ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลโลก"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4738647 โดย Nullzerobot: เขียนผิดที่ด้วยสจห.
(เพิ่มข้อมูลที่ถูกต้อง ตามปัจจุบัน)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4738647 โดย Nullzerobot: เขียนผิดที่ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
'''ศาลโลก''' อาจหมายถึง
'''ศาลโลก''' หรือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice : ICJ) เป็นองค์กรหลักหนึ่งในหกองค์กรหลักของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งขึ้นโดยกฎบัตรประชาชาติ และมีเขตอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
 
* ศาลระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักอยู่ ณ [[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]
'''หลักการของศาลโลก'''
** [[ศาลอาญาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]] (International Criminal Court of Justice)
 
** [[ศาลยุติธรรมศาลอาญาระหว่างประเทศ]] (International CourtCriminal of JusticeCourt)
** [[ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร]] (Permanent Court of Arbitration)
**[[ศาลอาญาระหว่างประเทศ]] (International Criminal Court)
** [[ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ]] (Permanent Court of ArbitrationInternational Justice), ศาลในอดีต
** [[ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ]]ศาลใด (Permanent Court of International Justice), ศาลในอดีต
*[[ศาลระหว่างประเทศ]]ศาลใด ๆ
 
{{แก้กำกวม}}