ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2471 เป็นอำมาตย์เอก
* พ.ศ. 2473 เป็นพระยาอรรถการีย์นิพนธ์
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2505}}
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
{{ร.ด.ม.(ศ)}}
 
== บรรณานุกรม ==
ผู้ใช้นิรนาม