ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดมะทาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==โรงเรียนวัดมะทายในปัจจุบัน==
'''โรงเรียนวัดมะทาย''' มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนสองระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.2-อ.3) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวนชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน
 
==อาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียน==
อาคารเรียน ประกอบด้วย อาคารจำนวน 2 หลัง ได้แก่ อาคาร 1 , อาคาร 2 ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดเป็นห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และห้องดนตรี
 
อาคารประกอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หลัง คือ อาคารพานาฯ , อาคารอเนกประสงค์(อนุบาล) อาคารต่างๆ ประกอบด้วยอาคารโรงอาหาร บ้านพักครู และห้องน้ำห้องส้วม
 
สนาม ประกอบด้วย สนามฟุตบอล
 
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
|-
|}
 
== ข้อมูลโรงเรียนวัดมะทาย ==
=== คำขวัญโรงเรียนวัดมะทาย ===
คุณธรรมนำความรู้ สู่ความพอเพียง
=== ปรัชญาโรงเรียน ===
คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
=== พุทธศาสนสุภาษิต ===
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
=== สีประจำโรงเรียนบ้านแก้ว ===
สีม่วงและสีขาว
=== ดอกไม้ประจำโรงเรียน ===
[[พะยอม|ดอกพะยอม]]
 
== อาคารสถานที่ต่างๆในภายในโรงเรียนวัดมะทาย==
* อาคาร ๑
* อาคาร ๒
* อาคารอเนกประสงค์(อนุบาล)
* อาคารพานาฯ
* โรงอาหาร
* สนามเด็กเล่น
สนาม ประกอบด้วย* สนามฟุตบอล
* บ้านพักครู
* ห้องน้ำห้องส้วม
 
== อาณาบริเวณของโรงเรียนบ้านแก้ว ==
* ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนเนินตะกรี๊ด-บ้านมะทาย
* ทิศตะวันตก ติดกับ วัดมะทาย
* ทิศเหนือ ติดกับ วัดมะทาย
* ทิศใต้ ติดกับ ถนนบ้านมะทาย-บ้านบอเวฬุ
ประตูโรงเรียนมี 3 ประตู
* ประตูที่ 1 ประตูทางเข้า ติดกับ วัดมะทาย
* ประตูที่ 2 ประตูทางออก ติดกับ วัดมะทาย
* ประตูที่ 3 ประตูหลัง ติดกับ ถนนเนินตะกรี๊ด-บ้านมะทาย
 
== จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนวัดมะทาย ==
=== ระดับอนุบาล ===
{{โครงส่วน}}
=== ระดับประถมศึกษา ===
{{โครงส่วน}}
 
== กีฬาสี ==
* [[อรัญ พงศ์ศักดิ์]] - นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี
* [[ไพฑูรย์ เด่นดวง]] - กำนันตำบลปัถวี
 
== การติดต่อโรงเรียน ==
สามารถติดต่อโรงเรียนวัดมะทายได้ โดยทางโทรศัพท์เลขหมาย 0-3960-9969 หรือ 08-7147-4236
 
== อ้างอิง ==
695

การแก้ไข