ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เว็บ = [http://www.tu.ac.th/ www.tu.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Thammasat University) ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2477]] โดยมีจุดประสงค์เป็นเพื่อเป็น[[ตลาดวิชา]] เพื่อการศึกษาด้าน[[กฎหมาย]]และ[[การเมือง]] สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า '''มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง''' เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของ[[ประเทศไทย]] และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ [[14 ตุลา]] และ [[6 ตุลา]].
 
'''เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490''' คณะรัฐประหาร ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ด้วยเหตุผลทาง[[การเมือง]] และ[[การปกครอง]]ของคณะรัฐประหาร ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ และถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยตรง ผู้ประศาสน์การ [[ปรีดี พนมยงค์]] ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดคำว่า'''การเมือง'''ออก เปลี่ยนเป็น '''มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์''' ตำแหน่ง[[ผู้ประศาสน์การ]]ถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็น[[อธิการบดี ]] หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิต ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น [[นิติศาสตร์]], [[รัฐศาสตร์]], [[ เศรษฐศาสตร์]], [[ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี]] ความเป็นตลาดวิชาหมดไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
 
นับตั้งแต่ [[พ.ศ. 2477]], มีนักศึกษากว่า 240,000 คนเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย รวมถึงรัฐมนตรีแรกของประเทศไทย, นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูง, ผู้อำนวยการ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]], รวมทั้งนักการเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ สาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ กฏหมาย ธุรกิจ และรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] และเมื่อไม่นานนี้ นักศึกษาในโครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด (MIM) ได้ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจ [[Global Moot Corp|Global Moot Corp 2005]] ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก โดย [[McCombs School of Business]] ของ[[มหาวิทยาลัยเท็กซัส]]เป็นผู้จัด
มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของเครือข่าย [[LAOTSE]] ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำใน[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]]และ[[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] ตามกรอบความร่วมมือ[[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|อาเซม]] รวมทั้งเป็นสมาชิกของ[[เครือข่ายการศึกษาและวิจัยในลุ่มแม่น้ำโขง]] (GMSARN) อีกด้วย
 
มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของเครือข่าย [[LAOTSE]] ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำใน[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]]และ[[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] ตามกรอบความร่วมมือ[[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|อาเซม]] รวมทั้งเป็นสมาชิกของ[[เครือข่ายการศึกษาและวิจัยในลุ่มแม่น้ำโขง]] (GMSARN) อีกด้วย
ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2477]], มีนักศึกษากว่า 240,000 คนเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย รวมถึงรัฐมนตรีแรกของประเทศไทย, นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูง, ผู้อำนวยการ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]], รวมทั้งนักการเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ สาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ กฏหมาย ธุรกิจ และรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] และเมื่อไม่นานนี้ นักศึกษาในโครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการตลาด (MIM) ได้ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจ [[Global Moot Corp|Global Moot Corp 2005]] ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก โดย [[McCombs School of Business]] ของ[[มหาวิทยาลัยเท็กซัส]]เป็นผู้จัด
 
==วิทยาเขต==
ผู้ใช้นิรนาม