ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม || พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม ป.ธ.3) <ref name="samanasak58"></ref> || [[วัดไร่ขิง]] พระอารามหลวง||ไร่ขิง ||{{อำ|สามพราน}}
|-
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี''' ||'''-ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ.4)<ref name="samanasak12aug59" ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี</ref>'''|| วัดวิมลโภคาราม|| สามชุก||{{อำ|สามชุก}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี || พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ป.ธ.3) || วัดดอนเจดีย์||ดอนเจดีย์ ||{{อำ|ดอนเจดีย์}}
2,806

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์