ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Sutoppakaw"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
กรุณาอย่าเขียนเกี่ยวกับบุคคลแบบ Profile ให้เขียนแบบชีวประวัติ ตัวอย่างเช่น [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 19:11, 25 พฤศจิกายน 2563 (+07)
รับทราบครับ
:: ถ้าเผื่อยังไม่ทราบ
 
<pre>
== การศึกษา ==
=== การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ ===
* โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
* โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 (ตท.21)
* โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 (จปร.32)
=== การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว ===
 
==== หลักสูตรทางทหาร ====
 
* พ.ศ.2526 หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 128
* พ.ศ.2527 หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73
* พ.ศ.2528 หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ (จปร.) รุ่นที่ 7
* พ.ศ.2530 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 2
* พ.ศ.2533 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 33
* พ.ศ.2537 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 72
* พ.ศ.2559 - 2560 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
 
== การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ==
=== ทางทหาร ===
* พ.ศ.2528 ผู้บังคับหมวด กองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 22
* พ.ศ.2528 ผู้บังคับหมวด โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
* พ.ศ.2529 นายทหารยุทธการและการฝึก กองร้อยฝึก กองพันทหารม้าที่ 16
* พ.ศ.2529 ผู้บังคับกองร้อยลาดตะเวน กองพันทหารม้าที่ 16
* พ.ศ.2532 รักษาราชการ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 16
* พ.ศ.2533 รักษาราชการ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 27
* พ.ศ.2534 ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 27
* พ.ศ.2536 ฝ่ายอำนวยการที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 27
* พ.ศ.2536 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
* พ.ศ.2537 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง ฝ่ายอากาศ กองพลทหารม้าที่ 2
* พ.ศ.2538 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 2
* พ.ศ.2539 รองผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
* พ.ศ.2540 รองผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
* พ.ศ.2541 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 2
* พ.ศ.2545 ผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์
* พ.ศ.2546 หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2547 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำ กรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2548 ประจำกรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2549 ฝ่ายเสนาธิการประจำ กรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2550 ประจำกรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2551 นายทหารปฏิบัติการประจำ กรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2555 เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
* พ.ศ.2557 รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
* พ.ศ.2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
* พ.ศ.2560 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
* พ.ศ.2561 รองเสนาธิการทหารบก
* พ.ศ.2562 เสนาธิการทหาร
* พ.ศ.2563 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
=== ราชการพิเศษ ===
* ราชองครักษ์เวร (พ.ศ.2539, 2558 และ 2563)
* ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
* นายทหารพิเศษประจำหน่วย กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์
== ยศทางทหาร ==
* พ.ศ.2528 ร้อยตรี
* พ.ศ.2528 ร้อยโท
* พ.ศ.2531 ร้อยเอก
* พ.ศ.2534 พันตรี
* พ.ศ.2541 พันโท
* พ.ศ.2547 พันเอก
* พ.ศ.2550 พันเอก (พิเศษ)
* พ.ศ.2558 พลตรี
* พ.ศ.2560 พลโท
* พ.ศ.2562 พลเอก
</pre>
 
ส่วนนี้ เรียกว่า profile ครับ ห้ามมี --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 21:27, 30 พฤศจิกายน 2563 (+07)
148,304

การแก้ไข