ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/3"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| [[Histamine H3 receptor|H<sub>3</sub>]] || >10,000 || ''ไม่มีข้อมูล'' || <ref name="pmid24947465" />
|-
| {{abbrlink|mACh|Muscarinic acetylcholine receptor}} || 52% ณ ความเข้มข้น 10 μM || ''ไม่มีข้อมูล'' || <ref name="pmid24947465" />
|-
| &nbsp;&nbsp;[[Muscarinic acetylcholine receptor M1|M<sub>1</sub>]] || 67% ณ ความเข้มข้น 10 μM || ''ไม่มีข้อมูล'' || <ref name="pmid24947465" />
|-
| &nbsp;&nbsp;[[Muscarinic acetylcholine receptor M2|M<sub>2</sub>]] || >10,000 || ''ไม่มีข้อมูล'' || <ref name="pmid24947465" />
|-
| [[Sigma receptor|σ]] || 96% at 10 μM || ''ไม่มีข้อมูล'' || <ref name="pmid24947465" />
|-
| {{abbrlink|SERT|Serotonin transporter}} || 65% ณ ความเข้มข้น 10 μM || ปิดกั้น || <ref name="pmid24947465" />
|-
| {{abbrlink|NET|Norepinephrine transporter}} || 0% ณ ความเข้มข้น 10 μM || ปิดกั้น || <ref name="pmid24947465" />
|-
| {{abbrlink|DAT|Dopamine transporter}} || 90% ณ ความเข้มข้น 10 μM || ปิดกั้น || <ref name="pmid24947465" />
|- class="sortbottom"
| colspan="4" style="width: 1px;" | ค่า K<sub>i</sub> (nM) เป็นค่าที่แปรผกผันกับความสามารถในการเข้าจับกับตำแหน่งออกฤทธิ์ของเบรกซ์พิพราโซล กล่าวคือ หากมีค่าน้อย ก็จะบ่งชี้ได้ว่ายาสามารถในการเข้าจับกับตำแหน่งออกฤทธิ์นั้นได้ดี โดยข้อมูลข้างต้นได้มาจากการศึกษาในโปรตีนมนุษย์ที่ได้จาก[[การโคลน]]
10,171

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์