ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอให้ไอพีและผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าฉบับร่างแทนบทความ"

(สาเหตุของการสร้างฉบับร่างนี้ เนื่องจากท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และต้องการให้ประชาชนรู้จักท่านมากกว่านี้ จึงจำเป็นต้องสร้างฉบับร่างนี้)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
* [https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=21371&lang=th]
* [https://www.nationweekend.com/content/detail/2847]
* [https://www.moc.go.th/index.php/moc-about/2015-10-19-03-22-19.html] {{ไม่ได้ลงชื่อไอพี|183.89.28.98|21:53, 2 ตุลาคม 2563 (ICT)}}
17,789

การแก้ไข