ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละครวิทยุ"

เพิ่มขึ้น 3,691 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบอักษรเกิน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ละครวิทยุ ==
'''ละครวิทยุ''' เป็นการนำการแสดงที่มีอยู่มาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ดังนั้นลักษณะของบทละครวิทยุจึงแตกต่างจากบทละครทั่วไป
คือศิลปะการแสดงแขนงหนึ่ง ที่ใช้เสียงในการสื่อสารถึงผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้จินตนาการ ให้เกิดเป็นภาพในความคิด ผู้ฟังจึงมีอิสระในการสร้างจินตนาการของตน ว่าต้องการให้พระเอกนางเอก หล่อสวยเพียใด สภาพแวดล้อมยิ่งใหญ่เท่าใดก็ย่อมได้
ผู้ประพันธ์จะต้องหาวิธีสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟัง ให้สามารถเข้าใจและนึกถึงภาพความเป็นไปของเรื่องได้ นับตั้งแต่บุคลิกลักษณะ กิริยาท่าทาง อุปนิสัยใจคอของ
การจะเป็นละครวิทยุได้นั้น ต้องมีการนำบทประพันธ์(นวนิยาย) มาดัดแปลงให้อยู่ในรูปบทละครวิทยุเสียก่อน เพื่อความสะดวกในการใช้งานของนักแสดงขณะทำการบันทึกเสียง
ตัวละคร อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ จะต้องแสดงออกทางคำพูดของตัวละคร ใส่ความรู้สึกทางคำพูด การเจรจาบทต้องใส่อารมณ์เป็นพิเศษ เพราะผู้ฟังมองไม่เห็น
== '''ต้นกำเนิด''' ==
ภาพตัวละคร บทละครวิทยุในอดีตจะมี '''บทบรรยาย''' แทรกเพื่อช่วยให้การดำเนินเรื่องกระชับ เป็นการเล่าประวัติ เหตุการณ์ต่าง ๆ เสริมจาก บทละคร
ต้นกำเนิดของละครวิทยุเท่าที่มีการบันทึกไว้ มีการออกอากาศครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930) โดยสตรีชื่อ เออร์น่า ฟิลลิปส์ โดยการสนุนจากบริษัทผลิตและจำหน่ายผงซักฟอก ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมจึงเรียกละครวิทยุว่า Soap Opara
ผู้ประพันธ์อาจใช้วิธีบรรยายโดยสอดแทรกไว้ในบทสนทนาของตัวละคร ผู้ควบคุมการแสดง จะต้องมีความสามารถเข้าใจ ตอนไหนจะให้ตัวละครใช้เสียงอย่างไร
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเรื่อง ตัวละครสำหรับบทละครวิทยุต้องมีตัวสำคัญประมาณ 3-4 ตัวและต้องเลือกผู้แสดงที่มี
เสียงแตกต่างกันมาก ๆ มิฉะนั้นผู้ฟังจะแยกเสียงไม่ออกว่าเป็นบทของตัวละครตัวไหน <ref>ละครวิทยุ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สัมฤทธิบัตร หน้า 4-9-55</ref>
 
สําหรับประเทศไทยเริ่มดําเนินการออกอากาศที่ศาลาแดงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 โดยละครวิทยุกระจายเสียงใน สมัยแรกๆ เจ้าหน้าที่ของสถานีจะเป็นผู้แสดงเอง ซึ่งเริ่มจากการแทรกบทเจรจา สลับกับมโหรีในละครรําประเภทต่างๆ เช่น ละครนอก ละครใน ละครร้อง จึงอาจกล่าวได้ว่าละครวิทยุในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากศิลปะการแสดงในยุคก่อน แล้วจึงมีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย จนกลายมาเป็นละครวิทยุในยุคปัจจุบัน
== ขั้นตอนในการดำเนินเรื่อง ==
== ละครวิทยุคืออะไร ==
ขั้นตอนการดำเนินเรื่อง แต่ละคณะมีวิธีการนำเสนอที่เป็นสูตรคล้าย ๆ กัน คือ เริ่มต้น ผู้บรรยายทักทายผู้ฟัง บอกชื่อคณะละคร วัน เวลาที่ออกอากาศ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของ[[บทประพันธ์]] ชื่อผู้เขียนบทละครวิทยุ เล่าถึงความเดิมตอนที่แล้ว ผู้ฟังบางคนอาจไม่ได้ฟัง เพื่อย้ำเตือนความทรงจำของผู้ฟังอีกครั้ง
เป็นคำพูดที่มักจะได้ยิน เมื่อถามคนรุ่นใหม่ว่า เคยฟังละครวิทยุไหม รู้จักละครวิทยุไหม ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ “ละครวิทยุ” ในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักน้อยลงทุกขณะ แม้จะมีวิชาละครวิทยุสอนในมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่ในสังคมโดยทั่วไปคำว่า “ละครวิทยุ” แทบจะเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน ยิ่งคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วจะมีจำนวนไม่มากนักที่เคยได้ฟังละครวิทยุ
หากจะกล่าวโดยย่นย่อถึงคำจำกัดความของละครวิทยุเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ละครวิทยุก็เหมือนละครโทรทัศน์ หรือซีรีส์ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ นั่นเอง เพียงแต่ละครวิทยุมีแต่เสียงไม่มีภาพ การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ อาศัยเพียงเสียงเป็นตัวนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดของนักแสดงละครวิทยุ *(1) เสียงดนตรี หรือเสียงประกอบต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรัก ความเศร้า บู๊ ตลกขบขัน ละครผีสยองขวัญ หรือแม้แต่สาระความรู้ก็ตาม
ดังนั้นละครวิทยุจะสนุกสนานน่าติดตาม หรือสามารถสื่อให้คนฟังเข้าใจเรื่องราวได้หรือไม่ ก็ล้วนอยู่ที่การนำเสนอผ่านเสียงทั้งสิ้น
จึงสรุปได้ว่า “ละครวิทยุ” ก็คือการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งด้านบันเทิง และสาระไปยังผู้ฟัง ผ่านการใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบต่าง ๆ โดยมีการผูกเป็นเรื่องราว มีที่มาที่ไปให้ชวนติดตามนั่นเอง
 
== อ้างอิง ==
<references/>
 
 
 
*(1)การที่บุคคลอ่านบท เปล่งเสียงเป็นเรื่องราว โดยสอดแทรกอารมณ์ลงไปในการเปล่งเสียง เช่นนี้เรียกว่า การแสดงละครวิทยุ และผู้ที่แสดง เรียกว่า นักแสดงละครวิทยุ (ไม่ใช่นักพากย์อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด)
 
 
 
 
== อ้างอิง ==
<ref>-ละครวิทยุคืออะไร โดย ไอศูรย์ เนียมสมบุญ (นักแสดงละครวิทยุ/ผู้ประพันธ์และเขียนบทละครวิทยุ)</ref>
<ref>-ศิวะพร หงส์จินดาเกศ. 2537 : 1</ref>
[[หมวดหมู่:รายการวิทยุ]]
24

การแก้ไข