ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| วันตาย = 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
| วันบวช = 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
| พรรษา = 80 {{อายุ|2484|5|20|2563|12|22}}
| อายุ = {{อายุปีและวัน|2463|1|7|2563|12|22}}
| วัด = [[วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร]]
| จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์