ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| [[โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]]
| พ.ศ. 2452<ref>[http://www.piya.ac.th/ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2512]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครพนม “สตรีนครพนม” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย" โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนนครพนมวิทยาคม]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดนครพนม
 
|-
| [[โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]]
| พ.ศ. 2447<ref>[https://www.brp.ac.th/ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2481]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม" โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนภัทรบพิตร]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดบุรีรัมย์
 
|-
| [[โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]]
| พ.ศ. 2457<ref>[http://www.schoolptk.ac.th/ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2510]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดหนองคาย
 
|-
6,087

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์