ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.02625|lon_deg=99.48273|position=left|mark=brown pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลบางขัน|บางขัน]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.07129|lon_deg=99.86109|position=left|mark=brown pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลจุฬาภรณ์|จุฬาภรณ์]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.17456|lon_deg=99.86182|position=lefttop|mark=brown pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์|ร่อนพิบูลย์]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=7.98150|lon_deg=99.99167|position=left|mark=brown pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลชะอวด|ชะอวด]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.30642|lon_deg=99.91375|position=left|mark=brown pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลพระพรหม|พระพรหม]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.64242|lon_deg=99.91305|position=left|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.49826|lon_deg=99.95432|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ|ค่ายวชิราวุธ]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.41718|lon_deg=99.96512|position=rightleft|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.02966|lon_deg=99.65030|position=right|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร|ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.18543|lon_deg=99.61556|position=left|mark=blue pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)|กาชาดสิริธร]]}}}}
<!-- โรงพยาบาลเอกชน -->
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.45605|lon_deg=99.96721|position=right|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลนครินทร์|นครินทร์]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.43635|lon_deg=99.96406|position=right|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลนครคริสเตียน|นครคริสเตียน]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.39363|lon_deg=99.97865|position=right|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลนครพัฒน์|นครพัฒน์]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.16519|lon_deg=99.67748|position=right|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง|รวมแพทย์ทุ่งสง]]}}}}
{{Location map~|Thailand Nakhon Si Thammarat|lat_deg=8.16556|lon_deg=99.66095|position=left|mark=red pog.svg|label={{ไม่ตัด|[[โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง|ธนบุรี ทุ่งสง]]}}}}
}}
 
6,087

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์