ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ญาณี จงวิสุทธิ์"

|align = "center"| รักรอยลม || align = "center"| คุณแพรว || align = "center"| ช่อง 3
|-
|align = "center"| [[บ้านทรายทอง]] : พจมาน สว่างวงศ์ || align = "center"| หม่อมพรรณราย สว่างวงศ์ ณ อยุธยา (หม่อมแม่) || align = "center" | ช่อง 3
|-
| rowspan = "4" align = "center"| 2544 || align = "center"| ชายครับผมเป็นชาย || align = "center"| คุณหญิงแม่ชมพู || align = "center"| ช่อง 5
ผู้ใช้นิรนาม