ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพิธีการทูต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = จิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ =ชนิดา กมลนาวิน
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์