ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้"

ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
 
ดู [[Special:ListUsers/uploader]] สำหรับรายการผู้อัปโหลดทั้ง {{NUMINGROUP:uploader}} บัญชี
 
==== ผู้ตรวจตรา ====
{{seealso|วิกิพีเดีย:ผู้ตรวจตรา}}
 
ผู้ตรวจตราเป็นผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจสอบแล้วและให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองเป็นตรวจสอบแล้วอัตโนมัติ นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบ
 
ดู [[Special:ListUsers/patroller]] สำหรับรายการผู้ตรวจตราทั้ง {{NUMINGROUP:patroller}} บัญชี
 
=== บัญชีซึ่งมีตัวบ่งชี้อื่น ===