ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เขตสัมพันธวงศ์"

เพิ่มวัดกุศลสมาคร
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มวัดกุศลสมาคร)
* วัด
** [[วัดกันมาตุยาราม|กันมาตุยาราม]]
** [[วัดกุศลสมาคร|กุศลสมาคร]]
** [[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร|จักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]]
** [[วัดชัยชนะสงคราม|ชัยชนะสงคราม]]
128

การแก้ไข