ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดตาก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== พระอารามหลวงมหานิกาย ===
* [[วัดมณีบรรพตวรวิหาร]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) [[ตำบลระแหง]] [[อำเภอเมืองตาก]]
 
== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในจังหวัดตาก ==
=== วัดราษฏร์ในกิ่งอำเภอวังเจ้า ===
 
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอวังเจ้า ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเชียงทอง]] [[ตำบลเชียงทอง]]
* [[วัดสบยม]] ตำบลเชียงทอง
* [[วัดท่าตะคร้อ]] ตำบลประดาง
* [[วัดประดาง]] ตำบลประดาง
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอท่าสองยาง ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดมงคลคีรีเขต]] [[ตำบลท่าสองยาง]]
* [[วัดแม่ต้านเหนือ]] [[ตำบลแม่ต้าน]]
* [[วัดอรัญญาวาส]] ตำบลแม่ต้าน
* [[วัดแม่หละ]] [[ตำบลแม่หละ]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านตาก ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดบ้านปูน]] [[ตำบลเกาะตะเภา]]
* [[วัดพระบรมธาตุ]] ตำบลเกาะตะเภา
* [[วัดโพธิ์งาม]] ตำบลสมอโคน
* [[วัดวิเศษวานิช]] ตำบลสมอโคน
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดดอยเจดีย์]] [[ตำบลทุ่งกระเชาะ]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอพบพระ ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดช่องแคบ]] [[ตำบลช่องแคบ]]
* [[วัดพบพระ]] [[ตำบลพบพระ]]
* [[วัดวาเลย์ใต้]] [[ตำบลวาเล่ย์]]
* [[วัดวาเล่ย์เหนือ]] ตำบลวาเล่ย์
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองตาก ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดชัยชนะสงคราม]] [[ตำบลเชียงเงิน]]
* [[วัดตลุกกลางทุ่ง]] [[ตำบลตลุกกลางทุ่ง]]
* [[วัดดอยคีรี]] ตำบลหัวเดียด
* [[วัดสันป่าพง]] ตำบลหัวเดียด
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดสีตลาราม]] [[ตำบลระแหง]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอแม่ระมาด ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดเทพนิมิตร]] [[ตำบลขะเนจื้อ]]
* [[วัดแม่ระมาดน้อย]] ตำบลขะเนจื้อ
* [[วัดภุมราวาส]] ตำบลแม่ระมาด
* [[วัดศรีบุญเรือง]] ตำบลแม่ระมาด
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าขะเนจื้อ]] [[ตำบลขะเนจื้อ]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอแม่สอด ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดชัยมงคล]] [[ตำบลด่านแม่ละเมา]]
* [[วัดฐิตราม]] ตำบลด่านแม่ละเมา
* [[วัดสุนทรีกาวาส]] ตำบลแม่สอด
* [[วัดอรัญญเขต]] ตำบลแม่สอด
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดถ้ำอินทนิล]] [[ตำบลพระธาตุผาแดง|ตำบล]]แม่ปะ
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอสามเงา ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดท่าไผ่]] [[ตำบลยกกระบัตร]]
* [[วัดบ้านแม่ระวาน]] ตำบลยกกระบัตร
* [[วัดป่ายางใต้]] ตำบลสามเงา
* [[วัดสามเงาออก]] ตำบลสามเงา
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดป่าพระสามเงา]] [[ตำบลย่านรี]]
* [[วัดถ้ำดอยลาน]] [[ตำบลสามเงา]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภออุ้มผาง ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดไพรสณฑ์สุนทร]] [[ตำบลแม่กลอง]]
* [[วัดมหาวันวิเวก]] ตำบลแม่กลอง
259

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์