ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่าหิมพานต์"

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขา หิมพานต์ หรือหิมาลายา (หิมาลัย) คำว่า “หิมาลายา” นั้นเป็นคำที่ มีรากศัพท์มาจาก[[ภาษาสันสกฤต]]แปลว่าสถาน ที่ๆ ถูกปกคลุมด้วย[[หิมะ]] ภูเขาหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ใน[[ชมพูทวีป]]มีเนื้อที่ ประมาณ ๓,๐๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากับ ๑๐ ไมล์ หรือ ๑๖ กิโลเมตร) วัดโดยรอบได้ ๙,๐๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีสระใหญ่ ๗ สระคือ
# [[สระอโนดาต]]
# [[สระกัณณมุณฑะ]]
# [[สระรถการะ]]
# [[สระฉัททันตะ]]
# [[สระกุณาละ]]
# [[สระมัณฑากิณี]]
# [[สระสีหัปปาตะ]]
บรรดาสระใหญ่ทั้ง ๗ นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วย[[ภูเขา]]ทั้ง ๕ ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอด มีส่วนสูงและสัณฐาน ๒๐๐ โยชน์ กว้างและยาวได้ ๕๐ โยชน์
 
ในป่านี้เต็มไปด้วย [[สัตว์]]นานาชนิด ซึ่งล้วนแต่แปลกประหลาด ต่างจากสัตว์ที่เรา ๆ รู้จัก เป็นสัตว์หลายอย่างมาผสมกันแล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ สัตว์เหล่านี้เกิดจากจินตนาการของ [[จิตรกรไทย]]โบราณ ที่ได้สรรค์สร้าง ภาพต่าง ๆ จาก เอกสารเก่าต่างๆ
 
[[หมวดหมู่:ตำนาน]]
ผู้ใช้นิรนาม