ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| || || || || ||CCPH<ref name="PT" />
|-
|[[สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]|| align="center" |[[จังหวัดเชียงราย]]|| align="center" |พ.ศ. 2562
|[[จังหวัดเชียงราย]]
|พ.ศ. 2562
| ||{{อยู่}}
|
|PTC<ref>[http://pt.or.th/PTCouncil/file_attach/Att201901241548392268202002081581154672_1.pdf ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด 3 ก.พ. 63] </ref>ATM<ref>[http://www.thaimed.or.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%97.%E0%B8%9B-1.pdf รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑]</ref>TCM<ref>[http://mrd-hss.moph.go.th/roksil/guarantee.html การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพ การแพทย์แผนจีน] </ref>
|-
|[[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]|| align="center" |[[จังหวัดเชียงราย]]|| align="center" |พ.ศ. 2548
|[[จังหวัดเชียงราย]]
|พ.ศ. 2548
|
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|-
445

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์