ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระเจ้าคำโสม อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงปทุมมา ต่อมาคือ แม่เจ้าปทุมมาราชเทวี และมีชายาอีกหลายพระองค์ อาทิ แม่เจ้าจันทรา แม่เจ้าจอมแก้ว
 
== ราชโอรส-ธิดา ==
== ราชโอรส-ธิดา <[https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/LZ27-LWR ดูและเชื่อมต่อสายเครือญาติใน Family Tree]> ==
พระเจ้าคำโสม มีพระราชโอรสหลายพระองค์ ซึ่งมีพระองค์ที่ได้ขึ้นครองนคร ได้แก่
# [[พระยาไชยวงศ์]] เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 6 เป็นโอรสองค์ที่ 1
ผู้ใช้นิรนาม