ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== ประวัติหน่วย ==
[[ไฟล์:BTS 11th Infantry Regiment - The regiment entrance.jpg|thumb|left|ประตูทางเข้ากรมทหารราบที่ 11]]
โดยมีนามหน่วยว่า กองพันทหารราบที่ 7 นามย่อว่า "ร.พัน.7" ตั้งอยู่ที่ สะพานแดง [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็นที่ตั้งของ [[กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1]] ในปัจจุบัน ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับ มณฑลทหารบกที่ 1 พ.ศ. 2484 กองทัพบกได้จัดตั้งกรมทหารราบที่ 2 ขึ้นใหม่ ได้แบ่งมอบกองพันทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ 2 แต่ยังคงใช้นามหน่วยเดิม พ.ศ. 2488 กองทัพบกได้แปรสภาพ กรมทหารราบที่ 2 เป็นกรมทหารราบที่ 11 และได้แบ่งมอบให้ กองพันทหารราบที่ 7 เป็นกองพันทหารราบที่ 2 ขึ้นตรงต่อกรมทหารราบที่ 11 พ.ศ. 2492 กรมทหารราบที่ 11 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พันเอก [[ถนอม กิตติขจร]] ได้รับการสถาปนาให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ใน[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] เมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2492 ดังนั้น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 จึงได้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ และใช้นามหน่วยเต็มว่า "กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์" นามย่อว่า "ร.11 พัน.2 รอ." นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 1 มิถุนายน 2495 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากสะพานแดงมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 [[ถนนพหลโยธิน]] แขวงอนุสาวรีย์ [[เขตบางเขน]] กรุงเทพมหานคร 10220 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับธงชัยเฉลิมพลที่ได้รับ คือ [[เหรียญรัตนาภรณ์]] ชั้นที่ 1 ซึ่งได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากสะพานแดงมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 [[ถนนพหลโยธิน]] แขวงอนุสาวรีย์ [[เขตบางเขน]] กรุงเทพมหานคร 10220 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับธงชัยเฉลิมพลที่ได้รับ คือ [[เหรียญรัตนาภรณ์]] ชั้นที่ 1 ซึ่งได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ใน[[พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์]]
 
นอกจากนี้แล้ว กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ยังเป็นสถานที่ตั้งของ[[ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน]] (ศอฉ.) รวมถึงเป็นที่พักและบัญชาการของนาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] นายกรัฐมนตรี และนาย[[สุเทพ เทือกสุบรรณ]] รองนายกรัฐมนตรี ในเหตุการณ์[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553|การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี พ.ศ. 2553]]<ref>''ลับลวงเลือด'' โดย วาสนา นาน่วม สำนักพิมพ์มติชน: กันยายน พ.ศ. 2553 ISBN 9789740206521</ref>
 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หน่วยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
18 มกราคม พ.ศ. 2562 หน่วยได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
23 เมษายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศชื่อหน่วยเป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เฉพาะกองบังคับการ)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF</ref>
 
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยมี[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] จึงมีการเปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และกองพันขึ้นตรงเรียกนามหน่วยว่า กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดที่กำหนดให้โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณของ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปเป็นของ [[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]] พร้อมกับ [[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์]] โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/103/T_0001.PDF พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒]</ref>
 
== การจัดกำลังหน่วย ==
8,865

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์