ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=สำนักงานขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ตำรวจไทย|เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
'''สำนักงานขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai Police Headquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีไทยกะลาแลนด์ |นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกะลาแลนด์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมตำรวจขี้ข้าเผด็จการ]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจขี้ข้าเผด็จการ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขี้ข้าเผด็จการ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ประยุทธ์ประยวย จันทร์โอชาหัวคุด|พลเอก ประยวย หัวคุด]] [[นายกรัฐมนตรีไทยกะลาแลนด์ |นายกรัฐมนตรี]] และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุนัขรับใช้ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุนัขรับใช้]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายนอก]] (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายใน]] (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "ตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า "สตช."<ref>[http://news.mthai.com/general-news/397953.html สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์