ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เผ่าในไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขที่ 9159503 สร้างโดย 2403:6200:88A0:ACBD:FD04:BAD8:1825:760 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 9159503 สร้างโดย 2403:6200:88A0:ACBD:FD04:BAD8:1825:760 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| title = กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย แยกตามตระกูลภาษา
| listclass = hlist
| group1 = [[ตระกูลภาษาขร้า-ไทออสโตรเอเชียติก|ไท-กะไดออสโตรเอเชียติก]]
| list1 =
* [[กูย|กูย (ส่วย)]]
{{Navbox | child
* [[ขมุ]]
| group1 = [[ภาษาไทย|ไทยกลาง]]-[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ใต้]]
* [[ข่าพร้าว]]
| list1 =
* [[ไทยสยาม|ไทยสยามเชื้อสายเขมร]] ([[ไทโคราชชาวเขมร]])
* [[ญัฮกุร|ญัฮกุร (ชาวบน)]]
* [[เปอรานากัน]]
* [[ไทยเชื้อสายจีน|จีน]]
* [[ชาวมอญ|มอญ]]
* [[ไทยเชื้อสายญวน|ญวน]]
* [[ไทยเชื้อสายอินเดีย|อินเดีย]]
* [[ไทยเชื้อสายโปรตุเกส|โปรตุเกส]]
* [[ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย|เปอร์เซีย]]
* [[:en:Pakistanis in Thailand|ปาทาน]]
| group2 = [[ภาษาลาว|ลาว-ผู้ไท]]
| list2 =
* [[ภาษาอีสาน|อีสาน]]
* [[ภาษาผู้ไท|ผู้ไท]]
* [[แง้ว]]
| group3 = เชียงแสน
| list3 =
* [[ไทยวน]]
* [[ชาวไทดำ|ไททรงดำ]]
* [[ไทลื้อ]]
* [[ไทขาว|ไทด่อน]]
* [[ภาษาพวน]]
| group4 = ไทพายัพ
| list4 =
* [[ไทใหญ่|ไทใหญ่]]
* [[ไทขึน|ไทขึน]]
* [[ไทหย่า]]
* [[คำตี่]]
}}
|group2 = [[ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก|ออสโตรเอเชียติก]]
|list2 =
{{Navbox | child
| group1 = มอญ-เขมร
| list1 =
* [[ภาษากูย|กูย]]
* [[ภาษาขมุ|ขมุ]]
* [[ไทยเชื้อสายเขมร]]
* [[ชอง]]
* [[ซาไก|ซาไก (เซนอย ชาวป่า)]]
* [[ญัฮกุร|ญัฮกุร]]
* [[เซมัง|เซมัง (เงาะ เงาะป่า)]]
| group2 = [[:en:Aslian languages|แอสเลียน]]
* [[ลัวะ|ลัวะ (ถิ่น)]]
| list2 =
* [[ซาไก|ซาไก]]
* [[:en:Semang|เซมัง]]
| group3 = อื่นๆ
| list3 =
* [[ปะหล่อง]]
* [[ชาวมอญ|มอญ]]
* [[มลาบรี|มลาบรี]]
* [[มลาบรี|มลาบรี (ผีตองเหลือง)]]
* [[ละว้า]]
* [[โส้]]
* [[เยอ]]
* [[บรู]]
* [[ซำเร|ซำเร (สำเหร่)]]
* [[กะซอง]]
* [[โซ่ทะวืง]]
* [[สะโอจ]]
* [[ไทยเชื้อสายญวน]] ([[ชาวญวน]])
}}
| group32 = [[ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนขร้า-ไท|ออสโตรนีเซียนขร้า-ไท]]
| list2 =
* [[ไทใหญ่|ไทใหญ่ (ฉาน เงี้ยว)]]
* [[ไทลื้อ|ไทลื้อ (ไทยอง)]]
* [[ไทขึน|ไทขึน (ไทเขิน)]]
* [[ไทยวน]]
* [[ชาวไทดำ|ไทดำ (ลาวโซ่ง)]]
* [[ไทยสยาม]]
* [[ผู้ไท|ผู้ไท (ญ้อ, โย้ย)]]
* [[พวน]]
* [[ชาวลาว|ลาว]]
* [[ลาวแง้ว|ลาวแง้ว]]
* [[แสก]]
* [[ลาวครั่ง]]
* [[ไทกลา]]
* [[ไทหย่า]]
* [[ลาวตี้]]
* [[ลาวเวียง]]
* [[ลาวหล่ม]]
* [[คำตี่]]
| group3 = [[ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต|จีน-ทิเบต]]
| list3 =
* [[ไทยเชื้อสายจีน]] ([[จีนโพ้นทะเล]])
{{Navbox | child
* [[ฮ่อ|จีนฮ่อ]]
| group1 = [[ภาษาจาม]]
* [[กะเหรี่ยง]]
| list1 =
* [[ชาวลีซอ|ลีซอ]]
* [[ไทยเชื้อสายจาม|จาม]]
| group2 = [[กลุ่มภาษาซุนดา-ซูลาเวซี|ซุนดา-ซูลาเวซี]]
| list2 =
* [[ไทยเชื้อสายมลายู|มลายู]]
* [[ไทยเชื้อสายชวา|ชวา]]
* [[อูรักลาโว้ย]]
* [[มอแกลน]]
}}
| group4 = [[ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต|จีน-ทิเบต]]
| list4 =
{{Navbox | child
| group1 = [[กลุ่มภาษาโลโล-พม่า|โลโล-พม่า]]
| list1 =
* [[ภาษาลีสู่|ลีซอ]]
* [[มูเซอ|มูเซอ (ล่าหู่)]]
* [[อาข่า|อาข่า (อีก้อ)]]
* [[ชาวกะชีน|กะชีน]]
* [[ชาวกฺ๋อง|กฺ๋อง]]
* [[ชาวพม่า|พม่า]]
| group2 = [[กลุ่มภาษากะเหรี่ยง|กะเหรี่ยง]]
* [[อึมปี|อึมปี (เมปึ ก้อ ปะกอ)]]
| list2 =
* [[กะยัน|กะยัน (กะเหรี่ยงคอยาว)]]
* [[ชาวทวาย|ทวาย]]
* [[กะยัน|กะยัน]]
| group34 = [[ตระกูลภาษาม้ง-เมี่ยนออสโตรนีเซียน|ม้ง-เมี่ยนออสโตรนีเซียน]]
| list3list4 =
* [[ม้ง|ม้งมอแกน]]
* [[มอแกลน]]
* [[:en:Yao people|เมี่ยน]]
* [[อูรักลาโว้ย]]
| group4 = [[ภาษาจีนกลาง|จีนกลาง]]
* [[ไทยเชื้อสายจาม]] ([[จาม]])
| list4 =
* [[ไทยเชื้อสายมลายู]] ([[มลายู]])
* [[ฮ่อ|จีนฮ่อ]]
* [[ไทยเชื้อสายชวา|ชวา]]
}}
* [[มักกะสัน]]
| group5 = ผู้อาศัยชั่วคราว
* [[มีนังกาเบา]]
* [[บูกิส (กลุ่มชาติพันธุ์)|บูกิส]]
| group5 = [[ตระกูลภาษาม้ง-เมี่ยน|ม้ง-เมี่ยน]]
| list5 =
* [[ม้ง|ม้ง (แม้ว)]]
* [[:en:Burmese in Thailand|คนพม่าในไทย]]
* [[เมี่ยน|เมี่ยน (เย้า)]]
* [[:en:Japanese migration to Thailand|คนญี่ปุ่นในไทย]]
| group6 = '''อื่น ๆ'''
* [[:en:Koreans in Thailand|คนเกาหลีในไทย]]
| list6 =
* [[:en:Nepalis in Thailand|คนเนปาลในไทย]]
* [[ไทยเชื้อสายอินเดีย|อินเดีย]]
* [[:en:Filipinos in Thailand|คนฟิลิปปินส์ในไทย]]
* [[ไทยเชื้อสายโปรตุเกส|โปรตุเกส]]
* [[ไทยเชื้อสายญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]]
* [[ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย|เปอร์เซีย]]
* [[ไทยเชื้อสายอาหรับ|อาหรับ]]
* [[โรฮีนจา]]
| seealso =
2,998

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์