ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลขามใหญ่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
 
==สถานที่สำคัญ==
* [[สวนสัตว์อุบลราชธานี]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและการฟื้นฟูระบบนิเวศน์<ref>{{cite web|url=http://www.ubon.zoothailand.org/ewt_news.php?nid=183|title=ประวัติความเป็นมา สวนสัตว์อุบลราชธานี|date=2016|author=สวนสัตว์อุบลราชธานี|website=Ubon.zoothailand.org|archivedate=25 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200925070730/http://www.ubon.zoothailand.org/ewt_news.php?nid=183}}</ref>
* [[แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง]] ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2534<ref name=interest>{{cite web|url=https://www.khamyaiubon.go.th/our-local/travel|title=สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว|date=2019|accessdate=10 November 2020|author=เทศบาลตำบลขามใหญ่|website=Khamyaiubon.go.th|archivedate=23 September 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200923010118/https://www.khamyaiubon.go.th/our-local/travel}}</ref><ref name=oarubu/> เป็นแหล่ง[[โบราณคดี]][[สมัยก่อนประวัติศาสตร์]]ที่มีหลักฐานพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตสมัยก่อนที่จะมีตัวหนังสือใช้ในแถบนี้ มีอายุประมาณ 1,500-2,500 ปี โดยมีสำรวจพบ[[โบราณวัตถุ]]เศษภาชนะดินเผาจำนวนมากกระจัดกระจายบนเนินดินด้านทิศตะวันออกของ[[วัดบ้านก้านเหลือง]] ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ[[สำนักงานโบราณคดี]] และ[[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ|พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี]] ซึ่งได้ทำการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีและศึกษาหลักฐานต่าง ๆ พร้อมกับมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งโบราณคดีเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง<ref name=oarubu>{{cite web|url=http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=739|title=แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง|date=9 September 2016|accessdate=10 November 2020|author=งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]|archivedate=9 November 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201109202400/http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=739}}</ref>
* [[สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน]] เป็นสวนพฤกษศาสตร์​ลำดับที่​ 5​ ของ[[กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช]] ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพาะพันธุ์ และแจกจ่ายพันธุ์ไม้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ<ref>{{cite web|url=http://www.dnp.go.th/botany/gardendetail.html?id=0062|title=สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน|author=กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช|date=2019|accessdate=10 November 2020|archivedate=9 November 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201109201828/http://www.dnp.go.th/botany/gardendetail.html?id=0062}}</ref>
10,132

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์