ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นายกรัฐมนตรีเยอรมนี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ.1867 พร้อมกับการสถาปนา[[สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ]] โดยมี[[อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค]] มุขมนตรีปรัสเซีย เป็นผู้รั้งตำแหน่งคนแรกในตำแหน่ง '''นายกรัฐมนตรีสหพันธ์''' ต่อมาในปีค.ศ. 1871 ได้มีการสถาปนา[[จักรวรรดิเยอรมัน]] ซึ่งมีชื่อประเทศเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญว่า "[[ไรช์เยอรมัน]]" ({{lang|de|''Deutsches Reich''}}) ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่า '''นายกรัฐมนตรีไรช์''' ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปีค.ศ. 1945 เยอรมนีสงครามแตกเป็นสองประเทศคือ[[เยอรมนีตะวันออก]]และ[[เยอรมนีตะวันตก]] ตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลเยอรมันตะวันตกเรียก '''นายกรัฐมนตรีสหพันธ์''' ส่วนหัวหน้ารัฐบาลเยอรมันตะวันออกเรียก '''ประธานคณะรัฐมนตรี'''
 
เมื่อเยอรมนีตะวันออกล่มสลายในปีค.ศ. 1990 รัฐบาลเยอรมนีตะวันตกเข้ารับช่วงกิจการงานปกครองของรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกทั้งหมด นายกรัฐมนตรีเยอรมันตะวันตกกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง หวัดดีแปลนเพื่อน
 
== ชื่อตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์