ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| rowspan="2" | <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2801.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๒๘๐๑ </ref>
|-
| [[เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)|นายพลเอก [[เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)]]
|-
| พ.ศ. 2482
|-
| พ.ศ. 2484
| จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]]
| <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/985.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (จอมพล หลวงพิบูลสงคราม)], เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๙๘๕ </ref>
|-
| พ.ศ. 2486
| พลเอก[[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พลเอก พจน์ พหลโยธิน]]
| <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/049/2919_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๖๐, ตอน ๔๙ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๙๑๙ </ref>
|-
5,360

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์