ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* [[สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา]] สังกัด[[สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/093/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙]</ref>
 
ในอดีต
 
* สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สังกัด[[สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]] (ปัจจุบันยุบเลิกตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2550 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208/2550)
** บเลิกตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2550
 
* [[สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี|สำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ]] สังกัดกรมประชาสัมพันธ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/075/13.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพภารกิจการดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นสำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๐]</ref> (ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของ[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]])
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์