ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 639"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== มาตรฐานทั้งหกส่วน ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! มาตรฐาน
! ชื่อ (''รหัสสำหรับการแทนชื่อภาษา – ...'')
! รุ่นแรก
! รุ่นปัจจุบัน
! จำนวนรหัสในรายชื่[[53281|Afbb30003]]
|-
| [[ISO 639-1]]
| ''ส่วนที่ 1: รหัสแอลฟา-2''
| พ.ศ. 2510 (ในชื่อ ISO 639)
| พ.ศ. 2545
| [[รายชื่อรหัสภาษา ISO 639-1|184]]
|-
| [[ISO 639-2]]
| ''ส่วนที่ 2: รหัสแอลฟา-3''
| พ.ศ. 2541
| พ.ศ. 2541
| [[รายชื่อรหัสภาษา ISO 639-2|>450]]
|-
|[[ISO 639-3]]
| ''ส่วนที่ 3: รหัสแอลฟา-3 สำหรับ comprehensive coverage of languages''
| พ.ศ. 2550
| พ.ศ. 2550
| [[รายชื่อรหัสภาษา ISO 639-3|7704 + ช่วงท้องถิ่น]]
|-
| [[ISO 639-4]]
| ''ส่วนที่ 4: Implementation guidelines and general principles for language coding''
| 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
| 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
| (ไม่ใช่รายชื่อ)
|-
|[[ISO 639-5]]
| ''ส่วนที่ 5: รหัสแอลฟา-3 สำหรับ language families and groups''
| 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
| 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551<br />
| [[รายชื่อรหัสภาษา ISO 639-5|114]]
|-
|[[ISO 639-6]]
| ''ส่วนที่ 6: Alpha-4 representation for comprehensive coverage of language variants''
| 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
| 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
| ?
|}
 
มาตรฐานแต่ละส่วนกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถเพิ่มรหัสหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของรหัสเมื่อจำเป็น
 
ผู้ใช้นิรนาม