ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|flag =
|flag_type = ธงอาณาจักรหงสาวดี
|image_coat =Hongsawatoi(pegu) kingdom.jpeg
|image_map =Ramannyakingdom Burma in 1450.jpgpng
|image_map_caption = อาณาจักรหงสาวดี ประมาณ พ.ศ. 1993
|symbol =
3,653

การแก้ไข