ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิมพัลส์กันดั้ม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ''β ซอร์ดซิลลูเอ็ต'' เน้นการต่อสู้ในระยะประชิดโดยจำลองมาจากซอร์ดสไตรเกอร์ ดาบเลเซอร์ต่อต้านยานรบ "เอ็กซ์คาลิเบอร์" สองเล่มสามารถนำมาประกอบกันเป็นดาบสองปลายได้ และมีบูมเมอแรงบีม "แฟลชเอดจ์"เป็นอาวุธเสริม ซอร์ดซิลลูเอ็ตมีท่อขับดันเสริมติดตั้งไว้เพื่อไม่ให้ความเร็วของอิมพัลส์กันดั้มลดลงเพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
* ''γ บลาสต์ซิลลูเอ็ต'' เน้นการต่อสู้ในระยะไกลโดยจำลองมาจากลันเชอร์สไตรเกอร์ มีอาวุธหลักเป็นบีมแคนน่อนกำลังสูงสองกระบอก, เรลกันแฝดและมิสไซล์ลันเชอร์ พร้อมกับมีบีมจาเวลินเป็นอาวุธในระยะประชิดตัว เนื่องจากมีน้ำหนักมาก ความคล่องแคล่วของอิมพัลส์กันดั้มจะลดลงมาเมื่อใช้ซิลลูเอ็ตแพ็คนี้
* ''θ เดสทินีซิลลูเอ็ต'' ซิลลูเอ็ตแพ็คที่ไม่ปรากฏในภาคอะนิเมะ ใช้แนวคิดเดียวกับอินเทอเกรทเวพอนสไตรเกอร์แพ็ค คือรวมความสามารถของฟอร์ซ,ซอร์ดและบลาสต์ซิลลูเอ็ตไว้ด้วยกันทดสอบระบบของ ''ZGMF-X42S เดสทินีกันดั้ม'' ทั้งยังสามารถใช้มิราจคอลลอยด์สร้างภาพลวงตาเป็นร่างแยกของเดสทินีอิมพัลส์เพื่อให้ศัตรูสับสนได้ เนื่องจากต้องใช้พลังงานสูงมากจึงไม่สามารถใช้ในการรบจริงได้ ในเนื้อเรื่องของ ''โมบิลสูทกันดั้มซี้ด เดสทินีแอสเทรย์'' ฉบับนิยายภาพ ซาฟท์ได้ปรับปรุงเดสทินีซิลลูเอ็ตจนสามารถใช้ในการต่อสู้ได้และได้ติดตั้งให้กับอิมพัลส์กันดั้มหมายเลขสองและสามซึ่งสร้างขึ้นเพิ่มในภายหลัง
* ''ζ ไกอาร์ซิลลูเอ็ต, ε อบีสซิลลูเอ็ต และ δ คาออสซิลลูเอ็ต '' ซิลลูเอ็ตแพ็คที่ไม่ปรากฏในภาคอะนิเมะ เป็นซิลลูเอ็ตแพ็คซึ่งทำให้อิมพัลส์กันดั้มสามารถจำลองความสามารถของ ''ZGMF-X88S ไกอาร์กันดั้ม'', ''ZGMF-X31S อบีสกันดั้ม'' และ ''ZGMF-X24S คาออสกันดั้ม'' ได้ตามลำดับ โดยที่อิมพัลส์กันดั้มจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนขาเป็นเลกฟลายเยอร์แบบพิเศษเพื่อให้ใช้งานซิลลูเอ็ตแพ็คทั้งสามแบบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้อิมพัลส์สามารถแปลงร่างได้เหมือนกับโมบิลสูทต้นฉบับ
 
นอกเหนือจากซิลลูเอ็ตแพ็คแล้ว อิมพัลส์กันดั้มยังมีอาวุธเป็นปืนวัลแคน, มีดคู่ "โฟลดิงเรเซอร์", บีมไรเฟิล และ โล่ซึ่งสามารถสร้างสนามพลังสะท้อนบีมได้ เกราะวาริเอเบิลเฟสชิฟท์ของอิมพัลส์กันดั้มจะเปลี่ยนสีและพลังป้องกันเพื่อให้เหมาะกับซิลลูเอ็ตแพ็คที่ใช้
 
ในภาคอะนิเมะ อิมพัลส์กันดั้มเป็นโมบิลสูทประจำตัวของ[[ชิน อาสึกะ]]และต่อมาได้เปลี่ยนไปให้[[ลูนามาเรีย ฮอว์ค]]หลังจากที่ชินได้เดสทินีกันดั้มมาเป็นโมบิลสูทประจำตัวแทน ในฉบับนิยายภาพของกันดั้มซี้ด เดสทินีแอสเทรย์ ซาฟท์ได้สร้างอิมพัลส์กันดั้มเพิ่มขึ้นอีก โดยเครื่องที่สร้างขึ้นในภายหลังนี้ติดตั้งบูมเมอแรงบีมและใช้เครื่องกำเนิดบีมชิลด์แทนโล่แบบเดิม อิมพัลส์กันดั้มที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะไม่เปลี่ยนสีของเกราะตามซิลลูเอ็ตที่ใช้
 
== ดูเพิ่ม ==
7,639

การแก้ไข