ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล
(แก้ไขขนาดรูปภาพ)
(แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล)
{{Infobox organization
| image = [[Fileไฟล์:พสท. (FGAT).jpg| 350px]]
| abbreviation = พสท. (FGAT)
| headquarters = 195 ซอยอุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
| website = [http://fgat.christian.in.th/index.php The Full Gospel Assemblies of Thailand]
|leader_name = อาจารย์ชัชวาลย์ ตั้งเมตตากุล|leader_title = ประธาน|organization_name = องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย|organization_motto = พึ่งพระวิญญาณ ประสานเป็นหนึ่ง เข้าถึงชีวิต คือชีวิต พสท.|organization_type = องค์การทางศาสนาคริสต์|established = พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)|image_size=350px}}
'''องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|The Full Gospel Assemblies of Thailand}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัด[[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่คําสอนของคณะเพนเทคอสต์ ในกลุ่ม[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย|คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ชาวไทย]]
135

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์