ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| turnout = 61.4% {{increase}}
 
| image1 = [[ไฟล์:Bhichai Rattakul 2010-04-01.jpg|150x150120px]]
| leader1 = [[พิชัย รัตตกุล]]
| party1 = พรรคประชาธิปัตย์
| percentage1 = ''' 22.5% '''
 
| image2 = [[ไฟล์:ประมาณ อดิเรกสาร.jpg|150x150120px]]
| leader2 = [[ประมาณ อดิเรกสาร|พลตรีประมาณ อดิเรกสาร]]
| party2 = พรรคชาติไทย
| percentage2 = 17.3%
 
| image3 = [[ไฟล์:คีกฤทธิ์ ปราโมช.jpg|150x150120px]]
| leader3 = [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
| party3 = พรรคกิจสังคม
| title = นายกรัฐมนตรี
| before_election = [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]]
| before_party = อิสระ
| after_election = [[เปรม ติณสูลานนท์|พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]]
| after_party = อิสระ
}}
'''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529''' นับเป็น '''การเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 16 ของประเทศไทย''' สืบเนื่องมาจากการที่[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย|รัฐบาล]]โดย พลเอก [[เปรม ติณสูลานนท์]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] ได้[[ยุบสภา|ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา]] เมื่อวันที่ [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]] เนื่องจากรัฐบาลมีความขัดแย้งกับ[[สภาผู้แทนราษฎร]]เกี่ยวกับการตรา[[พระราชกำหนด]]แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พุทธศักราช 2522 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ [[27 กรกฎาคม]] ปีเดียวกัน<ref>สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร. ''ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน.'' กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539. 632 หน้า. ISBN 974-599-876-4</ref>
ผู้ใช้นิรนาม