ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
# '''หม่อมลมุล''' (สกุลเดิม: พิศลยบุตร) ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) กับ ปราง สมบัติศิริ (ทั้ง 3 เป็นพี่น้องกัน หม่อมลมุล เป็นพี่สาว เรียงตามลำดับ)
# '''หม่อมหุ่น''' (สกุลเดิม: พิศลยบุตร) ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) (ทั้ง 3 เป็นพี่น้องกัน หม่อมลมุล เป็นพี่สาว เรียงตามลำดับ)
# '''หม่อมศรี''' (สกุลเดิม: พิศลยบุตร) ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร)<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=6|issue=9|pages=81|title=ข่าวตาย|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2432/009/81.PDF|date=2 มิถุนายน พ.ศ. 2432|language=ไทย}}</ref> (ทั้ง 3 เป็นพี่น้องกัน หม่อมลมุล เป็นพี่สาว เรียงตามลำดับ)
# '''หม่อมราชวงศ์เสงี่ยม''' ต.จ. (พ.ศ. 2443), หม่อมห้ามพระราชทาน (ราชสกุลเดิม: สนิทวงศ์) คุณหญิงเสงี่ยมหม่อมห้ามพระราชทาน เป็นพระธิดาใน[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]] กับหม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ศศิสมิต) <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1783.PDF</ref>
# '''[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี]]''' ป.จ. (พ.ศ. 2472), พระชายา (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอาภาพรรณี คัคณางค์) เป็นพระชายา พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร]] กับหม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา
# '''หม่อมสุดใจ'''
# '''หม่อมเจ้าฉวีวิลัย''', ชายา (ราชสกุลเดิม: คัคณางค์) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร กับหม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา
# '''หม่อมเร่''' (สกุลเดิม: บุนนาค) ธิดาขุนอนุมานพลนิกร (พลอย บุนนาค) กับทรัพย์ (สกุลเดิม: สิทธิโรจน์)
# '''หม่อมลัภ''' (สกุลเดิม: บุนนาค) ธิดาขุนอนุมานพลนิกร (พลอย บุนนาค) กับทรัพย์ (สกุลเดิม: สิทธิโรจน์)
|8 มกราคม 2446
|17 กรกฎาคม 2514
|[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร]] <br> หม่อมแตงนวล (ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) <br> หม่อมประเทือง
หม่อมแตงนวล
หม่อมประเทือง
|-
|[[ไฟล์:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|86x86px]]
|-
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าสวัสดีประดิษฐ์.JPG|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C.JPG|100x100px]]
|16. '''หม่อมเจ้าสวัสดิประดิษฐ์สวัสดีประดิษฐ์'''
|หม่อมสุดใจ
|16 กรกฎาคม 2449
|2 สิงหาคม 2519
|หม่อมเจ้าดวงตา (จักรพันธุ์) <br> หม่อมสอิ้ง <br> หม่อมฉลวย (วิถียุธ)
หม่อมสอิ้ง
หม่อมฉลวย
|-
|[[ไฟล์:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|86x86px]]
|-
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร.JPG|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%90%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3.JPG|101x101px]]
|34. '''[[หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์|หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์]]'''
|ที่ 9 ใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี]]
|9 มีนาคม 2460
|-
|}
== พระนัดดา ==
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ มีพระนัดดารวม 69 คน ดังนี้
*'''[[หม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตน์ สวัสดิวัตน์|หม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 4 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์สนองศรี สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์ (เล็ก) สวัสดิวัตน์ (หญิง)
**หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์เพิ่มศรี วัสดิวัตน์
 
*'''[[หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 6 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์อุฑฑินวิศิษฎ์ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์โพยมศรี สุขุม
**หม่อมราชวงศ์นภาศรี บุรณศิริ
**ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรณจินดา
**หม่อมราชวงศ์วิมลโพยม อนิรุทธเทวา
**หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
 
*'''หม่อมเจ้านงลักษณ์ทัศนีย์ ทองใหญ่''' มีโอรส 3 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์ (ไม่มีนาม) ทองใหญ่
**หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่
**หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่
 
*'''[[หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์]]''' มีธิดา 4 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์ปิ่มสาย อัมระนันทน์
**หม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ ทอมสัน
**หม่อมราชวงศ์สมานสนิท กาญจนะวณิชย์
**หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร
 
*'''[[หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 8 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์พรรธณภณ สวัสดิวัตน์ (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์ฉัตรโสภณ)
**หม่อมราชวงศ์เดชธาร สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์วรรณโสภา หวังแก้ว
**หม่อมราชวงศ์ปรียาภา เดนท์
**หม่อมราชวงศ์เกียรติโสภณ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์ลาภโสภณ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์กุลโสภณ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์มิตรโสภณ สวัสดิวัตน์
 
*'''หม่อมเจ้าสวัสดีประดิษฐ์ สวัสดิวัตน์''' มีโอรสธิดา 5 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์ปณิตา ฮอลล์
**หม่อมราชวงศ์นยนา กุญชร
**หม่อมราชวงศ์ประภัสสร สวัสดิวัตน์ (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์ศัสติประดิษฐ์)
**หม่อมราชวงศ์สุจิตรา เฟลส์
**หม่อมราชวงศ์วิทัศดีประดิษฐ์ สวัสดิวัตน์
 
*'''[[หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 5 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์สุวนันท์ วัลยะเสวี
**หม่อมราชวงศ์รำพิอาภา เกษมศรี
**หม่อมราชวงศ์วุฒิสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์สุดานนท์ สินธวานนท์
**หม่อมราชวงศ์แพรวพรรณี สวัสดิวัตน์
 
*'''หม่อมเจ้ารัสสาทิศ กฤดากร''' มีโอรส 1 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์สาทิส กฤดากร
 
*'''[[หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์ศศิพรรณ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร
**หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
 
*'''[[ศกุนตลา ปัทมะศังข์]]''' มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่
**รังสิมันต์ ปัทมะศังข์
**คุณหญิงรังสิมา หวั่งหลี
**เกวลี จํารัสโรมรัน
 
*'''หม่อมเจ้ากอกษัตริย์ สวัสดิวัตน์''' มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์วงศ์ฉวี Heng
**หม่อมราชวงศ์พาณีนาถ Yang
**หม่อมราชวงศ์ภาสมานพ สวัสดิวัตน์
 
*'''หม่อมเจ้าสุลัภวัลเลง วิสุทธิ''' มีโอรส 3 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ
**หม่อมราชวงศ์สุทธิสวัสดิ์ วิสุทธิ
**หม่อมราชวงศ์โสรัจจ์ วิสุทธิ
 
*'''สุเลสลัลเวง สิริกาญจน''' มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่
**ประภัสสร เศรษฐบุตร
**สิริพันธ์ สิริกาญจน
**ประไพศิริ สิริกาญจน
 
*'''หม่อมเจ้าสีดาดำรวง ชุมพล''' มีโอรส 2 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์ศักดิสาณ ชุมพล
**หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล
 
*'''[[อมิตดา ธรรมารักษ์]]''' มีธิดา 1 คน ได้แก่
**ฐานะพร ธรรมารักษ์
 
*'''มัทรีโสภนา ดุลยจินดา''' มีโอรสธิดา 2 คน ได้แก่
**ฉวีพันธุ์ ฮันตระกูล
**เกรียงศักดิ์ ดุลยจินดา
 
*'''วิสาขานุจฉวี อุตากาวา''' มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่
**Ann Hunziker
**Jims Utagawa
**Steven Utagawa
 
*'''หม่อมเจ้าอำนอร์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์''' มีโอรสธิดา 2 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์พันธุ์เทพสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์จิตติพัณณา สวัสดิวัตน์
 
*'''หม่อมเจ้าบุญทัดสวัสดี สวัสดิวัตน์''' มีธิดา 2 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์สิริวัลย์ เกษมสันต์
**หม่อมราชวงศ์วัลย์วาณี สวัสดิวัตน์
 
*'''[[หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์นรรยโสภาคย์ สวัสดิวัตน์
**หม่อมราชวงศ์จุฬาวิลาศ สวัสดิวัตน์
 
*'''[[หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์]]''' มีโอรสธิดา 2 คน ได้แก่
**หม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต
**หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์
 
*'''หม่อมเจ้าภากูล สวัสดิวัตน์''' มีโอรส 1 คน ได้แก่
**[[หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์]]
 
== พระเกียรติยศ ==
847

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์