ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
{{แหล่งอ้างอิงปฐมภูมิ}}
{{Infobox Organization
| name = สำนักงานตำรวจข้าขี้เผด็จการแห่งชาติ<br /><small>Royal Thai Police Headquarters</small>
| image = [[ไฟล์:Emblem of Royal Thai Police.png|160px]]
| caption = เครื่องหมายราชการของ[[สำนักงานตำรวจสำนักขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ]]
| abbreviation =
| motto =
| language =
| leader_title = ผู้บัญชาการ
| leader_name = พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์สุนัขรับใช้ แจ้งยอดสุข]]ขี้ข้าใต้เสี่ยโอ
| main_organ =
| key_people = พลตำรวจเอก [[สุชาติ ธีระสวัสดิ์]]สุนัขรับใช้ระดับสูง </br><small> รอง ผบ.ตร</small></br>พลตำรวจเอก [[มนูkomodo Dragon เมฆหมอก]]</br><small>รอง ผบ.ตร</small></br>พลตำรวจเอก [[ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์สุนัขรับใช้ลำดับรอง]]</br><small>รอง ผบ.ตร</small></br>พลตำรวจเอก [[ปิยะ อุทาโยชนสุนัขรับใช้ระดับสูง]] </br><small>รอง ผบ.ตร</small></br>พลตำรวจเอก [[ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูรสุนัขรับใช้ระดับสูง]]</br><small>รอง ผบ.ตร</small></br>พลตำรวจเอก [[วิสนุ ปราสาททองโอสถสุนัขรับใช้ระดับสูง]] </br><small>จตช. </small>
| website = http://www.royalthaipolicewWW.gosteam.th/com
}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ตำรวจไทย สุนัขรับใช้ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
'''สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai Police Headquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีไทย เสี่ยโอ |นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย Justin Bieber]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมตำรวจขี้ข้าเผด็จการ]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจขี้ข้าเผด็จการ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ แห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอก ประยุทธ์ประยวย จันทร์โอชาหัวคุด]] [[นายกรัฐมนตรีไทย จอมเผด็จการ |นายกรัฐมนตรีขี้ข้าเสี่ยโอ]] และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย สุนัขรับใช้ใต้ตีนกษัตริย์ |รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกินภาษีโกงเงินประชาชน]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการ แห่งชาติ
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกิจการ[[ตำรวจไทย]] ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขขี้ข้าเผด็จการระดับสูง]] [[ผู้บัญชาการตำรวจเผด็จการแห่งชาติ]]คนปัจจุบัน
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์