ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==ประวัติ==
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตตำบลหนองบ่อในช่วงแรกเริ่มนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นในช่วงใด เชื่อกันว่า ชาวบ้านที่พื้นที่ตำบลหนองบ่อนั้นมีบรรพบุรุษมาจากลูกหลานของ[[พระวอพระตา]] เมื่อครั้งก่อตั้งเมือง[[อุบลราชธานี]] โดยมีข้อสันนิษฐานหลายข้อเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานดังกล่าว ได้แก่
55555
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 1''' มีการตั้งรกรากของชาวบ้านบริเวณชุมชนโบราณดั้งเดิมชื่อว่า ''บ้านแค'' ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดเก่าบ้านแค ทางตะวันตกของบ้านดงบังในปัจจุบัน แต่เนื่องจากโรคระบาด ชาวบ้านในชุมชนบ้านแคจึงกระจายตัวออกไปตั้งถื่นฐานเป็นชุมชนอื่นในบริเวณใกล้เคียง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
* กลุ่มที่ 1: อพยพไปทางทิศเหนือ ก่อตั้ง ''บ้านโพนงาม'' ขึ้นในบริเวณวัดป่าอารามบ้านโพนงามในปัจจุบัน จากนั้นได้อพยพอีกครั้งมายังพื้นที่ที่เป็นบ้านโพนงามในปัจจุบัน
* กลุ่มที่ 2: อพยพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร และได้ก่อตั้งชุมชนขึ้นชื่อว่า ''บ้านดงบัง''
* กลุ่มที่ 3: เป็นกลุ่มใหญ่สุด อพยพไปทางทิศตะวันตก ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 1.8 กิโลเมตร และได้ก่อตั้ง ''บ้านหนองบ่อ'' ขึ้น
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 2'''
 
==ขนาดและที่ตั้ง==
10,171

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์