ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดชุมพร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9034087 สร้างโดย 184.22.79.193 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
* วัดราชบุรณะ (ราษฎร์บุรณาราม) (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) [[ตำบลท่ามะพลา]] [[อำเภอหลังสวน]]
 
== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในจังหวัดชุมพร ==
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอท่าแซะ ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดประชานิคม]] [[ตำบลคุริง]]
* [[วัดคุริง]] [[ตำบลทรัพย์อนันต์]]
* [[วัดหงษ์ปิยาราม]] ตำบลหงษ์เจริญ
* [[วัดแก้วประสิทธิ์]] [[ตำบลหินแก้ว]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอทุ่งตะโก ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดแก้วเทพคีรีวงกรด]] [[ตำบลช่องไม้แก้ว]]
* [[วัดมุจลินทาราม]] ตำบลช่องไม้แก้ว
* [[วัดชลธีพฤกษาราม]] [[ตำบลปากตะโก]]
* [[วัดทองตุ่มน้อย]] ตำบลปากตะโก
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดผุสดีภูผาราม]] [[ตำบลช่องไม้แก้ว]]
* [[วัดถ้ำเขาปีป]] [[ตำบลทุ่งตะไคร]]
* [[วัดท่าทอง]] ตำบลตะโก]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอปะทิว ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดไชยราช]] [[ตำบลเขาไชยราช]]
* [[วัดถ้ำเขาพลู]] [[ตำบลชุมโค]]
* [[วัดพรุใหญ่]] ตำบลสะพลี
* [[วัดสามัคคีชัย]] ตำบลสะพลี
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอพะโต๊ะ ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดปังหวาน]] [[ตำบลปังหวาน]]
* [[วัดบ้านโหมง]] [[ตำบลพระรักษ์]]
* [[วัดควนดอกไม้]] [[ตำบลพะโต๊ะ]]
* [[วัดแหลมทราย]] ตำบลพะโต๊ะ
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองชุมพร ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดขุนกระทิง]] [[ตำบลขุนกระทิง]]
* [[วัดถ้ำเขาขุนกระทิง]] ตำบลขุนกระทิง
* [[วัดช่องลม]] ตำบลหาดพันไกร
* [[วัดถ้ำหาดพันไกร]] ตำบลหาดพันไกร
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเขาดิน]] [[ตำบลทุ่งคา]]
* [[วัดสามแก้ว]] [[ตำบลนาชะอัง]]
* [[วัดอุทัยธรรม]] [[ตำบลวังไผ่]]
* [[วัดท่าไม้ลาย]] [[ตำบลวังใหม่]]
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอละแม ===
==== วัดราษฏร์มหานิกาย ====
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดโสมสิริวัฒนาราม]] [[ตำบลทุ่งหลวง]]
* [[วัดทุ่งสวรรค์]] [[ตำบลละแม]]
* [[วัดสวนสมบูรณ์]] ตำบลสวนแตง
* [[วัดสุวรรณธาราราม]] ตำบลสวนแตง
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดเขาหลาง]] [[ตำบลทุ่งหลวง]]
* [[วัดทุ่งคาประชาธรรม]] [[ตำบลทุ่งคาวัด]]
 
=== วัดราษฎร์ในอำเภอสวี ===
=== วัดราษฏร์ในอำเภอสวี ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดโรจน์ดำริ]] [[ตำบลเขาค่าย]]
* [[วัดเขาทะลุ]] [[ตำบลเขาทะลุ]]
* [[วัดแหลมปอ]] ตำบลสวี
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดท่าหิน]] [[ตำบลท่าหิน]]
* [[วัดหาดทรายรี]] ตำบลท่าหิน
* [[วัดยางงาม]] ตำบลนาสัก
 
=== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ในอำเภอหลังสวน ===
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์มหานิกาย ====
* [[วัดประสาทนิกร]] [[ตำบลขันเงิน]]
* [[วัดสุวรรณคีรี]] ตำบลขันเงิน
* [[วัดวิเวการาม]] ตำบลแหลมทราย
 
==== วัดราษฏร์วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย ====
* [[วัดพะเนียด]] [[ตำบลขันเงิน]]
* [[วัดนาบุญ]] [[ตำบลนาพญา]]
259

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์