ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(คำศัพท์)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
| สมณศักดิ์ = สมเด็จพระญาณวชิโรดม
| วันเกิด = 7 มกราคม พ.ศ. 2463
| มรณภาพวันตาย = 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
| วันบวช = 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
| พรรษา = 80
10,010

การแก้ไข