ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]''''''[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]เภเภเภภูเก็ตภูเก็ต<ref></ref>[[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]o1777669-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="60%"|โรงเรียน !!width="10%"|ตำบล !!width="10%"|อำเภอ !!width="20%"|ระดับชั้น
|-
| โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัยแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ || นาสีนวนโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3คำสายทองวิทยา || คำป่าหลายมุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุงคำฮีเบญจวิทย์ || คำอาฮวนโพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนห้วยยางจอมมณีคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา || ดงมอนโพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงชุมชนดอนตาล || ดงเย็นดอนตาล ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
|-
| โรงเรียนแก้งชุมชนนาบอนพิทยาสรรค์โสก || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ชุมชนบางทรายใหญ่ || โพนบางทรายใหญ่ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนาชะอี || โพนทรายคำชะอี ||{{อำ|คำชะอี}}||{{}}
|-
| โรงเรียนคำสายทองวิทยาชุมชนบ้านบางทรายน้อย || มุกดาหารบางทรายน้อย ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนนาคำน้อยวิทยาชุมชนบ้านม่วงไข่ || มุกดาหารนิคมคำสร้อย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเมืองใหม่ชุมชนบ้านหนองบัว || มุกดาหารหนองบัว ||{{อำ|ดงหลวง}}||{{}}
|-
| โรงเรียนมุกดาลัยชุมชนบ้านหนองแวงน้อย || มุกดาหารโชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร || โพธิ์ไทร ||{{อำ|ดอนตาล}}||{{}}
|-
| โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง || หนองสูงเหนือ ||{{อำ|หนองสูง}}||{{}}
|-
| โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนมุกดาลัย || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเมืองใหม่ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนห้วยยางจอมมณี || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ || โชคชัย ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ || นากอก ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 || นาอุดม ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม || หนองแวง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ || หนองแวง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||
|-
| โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||
|-
| โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 4 || เหล่าหมี ||{{อำ|ดอนตาล}}||
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 5 || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู || พังแดง ||{{อำ|ดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนร่มเกล้า || หนองแคน ||{{อำ|ดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย (ราษฏร์ประสงค์) || คำชะอี ||{{อำ|คำชะอี}}||
|-
| โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล || คำบก ||{{อำ|คำชะอี}}||
|-
| โรงเรียนห้วยตาเปอะ || บ้านค้อ ||{{อำ|คำชะอี}}||
|-
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) || บ้านค้อ ||{{อำ|คำชะอี}}||{{}}
|-
| โรงเรียนโพนงาม || โพนงาม ||{{อำ|คำชะอี}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ || ชะโนด ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
| โรงเรียนหนองผือดอนม่วง || หว้านใหญ่ ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวันชุมชนโพนทราย || กุดแข้โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาสองห้อง || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำเขือง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงเย็นสงเปือยเหนือ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำบง 2ดงเย็น || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโคกขามเลียนคำบง 2 || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งโพนโคกขามเลียน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งโพนสวาง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขัวโพนสวาง || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสามขัว || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน || ดงเย็น ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านท่าไค้บุ่งอุทัย || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านโนนศรี || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านท่าไค้ || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาด่โนนศรี || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่งเปือย || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนนาโสก || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาโด่ || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนบางทรายใหญ่ || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง || ศรีบุญเรือง ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนโพนทราย || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนศรีบุญเรือง || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยนาหัวภู || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย || บางทรายใหญ่ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนบ้านม่วงไข่ || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดอนม่วย || บางทรายใหญ่ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนดอนตาล || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองแอก || บางทรายใหญ่ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| ชุมชนโพธิ์ไทร || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย || บางทรายใหญ่ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านห || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านป่าหวาย || บ้านโคก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านพังคอง || บ้านโคก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านสงเปือย || บ้านโคก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองบัว || บ้านโคก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านหนองแวง || บ้านโคก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโคก 1 || บ้านโคก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำผึ้ง || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}} -->
| โรงเรียนบ้านโนนตูม || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านผึ่งแดด || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านหนองไผ่ || ผึ่งแดด ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านนาถ่อน || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านนาโสกน้อย || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านม่วงหัก || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านหนองหญ้าไซย์ || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านแก่นเต่า || โพนทราย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านดานคำ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านศูนย์ไหม || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ || มุกดาหาร ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,809

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์