ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุณีธัมมนันทา"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนราชินีบน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:สตรี 100 คนสตรี (บีบีซี)]]
{{โครงชีวประวัติ}}
28,969

การแก้ไข