ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อัปเดตตามวิกิอังกฤษจนถึง 2020-08-05 17.28
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
(อัปเดตตามวิกิอังกฤษจนถึง 2020-08-05 17.28)
{{ใช้ปีคศ}}
{{short description |วัคซีนที่อาจกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้}}
<!--เผื่ออนาคต {{About |ongoing research for potential COVID-19 vaccine|potential therapeutic drugs for COVID-19|COVID-19 drug development|drugs that may be repurposed for treating COVID-19|COVID-19 drug repurposing research}} -->
<!-- {{2019-20 coronavirus pandemic sidebar | expanded = medical}} -->
'''วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019''' เป็น[[วัคซีนเทคโนโลยีชีวภาพ]]ที่อาจจะมีในมุ่งสร้าง[[อนาคตภูมิคุ้มกัน]]เพื่อป้องกันต่อ[[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]] (COVID‑โควิด-19)
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2020 มีวัคซีนแคนดิเดต {{nowrap |218 อย่าง}}ที่กำลัง[[การวิจัยและพัฒนา|พัฒนา]]<ref name="london">
แม้จะยังไม่มีที่ผ่าน[[การทดลองทางคลินิก]]แล้ว แต่ก็มี[[องค์กร]]หลายองค์กรที่พยายามพัฒนาวัคซีนเช่นนี้อยู่
{{cite web | url = https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ | title = COVID-19 vaccine development pipeline (Refresh URL to update) | publisher = Vaccine Centre, London School of Hygiene and Tropical Medicine | date = 2020-07-15 | access-date = 2020-07-21 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200518150647/https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ | archive-date = 2020-05-18 | url-status = live}}</ref><ref name="milken">
ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 [[องค์การอนามัยโลก]]คาดว่า จะมีวัคซีนป้องกัน[[ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)]] ที่เป็นเหตุของโรคอย่างเร็วก็ {{nowrap |18 เดือน}}<ref>{{cite web | url = https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away | title = Here's Why It's Taking So Long to Develop a Vaccine for the New Coronavirus | last1 = Grenfell | first1 = Rob | last2 = Drew | first2 = Trevor | date = 2020-02-17 | website = ScienceAlert | deadurl = no | archive-url = https://web.archive.org/web/20200228010631/https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away | archive-date = 2020-02-28 | access-date = 2020-02-26}}</ref>
{{cite web | title = COVID-19 vaccine tracker (Choose vaccines tab, apply filters to view select data) | url = https://airtable.com/shrSAi6t5WFwqo3GM/tblEzPQS5fnc0FHYR/viwDBH7b6FjmIBX5x?blocks=hide | publisher = Milken Institute | access-date = 2020-07-20 | date = 2020-06-23 | lay-url = https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker | archive-url = https://web.archive.org/web/20200603160523/https://airtable.com/shrSAi6t5WFwqo3GM/tblEzPQS5fnc0FHYR/viwDBH7b6FjmIBX5x?blocks=hide | archive-date = 2020-06-23 | url-status = live}}</ref>
องค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาด ({{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }})
แม้จะยังไม่มีอย่างใดที่ได้ผ่านขั้นตอน[[การทดลองทางคลินิก]]ทั้งหมดแล้วเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยและ[[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน|ประสิทธิผล]]
ซึ่งกำลังรวบรวมเงินทุนจำนวน {{nowrap |2,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |64,600 ล้านบาท}}) ทั่วโลกเพื่อลงทุนและพัฒนาหาวัคซีนให้ไวที่สุด<ref name="cepi-fund">{{cite web | title = CEPI welcomes UK Government's funding and highlights need for $2 billion to develop a vaccine against COVID-19 | url = https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | publisher = Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Oslo, Norway | access-date = 2020-03-23 | date = 2020-03-06 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501110147/https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | archivedate = 2020-05-01 | deadurl = no}}</ref>
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2020 มีวัคซีนแคนดิเดต 24 อย่างที่ได้ประกาศหรือกำลัง[[ทดลองทางคลินิก]] โดยมี {{nowrap |2 อย่าง}}ที่กำลังเริ่ม[[ระยะการทดลองทางคลินิก|การทดลองระยะที่ 3]] และ {{nowrap |7 อย่าง}}ใน[[ระยะการทดลองทางคลินิก|ระยะที่{{nbsp}}1-2]]<ref name=london/><ref name=milken/><ref name="who-tracker">{{Cite web | title = Draft landscape of COVID 19 candidate vaccines | url = https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines | publisher = World Health Organization | date = 2020-07-21 | access-date = 2020-07-21 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200514154944/https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines | archive-date = 2020-05-14 | url-status = live}}</ref>
ได้ระบุในเดือน{{nowrap |เมษา}}ว่า วัคซีนอาจมีใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินน้อยกว่า {{nowrap |12 เดือน}}คือมีตั้งแต่ต้นปี 2021<ref name="thanh">{{cite journal | last = Thanh Le | first = Tung | last2 = Andreadakis | first2 = Zacharias | last3 = Kumar | first3 = Arun | last4 = Gómez Román | first4 = Raúl | last5 = Tollefsen | first5 = Stig | last6 = Saville | first6 = Melanie | last7 = Mayhew | first7 = Stephen | title = The COVID-19 vaccine development landscape | journal = Nature Reviews Drug Discovery | date = 2020-04-09 | issn = 1474-1776 | doi = 10.1038/d41573-020-00073-5 | pmid = 32273591 | url = https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200502130554/https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archivedate = 2020-05-02 | deadurl = no}}</ref>
 
โปรเจ็กต์ก่อน ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำหรับโรคไวรัสโคโรนารวมทั้ง[[กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง]] (ซาร์ส หรือ {{abbr |SARS| severe acute respiratory syndrome }}) และ[[โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง]] (เมอร์ส หรือ {{abbr |MERS| Middle East respiratory syndrome }}) ได้สะสมความรู้พอสมควรเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของไวรัสโคโรนา
ซึ่งได้ช่วยเร่งการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 เมื่อต้นปี 2020<ref name="diamond">{{Cite journal | title = The challenges of vaccine development against a new virus during a pandemic | first = Michael S | last = Diamond | first2 = Theodore C | last2 = Pierson | date = 2020-05-13 | journal = Cell Host and Microbe | doi = 10.1016/j.chom.2020.04.021 | pmc = 7219397 | pmid = 32407708}}</ref>
 
องค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ตัวย่อ CEPI อ่านว่า เซพี)
ซึ่งกำลังรวบรวมเงินทุนจำนวน {{nowrap |2,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |64,600 ล้านบาท}}) ทั่วโลกเพื่อลงทุนและพัฒนาหาวัคซีนให้ไวที่สุด<ref name="cepi-fund">{{cite web | title = CEPI welcomes UK Government's funding and highlights need for $2 billion to develop a vaccine against COVID-19 | url = https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | publisher = Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Oslo, Norway | access-date = 2020-03-23 | date = 2020-03-06 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501110147/https://cepi.net/news_cepi/2-billion-required-to-develop-a-vaccine-against-the-covid-19-virus/ | archivedate = 2020-05-01 | url-status = live}}</ref>
ได้ระบุในเดือน{{nowrap |เมษา}}ว่า วัคซีนอาจมีใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินน้อยกว่า {{nowrap |12 เดือน}}คือมีตั้งแต่ต้นปี 2021<ref name="thanh">{{cite journal | last = Thanh Le | first = Tung | last2 = Andreadakis | first2 = Zacharias | last3 = Kumar | first3 = Arun | last4 = Gómez Román | first4 = Raúl | last5 = Tollefsen | first5 = Stig | last6 = Saville | first6 = Melanie | last7 = Mayhew | first7 = Stephen | title = The COVID-19 vaccine development landscape | journal = Nature Reviews Drug Discovery | date = 2020-04-09 | issn = 1474-1776 | doi = 10.1038/d41573-020-00073-5 | pmid = 32273591 | url = https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200502130554/https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5 | archivedate = 2020-05-02 | url-status = live}}</ref>
ในวันที่ {{nowrap |4 พฤษภาคม 2020 }} [[องค์การอนามัยโลก]]ได้ออกอากาศ[[สื่อส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่อง]]เชิญชวนให้บริจาค
แล้วได้สัญญาว่าจะได้รับบริจาคทรัพย์ {{nowrap |8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองแสนห้าหมื่นล้านบาท}}) จากประเทศต่าง ๆ {{nowrap |40 ประเทศ}}เพื่อสนับสนุนการเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19<ref name="waked">{{Cite web | title = EU spearheads $8 billion virus fundraiser | url = https://finance.yahoo.com/news/eu-hosts-virus-telethon-seeking-first-7-5-003500556.html | publisher = Yahoo Finance | author = Wake, Damon | date = 2020-05-04 | access-date = 2020-05-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200728233839/https://finance.yahoo.com/news/eu-hosts-virus-telethon-seeking-first-7-5-003500556.html | archivedate = 2020-07-28 | url-status = live}}</ref>
ในเวลาเดียวกัน ก็ได้ประกาศการทดลองในระดับนานาชาติ (Solidarity Trial) เพื่อประเมินวัคซีน{{nowrap |แคนดิเดต}}หลายชนิดที่ได้ถึง[[ระยะการทดลองทางคลินิก|การทดลองทางคลินิกระยะที่{{nbsp}}2-3]] โดยทำพร้อม ๆ กัน<ref name="who-accel">{{Cite web | title = Update on WHO Solidarity Trial - Accelerating a safe and effective COVID-19 vaccine | url = https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-trial-accelerating-a-safe-and-effective-covid-19-vaccine | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-27 | access-date = 2020-05-02 | quote = It is vital that we evaluate as many vaccines as possible as we cannot predict how many will turn out to be viable. To increase the chances of success (given the high level of attrition during vaccine development), we must test all candidate vaccines until they fail. [The] WHO is working to ensure that all of them have the chance of being tested at the initial stage of development. The results for the efficacy of each vaccine are expected within three to six months and this evidence, combined with data on safety, will inform decisions about whether it can be used on a wider scale. | archive-url = https://web.archive.org/web/20200430185550/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-trial-accelerating-a-safe-and-effective-covid-19-vaccine | archive-date = 2020-04-30 | url-status = live}}</ref>
 
ในเดือนเมษายน 2020 มีวัคซีนแคนดิเดต 115 ชนิดที่กำลังพัฒนา<ref name=thanh/><ref name="milken">{{cite web | title = COVID-19 treatment and vaccine tracker | url = https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2020-04/Covid19%20Tracker%20NEW4-21-20-2.pdf | publisher = Milken Institute | access-date = 2020-04-21 | date = 2020-04-21 | lay-url = https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200502032058/https://milkeninstitute.org/sites/default/files/2020-04/Covid19%20Tracker%20NEW4-21-20-2.pdf | archivedate = 2020-05-02 | deadurl = no}}</ref>
5 ชนิดได้เริ่มศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลกับ[[มนุษย์]]ใน[[ระยะการทดลองทางคลินิก|ระยะที่ 1-2]] และ 6 ชนิดใน[[ระยะการทดลองทางคลินิก|ระยะที่ 1]] (ดูความต่างในหัวข้อ'''[[#candidates|วัคซีนแคนดิเดต]]''')
{{TOC limit}}
== ประวัติ ==
ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 [[องค์การอนามัยโลก]]คาดว่า จะมีวัคซีนป้องกัน[[ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)]] ที่เป็นเหตุของโรคอย่างเร็วก็ {{nowrap |18 เดือน}}<ref>{{cite web | url = https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away | title = Here's Why It's Taking So Long to Develop a Vaccine for the New Coronavirus | last1 = Grenfell | first1 = Rob | last2 = Drew | first2 = Trevor | date = 2020-02-17 | website = ScienceAlert | url-status = live | archive-url = https://web.archive.org/web/20200228010631/https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away | archive-date = 2020-02-28 | access-date = 2020-02-26}}</ref>
 
มีวัคซีนป้องกันโรค[[ไวรัสโคโรนา]]ในสัตว์หลายอย่าง รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบเหตุติดเชื้อไวรัส (infectious bronchitis virus) ในนก โรคไวรัสโคโรนาในสุนัข (canine coronavirus) และโรคไวรัสโคโรนาในแมว (feline coronavirus)<ref>{{cite journal | last1 = Cavanagh | first1 = D | title = Severe acute respiratory syndrome vaccine development: experiences of vaccination against avian infectious bronchitis coronavirus | journal = Avian Pathology | volume = 32 | issue = 6 | pages = 567-82 | date = December 2003 | pmid = 14676007 | doi = 10.1080/03079450310001621198 | pmc = 7154303 }}</ref>
== โปรเจ็กต์ ==
[[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]] ได้[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563|ระบุตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019]]<ref name="Fauci">{{cite journal | last1 = Fauci | first1 = AS | last2 = Lane | first2 = HC | last3 = Redfield | first3 = RR | title = Covid-19 - Navigating the Uncharted | journal = The New England Journal of Medicine | volume = 382 | issue = 13 | pages = 1268-1269 | date = March 2020 | pmid = 32109011 | doi = 10.1056/nejme2002387 | pmc = 7121221 }}</ref>
แล้วเกิดโรคระบาดทั่วโลกในปี 2020 ทำให้มี[[การลงทุน]]และ[[วิจัย]]เพื่อพัฒนา[[วัคซีน]]<ref name=Fauci/><ref name="Gates">{{cite journal | last1 = Gates | first1 = B | title = Responding to Covid-19 - A Once-in-a-Century Pandemic? | journal = The New England Journal of Medicine | date = February 2020 | volume = 382 | issue = 18 | pages = 1677-1679 | pmid = 32109012 | doi = 10.1056/nejmp2003762 }}</ref>
องค์การจำนวนมากได้ใช้[[จีโนม]]ที่เผยแพร่เพื่อพัฒนาวัคซีนที่อาจได้ผลต่อ SARS-CoV-2<ref name=Fauci/><ref name="Reut_NIH_Moderna_3months">
{{cite news | last1 = Steenhuysen | first1 = Julie | last2 = Kelland | first2 = Kate | title = With Wuhan virus genetic code in hand, scientists begin work on a vaccine | date = 2020-01-24 | agency = Reuters | url = https://www.reuters.com/article/us-china-health-vaccines-idUSKBN1ZN2J8 | access-date = 2020-01-25 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200125203723/https://www.reuters.com/article/us-china-health-vaccines-idUSKBN1ZN2J8 | archive-date = 2020-01-25 | deadurl = no }}</ref><ref name="clinicaltrialsarena">
{{cite web | first = Praveen | last = Duddu | url = https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ | title = Coronavirus outbreak: Vaccines/drugs in the pipeline for Covid-19 | publisher = Clinical Trials Arena | date = 2020-02-19 | access-date = 2020-02-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430182603/https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/ | archivedate = 2020-04-30 | deadurl = no}}</ref><ref name="lee">
{{cite news | last = Lee | first = Jaimy | url = https://www.marketwatch.com/story/these-nine-companies-are-working-on-coronavirus-treatments-or-vaccines-heres-where-things-stand-2020-03-06 | title = These nine companies are working on coronavirus treatments or vaccines — here's where things stand | date = 2020-04-01 | work = MarketWatch | access-date = 2020-04-02 | deadurl = no | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501105947/https://www.marketwatch.com/story/these-nine-companies-are-working-on-coronavirus-treatments-or-vaccines-heres-where-things-stand-2020-03-06 | archivedate = 2020-05-01 }}</ref>
[[องค์การอาหารและยาสหรัฐ]]ได้ประกาศว่า องค์กรจะทำทุกอย่างตามอำนาจที่รัฐสภาได้ให้ไว้เพื่อให้สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด<ref>{{cite press release | url = https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-continues-facilitate-development-treatments | title = Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Continues to Facilitate Development of Treatments | publisher = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | date = 2020-03-19 | access-date = 2020-04-07 | quote = to use all of the regulatory flexibility granted to it by Congress to ensure the most efficient and timely development of vaccines to fight COVID‑19. | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501080454/https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-continues-facilitate-development-treatments | archivedate = 2020-05-01 | deadurl = no}}</ref>
 
โปรเจ็กต์ก่อน ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสใน[[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]] ''Coronaviridae'' ที่มนุษย์ติดมุ่งใช้สำหรับ[[กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง]] (ซาร์ส หรือ {{abbr |SARS| severe acute respiratory syndrome }}) และ[[โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง]] (เมอร์ส หรือ {{abbr |MERS| Middle East respiratory syndrome }})
องค์กรหรือบริษัทกว่า {{nowrap |100 แห่ง}}มีส่วนพัฒนาวัคซีน<ref name=milken/>
โดยวัคซีนป้องกันโรคซาร์ส<ref>{{cite journal | last1 = Gao | first1 = W | last2 = Tamin | first2 = A | last3 = Soloff | first3 = A | last4 = D'Aiuto | first4 = L | last5 = Nwanegbo | first5 = E | last6 = Robbins | first6 = PD | last7 = Bellini | first7 = WJ | last8 = Barratt-Boyes | first8 = S | last9 = Gambotto | first9 = A | display-authors = 6 | title = Effects of a SARS-associated coronavirus vaccine in monkeys | journal = Lancet | volume = 362 | issue = 9399 | pages = 1895-6 | date = December 2003 | pmid = 14667748 | pmc = 7112457 | doi = 10.1016/S0140-6736(03)14962-8 }}</ref>
ในบริเวณที่เรียกว่า เมืองหลวงแห่งชีวสุขภาพ ซึ่งเป็นเขต[[ชีวเภสัชศาสตร์]]ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในสหรัฐ<ref>{{Cite web | title = Top 10 U.S. Biopharma Clusters | url = https://www.genengnews.com/a-lists/top-10-u-s-biopharma-clusters-6/ | date = 2018-09-23 | website = GEN | language = en-US | deadurl = no | access-date = 2020-04-30 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200503074750/https://www.genengnews.com/a-lists/top-10-u-s-biopharma-clusters-6/ | archivedate = 2020-05-03 | deadurl = no}}</ref>
และป้องกันโรคเมอร์ส<ref>{{cite journal | last1 = Kim | first1 = E | last2 = Okada | first2 = K | last3 = Kenniston | first3 = T | last4 = Raj | first4 = VS | last5 = AlHajri | first5 = MM | last6 = Farag | first6 = EA | last7 = AlHajri | first7 = F | last8 = Osterhaus | first8 = AD | last9 = Haagmans | first9 = BL | last10 = Gambotto | first10 = A | display-authors = 6 | title = Immunogenicity of an adenoviral-based Middle East Respiratory Syndrome coronavirus vaccine in BALB/c mice | journal = Vaccine | volume = 32 | issue = 45 | pages = 5975-82 | date = October 2014 | pmid = 25192975 | pmc = 7115510 | doi = 10.1016/j.vaccine.2014.08.058 }}</ref>
มีบริษัท 8 บริษัทที่กำลังช่วยพัฒนาวัคซีนโดยตรง<ref>{{Cite web | title = COVID-19 Vaccine Progress from 14 BioHealth Capital Region Organizations · BioBuzz | url = https://biobuzz.io/covid-19-vaccine-progress-from-14-biohealth-capital-region-organizations/ | date = 2020-04-08 | website = BioBuzz | language = en-US | deadurl = no | access-date = 2020-04-30 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501042804/https://biobuzz.io/covid-19-vaccine-progress-from-14-biohealth-capital-region-organizations/ | archivedate = 2020-05-01 }}</ref>
ได้ทดสอบใน[[สัตว์ทดลอง]]ที่ไม่ใช่มนุษย์แล้ว
ในเดือนมีนาคม 2020 มีงานศึกษาทางคลินิกทั่วโลก {{nowrap |500 งาน}}เพื่อพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคในระยะต่าง ๆ ที่ได้ลงทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก<ref name="cheng">{{cite journal | last1 = Cheng | first1 = Matthew P. | last2 = Lee | first2 = Todd C. Lee | last3 = Tan | first3 = Darrell H.S. | last4 = Murthy | first4 = Srinivas | title = Generating randomized trial evidence to optimize treatment in the COVID-19 pandemic | journal = Canadian Medical Association Journal | date = 2020-03-26 | volume = 192 | issue = 15 | pages = E405-E407 | doi = 10.1503/cmaj.200438 | pmid = 32336678 | pmc = 7162442 | url = https://www.cmaj.ca/content/192/15/E405 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200429104814/https://www.cmaj.ca/content/192/15/E405 | archivedate = 2020-04-29 | deadurl = no }}</ref>
 
แต่จนถึงปี 2020 ก็ยังไม่มีวัคซีนรักษาหรือป้องกันโรคซาร์สที่แสดงว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลในมนุษย์<ref name="JiangFutureVirology">
ในต้นเดือนมีนาคม 2020 องค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาด ({{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }}) ได้ประกาศหาทุน {{nowrap |2,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |64,600 ล้านบาท}}) สำหรับหุ้นส่วนที่รวมรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล และ[[ประชาสังคม]]ทั่วโลกเพื่อให้เร่งพัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด โดยได้รับคำมั่นสัญญาณจากรัฐบาล[[ประเทศเดนมาร์ก]] [[ฟินแลนด์]] [[เยอรมนี]] [[นอร์เวย์]] และ[[สหราชอาณาจักร]]แล้ว<ref name=cepi-fund/>
{{cite journal | last1 = Jiang | first1 = S | last2 = Lu | first2 = L | last3 = Du | first3 = L | title = Development of SARS vaccines and therapeutics is still needed | journal = Future Virology | volume = 8 | issue = 1 | pages = 1-2 | date = January 2013 | pmid = 32201503 | pmc = 7079997 | doi = 10.2217/fvl.12.126 }}</ref><ref>
ระหว่างเดือนมีนาคมกับเมษายนรัฐบาล[[แคนาดา]]ได้จัด[[งบประมาณ]]จำนวน {{nowrap |1,300 ล้าน[[ดอลลาร์แคนาดา]]}} (ประมาณ {{nowrap |30,000 ล้านบาท}}) เพื่องานวิจัย พัฒนา และทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนตลอดจนถึงปี 2022<ref>{{Cite news | url = https://globalnews.ca/news/6857058/coronavirus-canada-science-vaccine-funding/ | title = Trudeau announces $1.1B to fund COVID-19 vaccine development, tracking of cases | date = 2020-04-23 | work = Global News, The Canadian Press | access-date = 2020-04-23 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200429235026/https://globalnews.ca/news/6857058/coronavirus-canada-science-vaccine-funding/ | archivedate = 2020-04-29 | deadurl = no}}</ref>
{{cite web | url = https://www.nhs.uk/conditions/sars/ | title = SARS (severe acute respiratory syndrome) | date = 2020-03-05 | publisher = National Health Service | url-status = live | archive-url = https://web.archive.org/web/20200309174230/https://www.nhs.uk/conditions/sars/ | archive-date = 2020-03-09 | access-date = 2020-01-31}}</ref>
แม้ตามวรรณกรรมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระหว่าง{{nowrap |ปี 2005-2006}} การหาและพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคซาร์สจริง ๆ เป็นเรื่องที่รัฐบาลและองค์กรสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ<ref name="PMID 15655773">
{{cite journal | last1 = Greenough | first1 = TC | last2 = Babcock | first2 = GJ | last3 = Roberts | first3 = A | last4 = Hernandez | first4 = HJ | last5 = Thomas | first5 = WD | last6 = Coccia | first6 = JA | last7 = Graziano | first7 = RF | last8 = Srinivasan | first8 = M | last9 = Lowy | first9 = I | last10 = Finberg | first10 = RW | last11 = Subbarao | first11 = K | last12 = Vogel | first12 = L | last13 = Somasundaran | first13 = M | last14 = Luzuriaga | first14 = K | last15 = Sullivan | first15 = JL | last16 = Ambrosino | first16 = DM | display-authors = 6 | title = Development and characterization of a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody that provides effective immunoprophylaxis in mice | journal = The Journal of Infectious Diseases | volume = 191 | issue = 4 | pages = 507-14 | date = February 2005 | pmid = 15655773 | pmc = 7110081 | doi = 10.1086/427242 }}</ref><ref name="PMID 15885812">
{{cite journal | last1 = Tripp | first1 = RA | last2 = Haynes | first2 = LM | last3 = Moore | first3 = D | last4 = Anderson | first4 = B | last5 = Tamin | first5 = A | last6 = Harcourt | first6 = BH | last7 = Jones | first7 = LP | last8 = Yilla | first8 = M | last9 = Babcock | first9 = GJ | last10 = Greenough | first10 = T | last11 = Ambrosino | first11 = DM | last12 = Alvarez | first12 = R | last13 = Callaway | first13 = J | last14 = Cavitt | first14 = S | last15 = Kamrud | first15 = K | last16 = Alterson | first16 = H | last17 = Smith | first17 = J | last18 = Harcourt | first18 = JL | last19 = Miao | first19 = C | last20 = Razdan | first20 = R | last21 = Comer | first21 = JA | last22 = Rollin | first22 = PE | last23 = Ksiazek | first23 = TG | last24 = Sanchez | first24 = A | last25 = Rota | first25 = PA | last26 = Bellini | first26 = WJ | last27 = Anderson | first27 = LJ | display-authors = 6 | title = Monoclonal antibodies to SARS-associated coronavirus (SARS-CoV): identification of neutralizing and antibodies reactive to S, N, M and E viral proteins | journal = Journal of Virological Methods | volume = 128 | issue = 1-2 | pages = 21-8 | date = September 2005 | pmid = 15885812 | pmc = 7112802 | doi = 10.1016/j.jviromet.2005.03.021 }}</ref><ref name="PMID 16453264">
{{cite journal | last1 = Roberts | first1 = A | last2 = Thomas | first2 = WD | last3 = Guarner | first3 = J | last4 = Lamirande | first4 = EW | last5 = Babcock | first5 = GJ | last6 = Greenough | first6 = TC | last7 = Vogel | first7 = L | last8 = Hayes | first8 = N | last9 = Sullivan | first9 = JL | last10 = Zaki | first10 = S | last11 = Subbarao | first11 = K | last12 = Ambrosino | first12 = DM | display-authors = 6 | title = Therapy with a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody reduces disease severity and viral burden in golden Syrian hamsters | journal = The Journal of Infectious Diseases | volume = 193 | issue = 5 | pages = 685-92 | date = March 2006 | pmid = 16453264 | pmc = 7109703 | doi = 10.1086/500143 }}</ref>
 
โรคเมอร์สก็ยังไม่มีวัคซีนด้วย<ref>{{cite journal | last1 = Shehata | first1 = Mahmoud M. | last2 = Gomaa | first2 = Mokhtar R. | last3 = Ali | first3 = Mohamed A. | last4 = Kayali | first4 = Ghazi | title = Middle East respiratory syndrome coronavirus: a comprehensive review | journal = Frontiers of Medicine | date = 2016-01-20 | volume = 10 | issue = 2 | pages = 120-136 | doi = 10.1007/s11684-016-0430-6 | pmid = 26791756 | pmc = 7089261 }}</ref>
เมื่อโรคเมอร์สกำลังระบาด เชื่อกันว่า งานวิจัยเกี่ยวกับโรคซาร์สที่ได้ทำแล้วอาจเป็นโครงแบบที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาโรค<ref name="JiangFutureVirology" /><ref name="Butler3oct2013">
{{cite journal | last1 = Butler | first1 = D | title = SARS veterans tackle coronavirus | journal = Nature | volume = 490 | issue = 7418 | pages = 20 | date = October 2012 | pmid = 23038444 | doi = 10.1038/490020a | bibcode = 2012Natur.490...20B }}</ref>
จนถึงเดือนมีนาคม 2020 มีวัคซีนโรคเมอร์สชนิดหนึ่ง (อาศัยดีเอ็นเอ) ที่ได้ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 กับมนุษย์แล้ว<ref>{{cite journal | last1 = Modjarrad | first1 = K | last2 = Roberts | first2 = CC | last3 = Mills | first3 = KT | last4 = Castellano | first4 = AR | last5 = Paolino | first5 = K | last6 = Muthumani | first6 = K | last7 = Reuschel | first7 = EL | last8 = Robb | first8 = ML | last9 = Racine | first9 = T | last10 = Oh | first10 = MD | last11 = Lamarre | first11 = C | last12 = Zaidi | first12 = FI | last13 = Boyer | first13 = J | last14 = Kudchodkar | first14 = SB | last15 = Jeong | first15 = M | last16 = Darden | first16 = JM | last17 = Park | first17 = YK | last18 = Scott | first18 = PT | last19 = Remigio | first19 = C | last20 = Parikh | first20 = AP | last21 = Wise | first21 = MC | last22 = Patel | first22 = A | last23 = Duperret | first23 = EK | last24 = Kim | first24 = KY | last25 = Choi | first25 = H | last26 = White | first26 = S | last27 = Bagarazzi | first27 = M | last28 = May | first28 = JM | last29 = Kane | first29 = D | last30 = Lee | first30 = H | last31 = Kobinger | first31 = G | last32 = Michael | first32 = NL | last33 = Weiner | first33 = DB | last34 = Thomas | first34 = SJ | last35 = Maslow | first35 = JN | display-authors = 6 | title = Safety and immunogenicity of an anti-Middle East respiratory syndrome coronavirus DNA vaccine: a phase 1, open-label, single-arm, dose-escalation trial | journal = The Lancet. Infectious Diseases | volume = 19 | issue = 9 | pages = 1013-1022 | date = September 2019 | pmid = 31351922 | doi = 10.1016/S1473-3099(19)30266-X | pmc = 7185789 }}</ref>
และมีวัคซีนอีก {{nowrap |3 อย่าง}}ที่กำลังอยู่ในกระบวนการโดยทั้งหมดเป็นวัคซีนมีเว็กเตอร์เป็นไวรัส, 2 อย่างมีอะดีโนไวรัส (ChAdOx1-MERS, BVRS-GamVac) เป็นเว็กเตอร์ และอีกอย่างมี {{abbr |MVA| Modified vaccinia Ankara }} เป็นเว็กเตอร์<ref>{{cite journal | last1 = Yong | first1 = CY | last2 = Ong | first2 = HK | last3 = Yeap | first3 = SK | last4 = Ho | first4 = KL | last5 = Tan | first5 = WS | title = Recent Advances in the Vaccine Development Against Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus | journal = Frontiers in Microbiology | volume = 10 | pages = 1781 | year = 2019 | pmid = 31428074 | pmc = 6688523 | doi = 10.3389/fmicb.2019.01781 }}</ref>
 
== การเร่งพัฒนาทั่วโลก ==
หลังจากได้พบโรคปอดบวมเหตุไวรัสโคโรนาแบบใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2019<ref name="who-time">{{Cite web | title = World Health Organization timeline - COVID-19 | url = https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19 | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-27 | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200429012212/https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19 | archive-date = 2020-04-29 | url-status = live}}</ref>
ก็ได้ตีพิมพ์ลำดับยีนของโควิด-19 เมื่อ 11 มกราคม 2020 ซึ่งจุดชนวนการตอบสนองในระดับนานาชาติอย่างฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับโรคระบาดและเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค<ref name=thanh/><ref name="gates1">
{{cite journal | last1 = Gates | first1 = B | title = Responding to Covid-19: A once-in-a-century pandemic? | journal = The New England Journal of Medicine | date = February 2020 | volume = 382 | issue = 18 | pages = 1677-1679 | pmid = 32109012 | doi = 10.1056/nejmp2003762 }}</ref><ref name="Fauci">
{{cite journal | last1 = Fauci | first1 = AS | last2 = Lane | first2 = HC | last3 = Redfield | first3 = RR | title = Covid-19: Navigating the uncharted | journal = The New England Journal of Medicine | volume = 382 | issue = 13 | pages = 1268-1269 | date = March 2020 | pmid = 32109011 | doi = 10.1056/nejme2002387 | pmc = 7121221 }}</ref>
อัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโควิดทั่วโลกเมื่อต้นปี 2020 ได้กระตุ้นให้ก่อพันธมิตรระดับนานาชาติและความมุมานะของรัฐเพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาวัคซีนหลายชนิดในระยะเวลาสั้น ๆ<ref name=who-accel/>
โดยมีวัคซีนแคนดิเดต 4 อย่างที่เริ่มการทดลองในมนุษย์ในเดือนมีนาคม (ดูตาราง[[#Clinical trials started in 2020|การทดลองทางคลินิกที่เริ่มในปี 2020]] ต่อไป)<ref name=thanh/><ref name="yamey">{{Cite journal | authors = Yamey, Gavin; Schäferhoff, Marco; Hatchett, Richard; Pate, Muhammad; Zhao, Feng; McDade, Kaci Kennedy | date = 2020-05-02 | title = Ensuring global access to COVID‑19 vaccines | url = https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30763-7.pdf | journal = The Lancet | volume = 305 | pages = 1405-6 | quote = CEPI estimates that developing up to three vaccines in the next 12-18 months will require an investment of at least {{US$ |2}} {{nbsp}} billion. This estimate includes phase {{nbsp}}1 clinical trials of eight vaccine candidates, progression of up to six candidates through phase {{nbsp}}2 and {{nbsp}}3 trials, completion of regulatory and quality requirements for at least three vaccines, and enhancing global manufacturing capacity for three vaccines.}}</ref>
 
วัคซีนป้องกันโรคติดต่อไม่เคยพัฒนาได้แบบที่ใช้เวลาไม่กี่ปี และก็ไม่มีวัคซีนอะไร ๆ เลยที่ป้องกันการติดไวรัสโคโรนาในมนุษย์<ref name="gates2">{{Cite web | title = The vaccine race explained: What you need to know about the COVID-19 vaccine | url = https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine | last = Gates | first = Bill | publisher = The Gates Notes | date = 2020-04-30 | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200514010012/https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine | archive-date = 2020-05-14 | url-status = live}}</ref>
 
จนถึงเดือนเมษายน เซพี ({{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }}) ได้ประเมินว่าอาจมีวัคซีนแคนดิเดตต้านโรคโควิดถึง {{nowrap |6 อย่าง}}จาก {{nowrap |115 อย่าง}} ที่พันธมิตรนานาชาติควรเลือกพัฒนาให้ผ่าน
[[ระยะการทดลองทางคลินิก|การทดลองทางคลินิกระยะที่{{nbsp}}2-3]] และ {{nowrap |3 อย่าง}}ควรช่วยบรรเทาระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไปให้ผ่านการตรวจสอบของรัฐและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการได้วัคซีนที่อนุมัติโดยที่สุด และจะมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยถึง
{{nowrap |2 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |62,851 ล้านบาท}})<ref name=thanh/><ref name=yamey/><ref name=gates2/>
ส่วนงานวิเคราะห์อีกงานหนึ่งประเมินว่า จะต้องพัฒนาวัคซีนแคนดิเดตในเบื้องต้นพร้อม ๆ กัน {{nowrap |10 อย่าง}}ก่อนจะเลือกเพียงไม่กี่อย่างเพื่อพัฒนาจนถึงให้อนุมัติได้<ref name=gates2/>
 
การทำงานร่วมกันนี้ได้จัดลำดับความสำคัญเพื่อความรวดเร็วในการประเมินทางคลินิกเรื่องความปลอดภัยและ[[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน|ประสิทธิผล]] ในการจัดหาแหล่งทุน และในการวางแผนเพื่อผลิตวัคซีนเป็นพัน ๆ ล้านชุด ในที่สุดเพื่อแจกจำหน่ายวัคซีนไปทั่วโลกโดยให้[[ประเทศพัฒนาแล้ว]]และ[[ประเทศกำลังพัฒนา|กำลังพัฒนา]]ได้อย่างเท่าเทียมกัน<ref name=yamey/><ref name=gates2/>
องค์การอนามัยโลก, เซพีและ[[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]] ({{abbr |BMGF| Bill & Melinda Gates Foundation }}) กำลังจัดงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อเตรียมตัวว่า อาจจะต้องใช้วัคซีนหลายอย่างเพื่อระงับการระบาดของโควิด<ref name=gates2/>
วัคซีนอาจต้องตั้งสูตร บรรจุ ขนส่ง และเก็บในคลังแบบโดยเฉพาะ ๆ ในประเทศกว่า 200 ประเทศที่มีคนติดโรค<ref name=gates2/><ref name="sanger">{{Cite news | last = Sanger | first = David E. | last2 = Kirkpatrick | first2 = David D. | last3 = Zimmer | first3 = Carl | last4 = Thomas | first4 = Katie | last5 = Wee | first5 = Sui-Lee | date = 2020-05-02 | title = With Pressure Growing, Global Race for a Vaccine Intensifies | work = The New York Times | url = https://www.nytimes.com/2020/05/02/us/politics/vaccines-coronavirus-research.html | access-date = 2020-05-02 | issn = 0362-4331 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200511003506/https://www.nytimes.com/2020/05/02/us/politics/vaccines-coronavirus-research.html | archive-date = 2020-05-11 | url-status = live}}</ref>
องค์การอนามัยโลกประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดถึง {{nowrap |8,000 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}}เพื่อพัฒนาวัคซีนสามอย่างหรือยิ่งกว่าที่มีเทคโนโลยีและการจัดจำหน่ายต่าง ๆ กันเพื่อระงับการระบาดของโควิดทั่วโลก<ref name=who-accel/><ref name=cepi-landmark/><ref name="who-call">{{Cite web | title = Commitment and call to action: Global collaboration to accelerate new COVID-19 health technologies | url = https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-24 | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200512041043/https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies | archive-date = 2020-05-12 | url-status = live}}</ref>
 
=== องค์กรนานาชาติ ===
องค์การต่าง ๆ ได้จัดตั้งพันธมิตรนานาชาติเพื่อเร่งการพัฒนาวัคซีนและเตรียมตัวแจกจ่าย รวมทั้งองค์การอนามัยโลกที่ช่วยอำนวยการร่วมมือกัน การวิจัยอย่างเร่ง และการสื่อสารนานาชาติ โดยต้องทำในระดับที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ เริ่มที่ต้นเดือนพฤษภาคม
คือได้ระดมสัญญาการให้เงินทุนถึง {{nowrap |8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}}<ref name=waked/>
<!--เผื่ออนาคต The WHO also implemented an ''Access to COVID‑19 Tools Accelerator ''for coordinating global vaccine development.<ref name="who-call" /> -->
ในเดือนกรกฎาคม องค์การอนามัยโลกประกาศว่าประเทศ {{nowrap |165 ประเทศ}}ซึ่งมีประชากรทั้งหมด{{nowrap |ร้อยละ 60}} ของทั้งโลกได้ตกลงกับแผน WHO COVAX ขององค์กรเพื่อให้แจกจำหน่ายวัคซีนที่ได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งรับประกันว่าประเทศที่เข้าร่วมแต่ละประเทศจะได้ส่วนแบ่งวัคซีนเพื่อให้กับประชากรที่อ่อนแอที่สุด{{nowrap |ร้อยละ 20}} ของประเทศไม่เกินปลายปี 2021<ref name="covax">{{cite web | title = More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility | url = https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-more-than-150-countries-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility | publisher = World Health Organization | accessdate = 2020-07-25 | date = 2020-07-15 | quote = COVAX is the only truly global solution to the COVID-19 pandemic. For the vast majority of countries, whether they can afford to pay for their own doses or require assistance, it means receiving a guaranteed share of doses and avoiding being pushed to the back of the queue, as we saw during the H1N1 pandemic a decade ago. Even for those countries that are able to secure their own agreements with vaccine manufacturers, this mechanism represents, through its world-leading portfolio of vaccine candidates, a means of reducing the risks associated with individual candidates failing to show efficacy or gain licensure. | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200802111225/https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-more-than-150-countries-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility | archivedate = 2020-08-02 | url-status = live}}</ref>
 
ส่วนองค์การพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมเตรียมรับโรคระบาดคือเซพี ({{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }}) กำลังทำงานกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนานาชาติและผู้พัฒนาวัคซีนเพื่อสร้างกองทุนอีก
8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อหุ้นส่วนระหว่างองค์กรของรัฐ เอกชน การกุศล กับ[[ประชาสังคม]]เพื่อเร่งวิจัยและทดลองวัคซีนแคนดิเดต {{nowrap |8 อย่าง}} โดยมีเป้าหมายให้มี {{nowrap |3 อย่าง}}ที่พัฒนาจนได้อนุมัติภายในปี 2020-21<ref name=thanh/><ref name=yamey/><ref name="cepi-landmark">{{Cite web | title = Landmark global collaboration launched to defeat COVID-19 pandemic | url = https://cepi.net/news_cepi/landmark-global-collaboration-launched-to-defeat-covid-19-pandemic/ | publisher = CEPI | date = 2020-04-24 | access-date = 2020-05-02 | quote = The global nature of a pandemic means that any vaccine or medicine that is successfully developed will be needed immediately all over the world. That means that the challenge we face is not only one of R&D but one of manufacturing at scale, and equitable access. | archive-url = https://web.archive.org/web/20200502023137/https://cepi.net/news_cepi/landmark-global-collaboration-launched-to-defeat-covid-19-pandemic/ | archive-date = 2020-05-02 | url-status = live}}</ref>
[[สหราชอาณาจักร]] [[แคนาดา]] [[เบลเยียม]] [[นอร์เวย์]] [[สวิตเซอร์แลนด์]] [[เยอรมนี]] และ[[เนเธอร์แลนด์]]ได้บริจาคเงิน
{{nowrap |915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองหมื่นเก้าพันล้านบาท}}) แก่เซพีแล้วในต้นเดือนพฤษภาคม<ref name=waked/><ref name="reuters">{{Cite news | date = 2020-04-27 | title = Special Report: Countries, companies risk billions in race for coronavirus vaccine | authors = Steenhuysen, Julie; Eisler, Peter; Martell, Allison; Nebehay, Stephanie | work = Reuters | url = https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccine-idUSL2N2CF0JG | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200515031817/https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccine-idUSL2N2CF0JG | archive-date = 2020-05-15 | url-status = live}}</ref>
ส่วน[[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]] ซึ่งมีเป้าหมายในเรื่องการวิจัยและการแจกจำหน่ายวัคซีน ได้บริจาคเงิน
{{nowrap |250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |เจ็ดพันเก้าร้อยล้านบาท}}) ให้แก่องค์การเพื่องานวิจัยและการให้การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องวัคซีนโควิด<ref name=gates1/><ref name=gates2/><ref name=sanger/><ref>{{Cite news | title = Bill Gates thinks there are 8 to 10 promising coronavirus vaccine candidates and one could be ready in as little as 9 months | url = https://www.businessinsider.com/bill-gates-10-promising-coronavirus-vaccine-candidates-2020-5 | last = Hamilton | first = Isobel Asher | date = 2020-05-01 | work = Business Insider | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200516101559/https://www.businessinsider.com/bill-gates-10-promising-coronavirus-vaccine-candidates-2020-5 | archive-date = 2020-05-16 | url-status = live}}</ref>
 
ส่วนองค์กรการร่วมมืองานวิจัยโลกเพื่อความเตรียมพร้อมต่อโรคติดต่อ (Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness) กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกเพื่อจัดลำดับความจำเป็นการได้ทุนของงานวิจัยต่าง ๆ ประสานงานระหว่างองค์กรนานาชาติที่ให้ทุนกับที่ทำงานวิจัยเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวัคซีนและหลีกเลี่ยงการให้ทุนซ้ำซ้อน<ref>{{Cite web | title = GloPID: Novel coronavirus COVID-19 | url = https://www.glopid-r.org/our-work/novel-coronavirus-covid-19 | website = glopid-r.org | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200502035337/https://www.glopid-r.org/our-work/novel-coronavirus-covid-19/ | archive-date = 2020-05-02 | url-status = live }}</ref><ref name=can-research/>
ส่วนสหพันธ์โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงและการติดเชื้ออุบัติใหม่ (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium ตัวย่อ ISARIC) กำลังจัดระเบียบและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับโควิดเพื่อให้เกิดผลต่อนโยบายสาธารณสุขของรัฐในเรื่องการแจกจำหน่ายวัคซีนที่จะได้<ref name="isaric">{{Cite web | title = ISARIC: COVID-19 clinical research resources | url = https://isaric.tghn.org/covid-19-clinical-research-resources/ | date = 2020-04-27 | publisher = ISARIC | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200330135638/https://isaric.tghn.org/covid-19-clinical-research-resources/ | archive-date = 2020-03-30 | url-status = live}}</ref>
 
ในวันที่ 4 มิถุนายน มี[[ชุมชนเสมือน|งานประชุมสุดยอดเสมือน]]ที่ประสานงานจากกรุง[[ลอนดอน]] มีผู้แทนจากองค์กรของรัฐและเอกชนจากประเทศ {{nowrap |52 ประเทศ}} รวมทั้ง[[ประมุขแห่งรัฐ]] {{nowrap |35 ท่าน}}จากประเทศ[[กลุ่ม 7|กลุ่ม{{nbsp}}7]] และ[[กลุ่ม 20|กลุ่ม{{nbsp}}20]]เพื่อระดมเงิน
{{nowrap |8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองแสนแปดหมื่นล้านบาท}}) เพื่อสนับสนุนให้[[กาวี]] (พันธมิตรโลกเพื่อวัคซีนและการให้ภูมิคุ้มกัน) เตรียมให้วัคซีนโควิดแก่เด็ก {{nowrap |300 ล้านคน}}ในประเทศด้อยพัฒนาตลอดจนถึงปี 2025<ref name=gates2/><ref name="gavi-summit">
{{Cite web | title = Global Vaccine Summit 2020: World leaders make historic commitments to provide equal access to vaccines for all | url = https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all | access-date = 2020-06-04 | publisher = Global Alliance for Vaccines and Immunisation | date = 2020-06-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200606161748/https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all | archive-date = 2020-06-06 | url-status = live}}</ref><ref>
{{Cite web | title = COVID-19: Gavi steps up response to pandemic | url = https://www.gavi.org/news/media-room/covid-19-gavi-steps-response-pandemic | publisher = Global Alliance for Vaccines and Immunisation | date = 2020-04-27 | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200427053125/https://www.gavi.org/news/media-room/covid-19-gavi-steps-response-pandemic | archive-date = 2020-04-27 | url-status = live}}</ref>
ผู้บริจาครายใหญ่รวมทั้งมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ ({{nowrap |1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}}หรือประมาณ{{nowrap |ห้าหมื่นล้านบาท}})<ref>{{Cite news | publisher = The Bill & Melinda Gates Foundation | work = PR Newswire | title = Bill & Melinda Gates Foundation pledges US$1.6 billion to Gavi, the Vaccine Alliance, to protect the next generation with lifesaving vaccines | url = https://www.prnewswire.com/news-releases/bill--melinda-gates-foundation-pledges-1-6-billion-to-gavi-the-vaccine-alliance-to-protect-the-next-generation-with-lifesaving-vaccines-301070878.html | access-date = 2020-06-04 | date = 2020-06-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200604165907/https://www.prnewswire.com/news-releases/bill--melinda-gates-foundation-pledges-1-6-billion-to-gavi-the-vaccine-alliance-to-protect-the-next-generation-with-lifesaving-vaccines-301070878.html | archive-date = 2020-06-04 | url-status = live}}</ref>
และสหราชอาณาจักร ({{nowrap |330 ล้าน[[ปอนด์สเตอร์ลิง]]ต่อปี}}เป็นเวลา {{nowrap |5 ปี}}รวมเป็นเงินประมาณ{{nowrap |หกหมื่นหกพันล้านบาท}})<ref name=gavi-summit/>
 
=== รัฐบาลของประเทศ ===
รัฐบาลของประเทศที่จัดงบประมาณเพื่อลงทุนในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับงานวิจัยวัคซีน งานพัฒนา และการผลิตเริ่มต้นในปี 2020 รวมทั้งรัฐบาลกลางของ[[แคนาดา]] ซึ่งประกาศ
ทุน {{nowrap |275 ล้าน[[ดอลลาร์แคนาดา]]}} (ประมาณ{{nowrap |หกพันสี่ร้อยล้านบาท}}) สำหรับโปรเจ็กต์งานวิจัยวัคซีน 96 โครงการ โดยมีแผนจะสร้าง "ธนาคารวัคซีน" เพื่อฝากวัคซีนไว้หลายอย่างที่สามารถใช้ถ้าโรคไวรัสโคโรนาระบาดอีก<ref name="abedi">
{{cite news | first = Maham | last = Abedi | title = Canada to spend $192M on developing COVID-19 vaccine | url = https://globalnews.ca/news/6717883/coronavirus-canada-vaccine-spending/ | access-date = 2020-03-24 | work = Global News | date = 2020-03-23 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200409200638/https://globalnews.ca/news/6717883/coronavirus-canada-vaccine-spending/ | archive-date = 2020-04-09 | url-status = live }}</ref><ref name="can-funding">
{{cite web | title = Government of Canada funds 49 additional COVID-19 research projects - Details of the funded projects | url = https://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/03/government-of-canada-funds-49-additional-covid-19-research-projects-details-of-the-funded-projects.html | publisher = Government of Canada | access-date = 2020-03-23 | date = 2020-03-23 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200322163807/https://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/03/government-of-canada-funds-49-additional-covid-19-research-projects-details-of-the-funded-projects.html | archive-date = 2020-03-22 | url-status = live }}</ref>
ยังมีการลงทุนเพิ่มอีก {{nowrap |1,100 ล้านดอลลาร์แคนาดา}} (ประมาณสองหมื่นหกพันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการทดลองทางคลินิกในแคนาดาแล้วพัฒนาโซ่การผลิตและการแจกจำหน่ายสำหรับวัคซีน<ref name="can-research">{{Cite web | title = Government of Canada's research response to COVID-19 | url = https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-government-canada-research-response.html | publisher = Government of Canada | date = 2020-04-23 | access-date = 2020-05-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513135919/https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-government-canada-research-response.html | archive-date = 2020-05-13 | url-status = live}}</ref>
วันที่ 4 พฤษภาคม รัฐบาลแคนาดาจัดงบประมาณ {{nowrap |850 ล้านดอลลาร์แคนาดา}} (ประมาณ{{nowrap |สองหมื่นล้านบาท}}) ให้แก่องค์การอนามัยโลกเนื่องกับการออกสื่อสัญญาต่อเนื่องเพื่อระดมทุน {{nowrap |8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}}เพื่อวัคซีนโควิด<ref name="aiello">{{Cite news | title = 'A global challenge': PM Trudeau commits $850 million to global fight against COVID-19 | url = https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-global-challenge-pm-trudeau-commits-850-million-to-global-fight-against-covid-19-1.4923565 | last = Aiello | first = Rachel | date = 2020-05-04 | work = CTV News | access-date = 2020-05-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200510070903/https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-global-challenge-pm-trudeau-commits-850-million-to-global-fight-against-covid-19-1.4923565 | archive-date = 2020-05-10 | url-status = live}}</ref>
ใน[[ประเทศจีน]] รัฐบาลได้ให้เงินกู้มีดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้พัฒนาวัคซีนผ่านธนาคารกลาง และหาที่ดินให้เพื่อให้บริษัทสร้างโรงงานผลิตวัคซีน<ref name=reuters/>
จนถึงเดือนมิถุนายน 2020 วัคซีนแคนดิเดต 6 อย่างจาก 11 อย่างที่กำลังทดสอบเบื้องต้นในมนุษย์มาจากองค์กรของจีน<ref name=sanger/>
บริษัทวัคซีนและสถาบันวิจัย 3 แห่งได้เงินสนับสนุนจารัฐบาลจีนเพื่อการวิจัย ทำการทดลองทางคลินิก และผลิตวัคซีนซึ่งดีที่สุด โดยให้ความสำคัญกับหลักฐานของ[[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน|ประสิทธิศักย์]]ที่ได้เร็วยิ่งกว่าความปลอดภัย<ref name="takada">{{Cite news | title = US and China unleash wallets in race for coronavirus vaccine | last1 = Takada | first1 = Noriyuki | last2 = Satake | first2 = Minoru | url = https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/US-and-China-unleash-wallets-in-race-for-coronavirus-vaccine | work = Nikkei Asian Review | date = 2020-05-02 | access-date = 2020-05-03 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200510111134/https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/US-and-China-unleash-wallets-in-race-for-coronavirus-vaccine | archive-date = 2020-05-10 | url-status = live}}</ref>
วันที่ 18 พฤษภาคม จีนได้สัญญาว่าจะให้เงิน {{nowrap |2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |หกหมื่นสามพันล้านบาท}}) เพื่อสนับสนุนงานขององค์การอนามัยโลกเพื่อกำจัดโควิด<ref>{{Cite news | title = China's Xi announces $2B for coronavirus response as WHO faces calls for investigation | url = https://www.nbcnews.com/news/world/coronavirus-who-faces-global-call-investigation-general-assembly-n1209061 | work = NBC News | authors = Talmazan, Yuliya; Simmons, Keir; Saravia, Laura | date = 2020-05-18 | access-date = 2020-05-18 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200518171737/https://www.nbcnews.com/news/world/coronavirus-who-faces-global-call-investigation-general-assembly-n1209061 | archive-date = 2020-05-18 | url-status = live}}</ref>
 
ในบรรดาประเทศ[[สหภาพยุโรป]] [[ฝรั่งเศส]]ประกาศการลงทุน {{nowrap |4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ {{nowrap |154 ล้านบาท}}) ในสหพันธ์การวิจัยวัคซีนโควิดผ่าน {{abbr |CEPI| Coalition for Epidemic Preparedness Innovations }} ที่องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง Institut Pasteur ([[ฝรั่งเศส]]), Themis Bioscience ([[ออสเตรีย]]) และ[[มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก]] ([[สหรัฐ]]) จะมีบทบาท ซึ่งเพิ่มทุนการพัฒนาวัคซีนโควิดของ CEPI เป็น 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ{{nowrap |หมื่นห้าพันล้านบาท}}) ในเดือนพฤษภาคม<ref name="cepi-4-30">
{{Cite web | title = CEPI: Our vaccine and platform portfolio | url = https://cepi.net/research_dev/our-portfolio/ | publisher = Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) | access-date = 2020-05-03 | date = 2020-04-30 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200507133020/https://cepi.net/research_dev/our-portfolio/ | archive-date = 2020-05-07 | url-status = live}}</ref><ref name="cepi3-19">
{{cite web | title = CEPI collaborates with the Institut Pasteur in a consortium to develop COVID-19 vaccine | url = https://cepi.net/news_cepi/cepi-collaborates-with-the-institut-pasteur-in-a-consortium-to-develop-covid-19-vaccine/ | publisher = Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | access-date = 2020-03-23 | date = 2020-03-19 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200322233816/https://cepi.net/news_cepi/cepi-collaborates-with-the-institut-pasteur-in-a-consortium-to-develop-covid-19-vaccine/ | archive-date = 2020-03-22 | url-status = live }}</ref>
ในเดือนมีนาคม [[คณะกรรมาธิการยุโรป]]
ได้ลงทุน {{nowrap |80 ล้าน[[ยูโร]]}} (ประมาณ {{nowrap |2,769 ล้านบาท}}) กับ CureVac ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมนี เพื่อพัฒนาวัคซีนแบบ[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]<ref name="curevac">{{cite web | title = Coronavirus: Commission offers financing to innovative vaccines company CureVac | url = https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_474 | publisher = European Commission | access-date = 2020-03-19 | date = 2020-03-16 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200319161432/https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_474 | archive-date = 2020-03-19 | url-status = live }}</ref>
ส่วนรัฐบาลเยอรมันเองก็ได้ลงทุนต่างหากกับบริษัทอีก {{nowrap |300 ล้านยูโร}} (ประมาณหมื่นสี่พันล้านบาท) ในเดือนมิถุนายน<ref>{{Cite web | title = Corona-Impfstoff: Bundesregierung beteiligt sich an Impfstoffhersteller CureVac | url = https://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesregierung-beteiligt-sich-an-impfstoffhersteller-curevac-a-2c915a65-5e89-407c-91d0-8fa2200efa00 | url-status = live | archive-url = https://web.archive.org/web/20200616073818/https://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesregierung-beteiligt-sich-an-impfstoffhersteller-curevac-a-2c915a65-5e89-407c-91d0-8fa2200efa00 | archive-date = 2020-06-16 | access-date = 2020-06-15 | website = www.spiegel.de | publisher = Der Spiegel | language = de}}</ref>
เบลเยียม นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์เป็นผู้บริจาครายสำคัญให้แก่ CEPI เพื่อวิจัยวัคซีนโควิดในยุโรป<ref name=reuters/>
ในเดือนเมษายน รัฐบาลสหราชอาณาจักรก่อตั้งคณะกรรมการวัคซีนโควิดเฉพาะกิจเพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนผ่านการร่วมงานระหว่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย กับองค์กรต่าง ๆ ของรัฐตลอดขั้นตอนการพัฒนาวัคซีน รวมทั้งกำหนดโรงพยาบาลในประเทศเพื่อทำการทดลองทางคลินิก กฎการอนุมัติ และการผลิตในที่สุด<ref name="morriss">{{Cite web | title = Government launches coronavirus vaccine taskforce as human clinical trials start | url = https://pharmafield.co.uk/pharma_news/government-launches-coronavirus-vaccine-taskforce-as-human-clinical-trials-start/ | last = Morriss | first = Emma | publisher = Pharmafield | date = 2020-04-22 | access-date = 2020-05-03}}</ref>
โครงการริเริ่มพัฒนาวัคซีนที่ [[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]]และ[[อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน]]ได้รับงบประมาณ
{{nowrap |44 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง}} (ประมาณ{{nowrap |พันแปดร้อยล้านบาท}}) ในเดือนเมษายน<ref name="gartner">
{{Cite news | last = Gartner | first = Annelies | last2 = Roberts | first2 = Lizzie | date = 2020-05-03 | title = How close are we to a coronavirus vaccine? Latest news on UK trials | work = The Telegraph | url = https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-vaccine-uk-trials-news-latest-update-covid-19/ | access-date = 2020-05-03 | issn = 0307-1235 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200504203335/https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-vaccine-uk-trials-news-latest-update-covid-19/ | archive-date = 2020-05-04 | url-status = live}}</ref><ref name="oxford">
{{Cite web | title = Landmark partnership announced for development of COVID-19 vaccine | publisher = University of Oxford | url = http://www.ox.ac.uk/news/2020-04-30-landmark-partnership-announced-development-covid-19-vaccine | date = 2020-04-30 | access-date = 2020-05-03 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513010438/http://www.ox.ac.uk/news/2020-04-30-landmark-partnership-announced-development-covid-19-vaccine | archive-date = 2020-05-13 | url-status = live}}</ref>
[[ไฟล์:The vaccine development process typically takes 10 to 15 years under a traditional timeline. Multiple regulatory pathways, such as Emergency Use Authorization, can be used to facilitate bringing a vaccine for COVID-19 to (49948301848).jpg|thumb | upright = 1.4|
ผังของสำนักงาน [[Government Accountability Office]] ของสหรัฐ เปรียบเทียบการพัฒนาวัคซีนธรรมดากับ[[ไทม์ไลน์]]ที่เร่งเร็วขึ้น รวม ๆ คือ {{nowrap |'''(บน)''' ทั่ว}}ไปใช้เวลา {{nowrap |10-15 ปี}}กว่าจะได้อนุมัติในสหรัฐ {{nowrap |'''(ล่าง)''' เร่ง}}เร็วใช้เวลาไม่กี่ปี
'''คำแปลคร่าว ๆ''' {{small | (จากซ้ายไปขวาบนลงล่าง)}} - {{nowrap |'''Exploratory'''}} = การวิจัยสืบเสาะ, {{nowrap |'''Preclinic'''}} = [[ระยะการทดลองทางคลินิก|การทดลองระยะพรีคลินิก]], {{nowrap |'''Clinical Trials'''}} = [[ระยะการทดลองทางคลินิก|การทดลองทางคลินิกแบ่งเป็นระยะ ๆ]], '''FDA Review and Approval''' = การทบทวนและอนุมัติโดย[[องค์การอาหารและยา]]สหรัฐ, {{nowrap |'''Manufacturing'''}} = การผลิต, '''FDA Rolling Review and Approval''' = การทบทวนและอนุมัติที่ทำเป็นรอบ ๆ, '''Rapid Manufacturing''' = การผลิตอย่างรวดเร็ว
]]
 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาทางชีวเวชขั้นสูงสหรัฐ (Biomedical Advanced Research and Development Authority ตัวย่อ BARDA อ่านว่า บาร์ดา) เป็นองค์กรของ[[รัฐบาลกลางสหรัฐ]]ที่ให้ทุนกับเทคโนโลยีรักษาโรค ได้ประกาศลงทุนเกือบ
{{nowrap |1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สามหมื่นหนึ่งพันล้านบาท}}) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด และเตรียมตัวผลิตวัคซีนแคนดิเดตที่มีหวังที่สุดในสหรัฐ
วันที่ 16 เมษายน บาร์ดาลงทุน {{nowrap |483 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |หมื่นห้าพันล้านบาท}}) กับบริษัทมอเดิร์นา (Moderna) และหุ้นส่วนคือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน<ref name=reuters/><ref name="kuznia">{{Cite news | title = In quest for vaccine, US makes 'big bet' on company with unproven technology | url = https://www.cnn.com/2020/05/01/us/coronavirus-moderna-vaccine-invs/index.html | last = Kuznia | first = Robert | last2 = Polglase | first2 = Katie | date = 2020-05-01 | work = CNN | access-date = 2020-05-02 | last3 = Mezzofiore | first3 = Gianluca | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513005730/https://www.cnn.com/2020/05/01/us/coronavirus-moderna-vaccine-invs/index.html | archive-date = 2020-05-13 | url-status = live}}</ref>
บาร์ดายังมีงบประมาณอีก {{nowrap |4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |แสนสามหมื่นล้านบาท}}) สำหรับพัฒนาวัคซีน ดังนั้น ก็จะมีบทบาทในการลงทุนพัฒนาวัคซีนแคนดิเดต 6-8 อย่างที่จะทดลองทางคลินิกในปี 2020-2021 โดยบริษัทต่าง ๆ เช่น Sanofi Pasteur (ฝรั่งเศส) และ Regeneron (สหรัฐ)<ref name=kuznia/><ref name="lee">{{Cite web | title = Health officials eyeing at least one of 14 potential coronavirus vaccines to fast-track | url = https://www.nbcnews.com/politics/white-house/health-officials-eyeing-least-one-14-potential-coronavirus-vaccines-fast-n1198326 | work = NBC News | last = Lee | first = Carol E | last2 = Welker | first2 = Kristen | first3 = Elyse | last3 = Perlmutter-Gumbiner | date = 2020-05-01 | access-date = 2020-05-02 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200511104127/https://www.nbcnews.com/politics/white-house/health-officials-eyeing-least-one-14-potential-coronavirus-vaccines-fast-n1198326 | archive-date = 2020-05-11 | url-status = live}}</ref>
วันที่ 15 พฤษภาคม รัฐบาลกลางสหรัฐได้ประกาศให้ทุนกับโปรแกรมเร่งเร็วคือ Operation Warp Speed (แปลได้ว่า ปฏิบัติการความเร็วเหนือแสง) โดยมีจุดประสงค์ให้เริ่มทำการทดลองวัคซีนแคนดิเดตทางคลินิกในช่วง[[ฤดูใบไม้ตก]]ปี 2020 แล้วผลิตวัคซีนที่ได้อนุมัติ {{nowrap |300 ล้านชุด}}ให้ได้ในเดือนมกราคม 2021
<!--เผื่ออนาคต The project chief advisor is [[Moncef Slaoui]] and its [[Chief Operating Officer]] is Army General [[Gustave F. Perna|Gustave Perna]].<ref>{{Cite journal | last = Cohen | first = Jon | date = 2020-05-15 | title = U.S. 'Warp Speed' vaccine effort comes out of the shadows | url = https://science.sciencemag.org/content/368/6492/692 | journal = Science | volume = 368 | issue = 6492 | pages = 692-693 | doi = 10.1126/science.368.6492.692 | issn = 0036-8075 | pmid = 32409451 | access-date = 2020-05-15 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200519111116/https://science.sciencemag.org/content/368/6492/692 | archive-date = 2020-05-19 | url-status = live}}</ref><ref>{{Cite news | authors = Justin Sink, Jordan Fabian, Riley Griffin | date = 2020-05-15 | title = Trump introduces 'Warp Speed' leaders to hasten COVID-19 vaccine | work = Bloomberg | url = https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-15/trump-to-introduce-warp-speed-leaders-after-vaccine-criticism | access-date = 2020-05-15 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200521231515/https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-15/trump-to-introduce-warp-speed-leaders-after-vaccine-criticism | archive-date = 2020-05-21 | url-status = live}}</ref> -->
ในเดือนมิถุนายน ผู้นำโปรแกรมแจ้งว่า จะทำงานร่วมกับบริษัท {{nowrap |7 บริษัท}}ที่กำลังพัฒนาวัคซีนแคนดิเดตสำหรับโควิด คือ มอเดิร์นา [[จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน]] [[เมอร์ค]] [[ไฟเซอร์]] บวกกับบริษัทอีกสองบริษัท และ[[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]]ที่ทำงานร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)<ref>{{Cite news | authors = Griffith, Riley; Jacobs, Jennifer | title = White House Works With Seven Drugmakers in 'Warp Speed' Push | url = https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/white-house-working-with-seven-drugmakers-in-warp-speed-push | access-date = 2020-06-04 | work = Bloomberg | date = 2020-06-03 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200603220008/https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/white-house-working-with-seven-drugmakers-in-warp-speed-push | archive-date = 2020-06-03 | url-status = live}}</ref>
 
=== หุ้นส่วนและการแข่งขัน ===
==== Solidarity trial ขององค์การอนามัยโลก====
องค์การอนามัยโลกร่วมกับสัมพันธ์มิตรนานาชาติของนักวิทยาศาสตรวัคซีนได้พัฒนา "โพรไฟล์ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย" (Global Target Product Profile ตัวย่อ TPP) ซึ่งระบุลักษณะที่ดีของวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลไว้ในหมวดหมู่ 2 หมู่ คือ "วัคซีนเพื่อการป้องกันระยะยาวสำหรับบุคคลที่เสียงโควิดสูงกว่า เช่น เจ้าหน้าที่ทางแพทย์" และวัคซีนอื่น ๆ ที่ให้ภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการระบาดใหม่<ref name=who-accel/>
จึงได้จัดตั้งทีมทีพีพี (TPP) ขึ้นเพื่อ 1) ประเมินการพัฒนาของวัคซีนแคนดิเดตที่มีหวังมากสุด
2) สร้างข้อมูล/แผนที่เกี่ยวกับวัคซีนแคนดิเดตและการทดลองทางคลินิกของวัคซีนทั่วโลก แล้วตีพิมพ์อัปเดตแผนผังของวัคซีนที่กำลังพัฒนาบ่อย ๆ<ref name=who-tracker/>
3) ประเมินและตรวจคัดวัคซีนแคนดิเดตที่มีหวังมากที่สุดพร้อม ๆ กันอย่างเร็วก่อนที่จะทดสอบในมนุษย์
และ 4) ออกแบบและประสาน[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]แบบมีหลายศูนย์ในระดับนานาชาติ
ซึ่งตั้งชื่อว่า "Solidarity trial" (การทดลองร่วม)<ref name=who-accel/><ref name="solidarity-vacc">{{Cite web | title = An international randomised trial of candidate vaccines against COVID-19: Outline of Solidarity vaccine trial | url = https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Outline_CoreProtocol_vaccine_trial_09042020.pdf | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-09 | access-date = 2020-05-09 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200512115627/https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Outline_CoreProtocol_vaccine_trial_09042020.pdf | archive-date = 2020-05-12 | url-status = live}}</ref>
เพื่อให้สามารถประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีนแคนดิเดตต่าง ๆ ที่กำลังทดลองทางคลินิกในประเทศที่มีอัตราการติดโรคโควิดสูง เพื่อให้สามารถตีความและแชร์ผลที่พบทั่วโลก<ref name=who-accel/>
สัมพันธ์มิตรวัคซีนขององค์การอนามัยโลกนี้ จะจัดลำดับความสำคัญว่า
วัคซีนใดควรเข้าสู่{{nowrap |[[ระยะการทดลองทางคลินิก]] 2 และ 3}} และระบุโพรโทคอล/เกณฑ์วิธีของการทดลอง{{nowrap |ระยะ 3}} แบบเข้ากันได้สำหรับวัคซีนทั้งหมดที่เข้าสู่ระยะก่อนได้รับอนุมัตินี้<ref name=who-accel/>
 
==== แบบทดลองที่ปรับได้สำหรับ Solidarity trial ====
แบบทดลองทางคลินิกที่กำลังทำอยู่อาจปรับได้โดยเรียกว่าเป็น "adaptive design" (แบบปรับได้) ถ้าข้อมูลที่ได้ในการทดลองให้ความชัดเจนได้เร็วเกี่ยวกับ[[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน|ประสิทธิผล]]ของวัคซีน<ref name="pallmann">
{{cite journal | last1 = Pallmann | first1 = P | last2 = Bedding | first2 = AW | last3 = Choodari-Oskooei | first3 = B | last4 = Dimairo | first4 = M | last5 = Flight | first5 = L | last6 = Hampson | first6 = LV | last7 = Holmes | first7 = J | last8 = Mander | first8 = AP | last9 = Odondi | first9 = L | last10 = Sydes | first10 = MR | last11 = Villar | first11 = SS | last12 = Wason | first12 = JM | last13 = Weir | first13 = CJ | last14 = Wheeler | first14 = GM | last15 = Yap | first15 = C | last16 = Jaki | first16 = T | display-authors = 6 | title = Adaptive designs in clinical trials: why use them, and how to run and report them | journal = BMC Medicine | volume = 16 | issue = 1 | pages = 29 | date = February 2018 | pmid = 29490655 | pmc = 5830330 | doi = 10.1186/s12916-018-1017-7 }}</ref><ref name="fda-adaptive">
{{cite web | title = Adaptive designs for clinical trials of drugs and biologics: Guidance for industry | url = https://www.fda.gov/media/78495/download | publisher = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | access-date = 2020-04-03 | date = 2019-11-01 | archive-url = https://web.archive.org/web/20191213234438/https://www.fda.gov/media/78495/download | archive-date = 2019-12-13 | url-status = live }}</ref>
ดังนั้น การทดลองร่วม (Solidarity trial) ขององค์การอนามัยโลกสำหรับวัคซีนหลายอย่างที่ทดลองทางคลินิกในปี 2020 จะใช้วิธีเช่นนี้เพื่อให้สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์การทดลองอย่างรวดเร็วในศูนย์ทดลองทุกที่เมื่อผลได้ปรากฏ<ref name=solidarity-vacc/>
วัคซีนแคนดิเดตใหม่ยังอาจเติมเข้าในโปรแกรมการทดลองร่วมเมื่อเข้าเกณฑ์ และวัคซีนแคนดิเดตที่มีหลักฐานทางความปลอดภัยหรือประสิทธิศักย์ที่ไม่ดีเทียบกับ[[ยาหลอก]]และวัคซีนอื่น ๆ ก็จะยกเลิกทดลองในโปรแกรมนี้<ref name=solidarity-vacc/>
แบบปรับได้ที่ใช้ในการทดลองวัคซีนแคนดิเดตทางคลินิกระยะ 2-3 อาจทำให้ระยะการทดลองสั้นลงและใช้[[อาสาสมัคร]]ผู้รับวัคซีนน้อยกว่า อาจช่วยเร่งการตัดสินใจไม่ว่าจะหยุดการทดลองตั้งแต่ต้น ๆ หรือตัดสินใจว่ามีผล หลีกเลี่ยงทำการวิจัยซ้ำ ๆ และเพิ่มการประสานงานเพื่อเปลี่ยนแบบการทดลองร่วมที่ทำในศูนย์ประเทศต่าง ๆ<ref name=solidarity-vacc/><ref name=pallmann/>
 
==== การกล่าวหาว่ามีจารกรรมจากรัสเซีย ====
ศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติสหราชอาณาจักร บวกกับหน่วยงานความมั่นคงการสื่อสารต่าง ๆ ของแคนาดา สำนักงานความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแห่งความมั่นคงไซเบอร์สหรัฐ (Cybersecurity Infrastructure Security Agency) และ[[สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ]]สหรัฐ ได้ร่วมกันกล่าวหาว่านักเลงคอมพิวเตอร์ที่ประเทศรัสเซียสนับสนุนได้พยายามขโมยงานวิจัยการรักษาและวัคซีนโควิดจากสถาบันวิชาการและสถาบันยาในประเทศต่าง ๆ
แต่รัสเซียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้<ref>{{Cite news | last = Fox | first = Chris | last2 = Kelion | first2 = Leo | date = 2020-07-16 | title = Russian spies 'target coronavirus vaccine' | language = en-GB | work = BBC News | url = https://www.bbc.com/news/technology-53429506 | access-date = 2020-08-01}}</ref>
 
==== หุ้นส่วน การแข่งขัน และการแจกจำหน่าย ====
บริษัทยายักษ์ที่มีประสบการณ์ผลิตวัคซีนเป็นจำนวนมาก ๆ รวมทั้ง[[จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน]] แอสตราเซเนกา และ[[แกล็กโซสมิธไคลน์]] กำลังสร้างพันธมิตรกับบริษัท[[เทคโนโลยีชีวภาพ]] รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยเพื่อเร่งการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ<ref name=sanger/><ref name=reuters/>
เพื่อรวมสมรรถภาพทางการเงินและการผลิตเพื่อสร้างเทคโนโลยีวัคซีนโรคระบาดทั่วแบบใช้ตัวเสริม (adjuvant) แกล็กโซสมิธไคลน์จึงจับมือกับ[[ซาโนฟี่]] เป็นหุ้นส่วนแบบที่ไม่ค่อยทำระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่นานาชาติเพื่อเร่งพัฒนาวัคซีน<ref>{{Cite web | title = Sanofi, GSK partner to develop adjuvanted COVID-19 vaccine | url = https://pharmanewsintel.com/news/sanofi-gsk-partner-to-develop-adjuvanted-covid-19-vaccine | publisher = PharmaNewsIntelligence | last = McGrail | first = Samantha | date = 2020-04-15 | access-date = 2020-05-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200509223306/https://pharmanewsintel.com/news/sanofi-gsk-partner-to-develop-adjuvanted-covid-19-vaccine | archive-date = 2020-05-09 | url-status = live}}</ref>
 
ในระหว่างการระบาดทั่วของโควิด-19 ปี 2020 ที่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง องค์การนานาชาติเช่นองค์การอนามัยโลกและเซพี ผู้พัฒนาวัคซีน รัฐบาล และอุตสาหกรรมก็ได้ประเมินการแจกจำหน่ายวัคซีนที่จะได้<ref name=who-accel/>
ประเทศผลิตวัคซีนแต่ละประเทศอาจถูกโน้มน้าวให้ขายวัคซีนในราคาสูงสุด หรือใช้วัคซีนในประเทศของตนก่อน<ref name=gates1/><ref name=gates2/><ref name=reuters/>
ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่า วัคซีนที่จะอนุมัติควรมีราคาที่พอซื้อได้และมีให้สำหรับบุคคลหน่วยหน้าในการรักษาพยาบาลและคนที่จำเป็นมากที่สุด<ref name=gates1/><ref name=gates2/><ref name=reuters/>
เช่นการตกลงกับบริษัทแอสตราเซเนกาที่ทีมพัฒนาวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ทำว่า ประชาชนประเทศอังกฤษจะไม่ได้สิทธิพิเศษในการได้วัคซีนโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยรัฐนี้เป็นผู้พัฒนา แต่ได้ตกลงให้วัคซีนแจกจำหน่ายทั่วไปในระดับนานาชาติโดยร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก<ref name=gartner/>
บริษัทหลายแห่งมีแผนผลิตวัคซีนเพื่อขายเริ่มต้นในราคาถูก แล้วเพิ่มราคาเพื่อให้ได้กำไรภายหลังถ้าต้องฉีดวัคซีนทุกปีและเมื่อประเทศต่าง ๆ ตุนวัคซีนเผื่ออนาคต<ref name=reuters/>
 
องค์การอนามัยโลกและเซพีกำลังสร้างทรัพยากรทางการเงินและแนวปฏิบัติเพื่อส่งวัคซีนที่มีประสิทธิผล 3 อย่างหรือยิ่งกว่าไปทั่วโลก โดยสำนึกว่าประเทศต่าง ๆ และประชากรกลุ่มต่าง ๆ ย่อมจำเป็นต่างกัน<ref name=thanh/><ref name=who-accel/><ref name=yamey/><ref name=solidarity-vacc/>
ยกตัวอย่างเช่น วัคซีนที่มีประสิทธิผลน่าจัดก่อนอื่นให้บุคลากรทางแพทย์และกลุ่มประชากรที่เสี่ยงป่วยหนักและเสี่ยงตายมากสุดจากการติดโรคโควิด เช่น คนชราหรือคนจนที่อยู่ในชุมชนแออัด<ref name=yamey/><ref name="who-blueprint">{{Cite web | title = R&D Blueprint: A coordinated global research roadmap - 2019 novel coronavirus | url = https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Coronavirus_Roadmap_V9.pdf?ua=1 | publisher = World Health Organization | date = 2020-03-01 | access-date = 2020-05-10 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200515101822/https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Coronavirus_Roadmap_V9.pdf?ua=1 | archive-date = 2020-05-15 | url-status = live}}</ref>
ทั้งองค์การอนามัยโลกและเซพีได้พิจารณาถึงความเป็นห่วงว่า ประเทศร่ำรวยไม่ควรได้วัคซีนโควิดที่จะมีก่อนประเทศอื่น ๆ<ref name=thanh/><ref name=yamey/><ref name=who-blueprint/>
 
=== กำหนดเวลาต่าง ๆ ที่ต้องย่อลง ===
ปัญหาทาง[[ภูมิรัฐศาสตร์]] ความปลอดภัยของกลุ่มประชากรที่อ่อนแอ และปัญหาการผลิตวัคซีนเป็นพัน ๆ ล้านชุดทำให้อาจต้องย่อกำหนดเวลาต่าง ๆ ในการพัฒนาวัคซีนที่ปกติทำเป็นลำดับ ๆ และในบางกรณี อาจต้องรวม[[ระยะการทดลองทางคลินิก]]หลายระยะเข้าด้วยกันโดยทำเป็นแค่เดือน ๆ ซึ่งปกติต้องทำเป็นลำดับต่อ ๆ กันเป็นปี ๆ<ref name=sanger/>
ยกตัวอย่างเช่น ผู้พัฒนาวัคซีนประเทศจีนและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจีน (Chinese Center for Disease Control and Prevention) ได้เริ่มงานเมื่อเดือนมกราคม 2020<ref>{{cite news | last = Jeong-ho | first = Lee | last2 = Zheng | first2 = William | last3 = Zhou | first3 = Laura | url = https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047676/number-coronavirus-cases-china-doubles-spread-rate-accelerates | title = Chinese scientists race to develop vaccine as coronavirus death toll jumps | date = 2020-01-26 | work = South China Morning Post | access-date = 2020-01-28 | url-status = live | archive-url = https://web.archive.org/web/20200126073453/https://www.scmp.com/news/china/society/article/3047676/number-coronavirus-cases-china-doubles-spread-rate-accelerates | archive-date = 2020-01-26 }}</ref>
เมื่อถึงเดือนมีนาคม ก็กำลังตรวจดูวัคซีนแคนดิเดตเป็นจำนวนมากในกำหนดเวลาที่ย่อลง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีจีนเหนือของสหรัฐ และเพื่อให้ชาวจีนมั่นใจถึงคุณภาพวัคซีนที่ผลิตในจีน<ref name=sanger/><ref name="wee">{{Cite news | last = Wee | first = Sui-Lee | date = 2020-05-04 | title = China's coronavirus vaccine drive empowers a troubled industry | work = The New York Times | url = https://www.nytimes.com/2020/05/04/business/coronavirus-china-vaccine.html | access-date = 2020-05-04 | issn = 0362-4331 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200504175312/https://www.nytimes.com/2020/05/04/business/coronavirus-china-vaccine.html | archive-date = 2020-05-04 | url-status = live}}</ref>
 
เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนในกำหนดเวลาย่อ ๆ สำหรับโรคระบาดทั่ว ทั้งผู้พัฒนาวัคซีนและรัฐบาลต้องยอมรับความเสี่ยงเมื่อลัดวงจรพัฒนาวัคซีนปกติ<ref name=reuters/>
ผู้บริหารของอุตสาหกรรมคนหนึ่งกล่าวว่า "วิกฤติการณ์ของโลกใหญ่จนกระทั่งเราแต่ละคนจะต้องยอมเสี่ยงสุดเดี๋ยวนี้เพื่อยุติโรคนี้"<ref name=reuters/>
มีการประเมินขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนหลายขั้นตอน รวมทั้งระดับความเป็นพิษที่ยอมรับได้ (คือความปลอดภัย) การตั้งเป้าที่กลุ่มประชากรที่อ่อนแอ ประสิทธิศัยก์วัคซีนต้องก้าวหน้าอย่างมาก ระยะการป้องกันของวัคซีน ระบบการส่งยาพิเศษ (เช่น ให้ทางปากหรือทางจมูก แทนที่ะฉีด) ข้อกำหนดขนาดการให้ยา ความเสถียรและวิธีการเก็บในคลัง การอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉินก่อนที่จะได้รับอนุมัติทั่วไป วิธีการผลิตดีที่สุดเพื่อให้ได้วัคซีนเป็นพัน ๆ ล้านชุด และการแจกจำหน่ายวัคซีนที่ได้อนุมัติ<ref name=gates2/><ref name="simpson">{{Cite journal | last = Simpson | first = Shmona | last2 = Kaufmann | first2 = Michael C. | last3 = Glozman | first3 = Vitaly | last4 = Chakrabarti | first4 = Ajoy | date = May 2020 | title = Disease X: accelerating the development of medical countermeasures for the next pandemic | journal = The Lancet. Infectious Diseases | volume = 20 | issue = 5 | pages = e108-e115 | doi = 10.1016/S1473-3099(20)30123-7 | issn = 1474-4457 | pmc = 7158580 | pmid = 32197097 }}</ref>
ถ้าวัคซีนจะล้มเหลวคือไม่ป้องกันไวรัสได้อย่างเพียงพอ
ข้อมูลก็แสดงว่าวัคซีนแคนดิเดต{{nowrap |[[ร้อยละ]] 84-90}} จะล้มเหลวในช่วงการทดลองทางคลินิกระยะที่&nbsp;3<ref name=thanh/><ref name=bio/>
ผู้ผลิตวัคซีนอาจจะลงทุนไปแล้วเกิน {{nowrap |1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สามหมื่นหนึ่งพันล้านบาท}})<ref name=gates2/><ref name=sanger/><ref name=reuters/>
ในกรณีของโควิด-19 โดยเฉพาะ [[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน]]ที่อัตราร้อยละ 70 อาจพอระงับการระบาดทั่ว เพราะถ้ามีประสิทธิศักย์เพียงร้อยละ 60 [[โรคระบาด|การระบาด]]ก็ยังอาจเป็นไปต่อไปได้
และประสิทธิศักย์ที่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่ก่อ[[ภูมิคุ้มกันหมู่]]พอระงับการกระจายเชื้อโดยตนเอง<ref name=gates2/>
 
โรคที่ระบาดทั่วในปี 2020 สร้างปัญหากับสถาบันวิจัยเพราะ[[การเว้นระยะห่างทางสังคม]]และการปิดแหล็บ<ref>
{{Cite news | title = COVID-19 vaccine researchers say pandemic lockdown placing many serious obstacles to their work | url = https://nationalpost.com/news/covid-19-vaccine-researchers-say-pandemic-lockdown-placing-many-serious-obstacles-to-their-work | author = Blackwell, Tom | work = National Post | date = 2020-04-20 | access-date = 2020-05-03}}</ref><ref>
{{Cite web | title = Covid-19 has shuttered labs. It could put a generation of researchers at risk | url = https://www.statnews.com/2020/05/04/coronavirus-lab-shutdowns-impact-on-scientists-research-delays/ | date = 2020-05-04 | publisher = STAT | author = Chen, Justin | access-date = 2020-05-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200506072301/https://www.statnews.com/2020/05/04/coronavirus-lab-shutdowns-impact-on-scientists-research-delays/ | archive-date = 2020-05-06 | url-status = live}}</ref>
และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็ขลาดแคลนขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการซื้อแข่งขันกันในระดับนานาชาติหรือการเข้ายึดของรัฐ<ref name=takada/>
กำหนดเวลาต่าง ๆ เพื่อทำการทดลองทางคลินิก ซึ่งปกติเป็นกระบวนการที่ทำเป็นลำดับต่อ ๆ กันใช้เวลาเป็นปี ๆ ก็กำลังย่อเป็นการทดลองตรวจความปลอดภัย ประสิทธิศักย์ และการหาขนาดยาที่ทำพร้อม ๆ กันใช้เวลาเป็นแค่เดือน ๆ ซึ่งมีโอกาสสร้างปัญหาความปลอดภัย<ref name=sanger/><ref name=reuters/>
 
=== แพลตฟอร์มเทคโนโลยี ===
ในเดือนเมษายน นักวิทยาศาสตร์ขององค์กร CEPI เซพีรายงานว่า มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างแพลตฟอร์เทคโนโลยี ๆ กัน{{nowrap |10 อย่างแพลตฟอร์ม}}ที่กำลังวิจัยและพัฒนาในต้นปี 2020 เพื่อสร้างวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อต้านโควิด-19<ref name=thanh/>
แพลต์ฟอร์มที่ใช้[[ดีเอ็นเอ]]หรือ[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]
แพลตฟอร์มที่ได้เข้าสู่การทดลองความปลอดภัย{{nowrap |ระยะที่ 1}} แล้วรวมทั้ง
<!--เผื่ออนาคต [[DNA vaccination|DNA vaccines]] or [[RNA vaccine|RNA vaccines]], -->
*[[กรดนิวคลีอิก]] ([[ดีเอ็นเอ]]และ[[อาร์เอ็นเอ]]) - บริษัท Moderna กำลังพัฒนาวัคซีนแคนดิเดตคือ mRNA-1273
ให้ความหวังมากในการเปลี่ยนการทำงานของ[[แอนติเจน]]โควิด-19 เพื่อให้[[ภูมิคุ้มกัน]]ตอบสนองได้อย่างเข้มแข็ง เป็นวิธีที่ประเมินได้เร็ว สามารถปรับให้มีอายุใช้งานยาว และเตรียมผลิตเป็นจำนวนมาก ๆ ได้ดี<ref name=thanh/>
*ตัวนำเชื้อไวรัส (viral vector) - บริษัท CanSino Biologics กำลังพัฒนาตัวนำเชื้ออะดีโนไวรัสแบบ 5
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาในปี 2020 เล็งใช้เว็กเตอร์ไวรัสที่ไม่ขยายพันธุ์ (non-replicating viral vector) [[เพปไทด์]] โปรตีนจากดีเอ็นเอลูกผสม (recombinant protein) ไวรัสลดฤทธิ์ที่ยังเป็น (attenuated virus) และไวรัสที่ฆ่าแล้ว (inactivated viruses)<ref name=thanh/>
*อนุภาคคล้ายไวรัสซึ่งมีบทบาท[[การถ่ายแบบดีเอ็นเอ|ถ่ายแบบดีเอ็นเอ]] - สถาบัน Shenzhen Geno-Immune Medical Institute กำลังพัฒนา LV-SMENP
 
ทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีวัคซีนที่กำลังพัฒนาเพื่อโควิดไม่เหมือนกับวัคซีนป้องกัน[[ไข้หวัดใหญ่]]ที่ใช้กันอยู่แล้ว แต่จัดเป็นของใหม่ที่ทำงานเฉพาะเจาะจงกับกลไกการแพร่เชื้อของโควิด และยังสามารถเร่งพัฒนาเพื่อป้องกันโรคได้ในที่สุด<ref name=thanh/>
ตาม CEPI แพลตฟอร์มที่ใช้[[ดีเอ็นเอ]]หรือ[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]มีหวังมากว่าสามารถเปลี่ยนการทำงานของแอนติเจนโควิดเพื่อให้[[ภูมิคุ้มกัน]]ตอบสนองได้อย่างเข้มแข็ง เป็นวิธีที่ประเมินผลได้เร็ว สามารถปรับให้มีอายุใช้งานยาว และสามารถเตรียมผลิตในขนาดมาก ๆ ได้<ref name=thanh/>
แพลตฟอร์มอื่น ๆ แพลตฟอรม์ที่กำลังพัฒนายังเล็งการไวติดเชื้อโควิดของประชากรกลุ่มย่อย ๆ รวมทั้ง[[เพปไทด์คนชรา]], โปรตีนลูกผสม (recombinant protein),[[เด็ก]] ไวรัสลดฤทธิ์แต่ยัง[[หญิงมีชีวิตอยู่ (attenuated)ครรภ์]] และไวรัสคนที่ฆ่ามี[[ภูมิคุ้มกัน]]อ่อนแออยู่แล้ว (inactivated)<ref name=thanh/>
ทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีวัคซีนโรคโควิดที่กำลังพัฒนาไม่เหมือนวัคซีนป้องกัน[[ไข้หวัดใหญ่]] แต่เป็นของใหม่ที่เฉพาะเจาะจงต่อกลไก[[การติดเชื้อ]]ของโควิด และยังช่วยให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ป้องกันโรคในที่สุด<ref name=thanh/>
แพลตฟอร์มวัคซีนที่กำลังพัฒนายังเล็งที่กลไกการติดเชื้อโควิดในกลุ่ม[[ประชากร]]ย่อย ๆ เช่น [[ผู้สูงอายุ]] [[เด็ก]] [[หญิงมีครรภ์]] หรือบุคคลที่[[ภูมิคุ้มกันบกพร่อง]]อยู่แล้ว<ref name=thanh/>
 
[[ไฟล์:Vaccine candidate mechanisms for SARS-CoV-2 (49948301838).jpg|thumb|400px|right|
CEPI จัดระยะพัฒนาการของวัคซีนเป็น "ระยะสำรวจ" (exploratory) คือการวางแผนและออกแบบวัคซีนแคนดิเดตโดยยังไม่ได้ประเมินใน[[สิ่งมีชีวิต]] "ระยะพรีคลินิก" คือการประเมินในสิ่งมีชีวิตและเตรียมผลิต[[สารประกอบ]]เพื่อใช้ทดสอบใน[[มนุษย์]] และ "ระยะ 1" เป็นการศึกษาความปลอดภัยเบื้องต้นในมนุษย์<ref name=thanh/>
วัคซีนแคนดิเดตที่อาจสร้างโปรตีนของไวรัส [[SARS-CoV-2]] แล้วทำให้[[ภูมิคุ้มกัน]]ตอบสนอง {{nowrap |'''(1)''' เป็น}}[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]ที่เข้ารหัสยีนของไวรัสซึ่งทำให้เซลล์สร้างโปรตีนของไวรัส {{nowrap |'''(2)''' เป็น}}โปรตีนที่ผิวหุ้มไวรัสแบบลูกผสม {{nowrap |'''(3)''' เว็กเตอร์}}เป็นไวรัสที่มียีนของ SARS-CoV-2 ซึ่งทำให้สร้างโปรตีนของไวรัส
]]
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
! colspan="3" style="background-color: #FA8072;" | แพลตฟอรม์เทคโนโลยีของวัคซีนโควิด‑19 (ก.ค. 2020)<br />
|-
! แพลตฟอร์ระดับโมเลกุล
! จำนวนแคนดิเดต
! จำนวนที่กำลังทดลองในมนุษย์
|-
|{{Left}} '''เว็กเตอร์เป็นไวรัสที่ไม่ขยายพันธุ์'''{{Efn-lr | Non-replicating viral vector }}
| 27
| 5{{efn-lr | name = "phase2orhigher"|มีวัคซีนแคนดิเดตหนึ่งอย่างหรือยิ่งกว่าในการทดลองระยะที่ 2 หรือ 2-3}}
|-
| {{Left}} '''ใช้[[อาร์เอ็นเอ]]'''{{Efn-lr | RNA-based }}
| 27
| 5{{efn-lr | name = "phase2orhigher"}}
|-
| {{Left}} '''หน่วยย่อยโปรตีน'''{{Efn-lr | Protein subunit }}
| 66
| 5
|-
| {{Left}} '''ใช้ดีเอ็นเอ'''{{Efn-lr | DNA-based }}
| 15
| 4
|-
| {{Left}} '''ไวรัสที่ฆ่าแล้ว'''{{Efn-lr | Inactivated virus }}
| 13
| 4{{efn-lr | name = "phase2orhigher"}}
|-
| {{Left}} '''อนุภาคคล้ายไวรัส'''{{Efn-lr | Virus-like particle }}
| 10
| 1
|-
| {{Left}}'''ไม่ได้ระบุ'''
| 42
| 0
|-
| {{Left}}'''เว็กเตอร์เป็นไวรัสที่ยังขยายพันธุ์'''{{Efn-lr | Replicating viral vector }}
| 18
| 0
|-
| {{Left}}'''ไวรัสเป็น ๆ แต่ลดฤทธิ์แล้ว'''{{Efn-lr | Live attenuated virus }}
| 4
| 0
|-
| {{Left}}'''เว็กเตอร์เป็นแบคทีเรียที่ยังขยายพันธุ์'''{{Efn-lr | Replicating bacterial vector }}
| 1
| 0
|-
! {{Left}} รวม
! style="text-align:left" | 218
! style="text-align:left" | 24
|}
{{notelist-lr}}
 
{{anchor | candidates}}<!-- มีลิงก์จากที่อื่น กรุณาอย่าลบหรือเปลี่ยนโดยไม่แก้ลิงก์ด้วย -->
== วัคซีนแคนดิเดต ==
เซพีจัดระยะการพัฒนาวัคซีนเป็นสามกลุ่ม คือ (1) ระยะการสำรวจ (exploratory) คือการวางแผนและออกแบบวัคซีนโดยไม่มีการประเมินในสิ่งมีชีวิต (2) พรีคลินิก (preclinical) คือการประเมินในสิ่งมีชีวิตและเตรียมตัวผลิตสารประกอบเพื่อทดสอบในมนุษย์ หรือ (3) [[ระยะการทดลองทางคลินิก|การเริ่มทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์อาสาสมัครที่สุขภาพดีระยะที่ 1]]<ref name="thanh" />
ดังที่นักวิทยาศาสตร์ CEPI ได้รายงานในเดือนเมษายน มีวัคซีนแคนดิเดต {{nowrap |115 อย่าง}}ที่อยู่ในพัฒนาการระยะแรก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์กำลังทำการที่ยืนยันแล้ว หรืออยู่ในระยะสำรวจหรือพรีคลินิก<ref name=thanh/>
จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม มีวัคซีนแคนดิเดตบางส่วนจาก 205 อย่างที่อยู่ในระยะพัฒนาการเบื้องต้นและได้ยืนยันแล้วว่ากำลังทำการ (active) อยู่ในระยะสำรวจ หรือพรีคลินิก<ref name=london/><ref name="milken" />
{{nowrap |ระยะที่ 1}} โดยหลักตรวจสอบความปลอดภัยและขนาดในผู้สุขภาพดีเป็นสิบ ๆ คน เทียบกับ{{nowrap |ระยะที่ 2}} ซึ่งทำหลัง{{nowrap |ระยะที่ 1}} ที่ได้ประสบความสำเร็จ จะตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อยา (immunogenicity) ขนาดของยา (โดยประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับ[[ไบโอมาร์คเกอร์]]ที่พบ) และผลไม่พึงประสงค์ โดยทดสอบกับคนเป็นร้อย ๆ<ref name="Vaccines.gov">
การทดลองระยะที่{{nbsp}}1 โดยหลักทดสอบความปลอดภัยและขนาดยาที่จะให้เบื้องต้นแก่อาสาสมัครสุขภาพดีเป็นสิบ ๆ คน ระยะที่{{nbsp}}2 ทำหลังประสบความสำเร็จในระยะที่{{nbsp}}1 ตรวจปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกัน, ขนาดของยา (คือตรวจประสิทธิศักย์โดยใช้ค่าวัดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพ คือ biomarker) และผลที่ไม่พึงประสงค์ ปกติทำกับคนเป็นร้อย ๆ คน<ref name="Vaccines.gov">
{{cite web | title = Vaccine Safety - Vaccines | url = https://www.vaccines.gov/basics/safety | website = www.vaccines.gov | publisher = US Department of Health and Human Services | accessdate = 2020-04-13 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200422073442/https://www.vaccines.gov/basics/safety | archivedate = 2020-04-22 | deadurl = no}}</ref><ref name="fda-ddp">
{{cite web | title = TheVaccine drugSafety development- processVaccines | url = https://www.fdavaccines.gov/patientsbasics/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-processsafety | website = vaccines.gov | publisher = US FoodDepartment of Health and DrugHuman AdministrationServices | access-date = 2020-04-1213 | date = 2018archive-01-04 | archiveurlurl = https://web.archive.org/web/2020022218200220200422073442/https://www.fdavaccines.gov/patientsbasics/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-processsafety | archivedatearchive-date = 2020-0204-22 | deadurlurl-status = nolive }}</ref><ref name="fda-ddp">
{{cite web | title = The drug development process | url = https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process | publisher = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | access-date = 2020-04-12 | date = 2018-01-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200222182002/https://www.fda.gov/patients/learn-about-drug-and-device-approvals/drug-development-process | archive-date = 2020-02-22 | url-status = live }}</ref>
การทดลองรวม{{nowrap |ระยะ 1-2}} ตรวจสอบความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเบื้องต้น ปกติจะเป็น[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]] (โดยใช้[[ยาหลอก]]) ทำในศูนย์การทดลองหลายศูนย์ และจะสืบหาขนาดที่มีประสิทธิผลอย่างแม่นยำไปด้วย<ref name=fda-ddp/>
การทดลองระยะ 1-2 จะทดสอบความปลอดภัยและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในเบื้องต้น ปกติจะเป็น[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม|การทดลองแบบสุ่มและใช้ยาหลอก]] ทำที่ศูนย์หลายศูนย์ โดยจะกำหนดขนาดที่ได้ผลให้แม่นยำขึ้นด้วย<ref name=fda-ddp/>
ส่วน{{nowrap |ระยะที่ 3}} ปกติจะมีผู้ร่วมการทดลองมากกว่า มี[[กลุ่มควบคุม]] ทดสอบประสิทธิผลป้องกันโรค และสืบหาผลที่ไม่พึงประสงค์และขนาดที่ดีสุด<ref name=Vaccines.gov/><ref name=fda-ddp/>
การทดลองระยะที่{{nbsp}}3 ปกติจะมีอาสาสมัครมากกว่า มีกลุ่มควบคุม และทดสอบประสิทธิผลป้องกันโรคของวัคซีน (เป็นการทดลองแบบแทรกแซง คือ interventional) และจะเฝ้าสังเกตผลที่ไม่พึงประสงค์เมื่อใช้ขนาดยาที่ดีสุด<ref name=Vaccines.gov/><ref name=fda-ddp/>
 
{{anchor | Clinical trials started in 2020}}<!-- มีลิงก์จากที่อื่น กรุณาอย่าลบหรือเปลี่ยนโดยไม่แก้ลิงก์ด้วย -->
=== การทดลองทางคลินิกเริ่มในปี 2020 ===
=== การทดลองทางคลินิกที่เริ่มในปี 2020 ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+วัคซีนแคนดิเดตสำหรับโควิด-19 ที่กำลังทดลองในระยะ 1-3<ref name=london/><ref name=milken/><ref name=who-tracker/>
|-
! colspan="6" style="background-color: #CCEEEE;" | โควิด‑19 - วัคซีนแคนดิเดตในการทดลองระยะ 1-2<br />ผู้พัฒนา/ผู้ให้ทุน
|-
! วัคซีนแคนดิเดต
(ผู้พัฒนา/สปอนเซอร์)
! เทคโนโลยี
! ระยะทดลองในปัจจุบัน (จำนวนอาสาสมัคร)<br />รูปแบบการทดลอง
! ระยะทดลองที่เสร็จแล้ว (จำนวนอาสาสมัคร)<br />การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ผลไม่พึงประสงค์
(จำนวนผู้เข้าร่วม)
! เขตที่ทำ
! ประเทศ
! ระยะที่กำหนดเวลา
! อ้างอิง
และหมายเหตุ
|-
| '''Ad5-nCoVAZD1222'''<wbr/>{{efn-la |
ชื่อใช้ที่มหาวิทยาลัยคือ ''ChAdOx1{{nbsp}}nCoV-19'' สถาบัน Oswaldo Cruz Foundation จะเป็นผู้ผลิตในบราซิล<ref>{{cite news | last1 = Walsh | first1 = Nick | last2 = Shelley | first2 = Jo | last3 = Duwe | first3 = Eduardo | last4 = Bonnett | first4 = William | date = 2020-07-27 | title = The world's hopes for a coronavirus vaccine may run in these health care workers' veins | url = https://edition.cnn.com/2020/07/27/americas/brazil-covid-19-sinovac-vaccine-intl/index.html | work = CNN | location = São Paulo | access-date = 2020-08-03}}</ref>
(CanSino Biologics, Institute of Biotechnology of the Academy of Military Medical Sciences)
}}<ref name="NCT04400838">
| recombinant adenovirus type 5 vector
{{cite web | title = Investigating a Vaccine Against COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04400838 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04400838 | date = 2020-05-26 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref>
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 2</span> เป็น interventional trial เพื่อหาขนาดและผลข้างเคียง (500 คน)
{{cite web | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001228-32/GB | title = A phase 2/3 study to determine the efficacy, safety and immunogenicity of the candidate Coronavirus Disease (COVID-19) vaccine ChAdOx1 nCoV-19 | date = 2020-04-21 | website = EU Clinical Trials Register | type = Registry | access-date = 2020-08-03}}</ref><ref>
| จีน
{{cite web | url = http://www.isrctn.com/ISRCTN89951424 | title = A phase III study to investigate a vaccine against COVID-19 | date = 2020-05-26 | website = ISRCTN | type = Registry | doi = 10.1186/ISRCTN89951424 | access-date = 2020-08-03}}</ref>
| มี.ค.-ธ.ค. 2020
[[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]],
|<ref name=liu/><ref name="Phase II Ad5-nCov">{{ClinicalTrialsGov |NCT04341389|A Phase II Clinical Trial to Evaluate the Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Vector)}}</ref>
แอสตราเซเนกา
| อะดีโนไวรัสของ[[ชิมแปนซี]]ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อใช้เป็นเว็กเตอร์ (ChAdOx1)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 2 | endphase = 3 | participants = 10260 | description = การแทรกแซง, การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเป็นยาหลอกเพื่อตรวจประสิทธิศักย์ ความปลอดภัย และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | endphase = 2 | participants = 543 | description = สารภูมิต้านทานที่เฉพาะต่อโปรตีน spike ของไวรัสในวันที่ 28
สารภูมิต้านทานเฉพาะต่อโปรตีน spike ของไวรัสเมื่อถึงวันที่ 28, เกิดสารภูมิต้านทานแบบกำจัดฤทธิ์หลังจากให้วัคซีนครั้งที่สองในวันที่ 56
'''ผลไม่พึงประสงค์''' - อาสาสมัครเกินร้อยละ 60 เจ็บที่จุดฉีด [[ปวดหัว]] [[เป็นไข้]] หนาวสะท้าน [[ปวดกล้ามเนื้อ]] และ[[ละเหี่ย]] ให้[[พาราเซตามอล]]กับบางคนเพื่อเพิ่มความทนรับได้<ref name="folegatti">{{cite journal | last1 = Folegatti | first1 = Pedro M | last2 = Ewer | first2 = Katie J | last3 = Aley | first3 = Parvinder K | last4 = Angus | first4 = Brian | last5 = Becker | first5 = Stephan | last6 = Belij-Rammerstorfer | first6 = Sandra | last7 = Bellamy | first7 = Duncan | last8 = Bibi | first8 = Sagida | last9 = Bittaye | first9 = Mustapha | last10 = Clutterbuck | first10 = Elizabeth A | last11 = Dold | first11 = Christina | last12 = Faust | first12 = Saul N | last13 = Finn | first13 = Adam | last14 = Flaxman | first14 = Amy L | last15 = Hallis | first15 = Bassam | last16 = Heath | first16 = Paul | last17 = Jenkin | first17 = Daniel | last18 = Lazarus | first18 = Rajeka | last19 = Makinson | first19 = Rebecca | last20 = Minassian | first20 = Angela M | last21 = Pollock | first21 = Katrina M | last22 = Ramasamy | first22 = Maheshi | last23 = Robinson | first23 = Hannah | last24 = Snape | first24 = Matthew | last25 = Tarrant | first25 = Richard | last26 = Voysey | first26 = Merryn | last27 = Green | first27 = Catherine | last28 = Douglas | first28 = Alexander D | last29 = Hill | first29 = Adrian V S | last30 = Lambe | first30 = Teresa | last31 = Gilbert | first31 = Sarah C | last32 = Pollard | first32 = Andrew J | display-authors = 6 | title = Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial | journal = Lancet | date = July 2020 | doi = 10.1016/S0140-6736(20)31604-4 | url = https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931604-4 | format = [[PDF]] | lay-url = https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/07/20/new-data-on-the-oxford-az-vaccine}}</ref>}}
| 20 คนใน[[สหราชอาณาจักร]], เมือง[[เซาเปาลู]]
|data-sort-value=2021-08|พ.ค. 2020 - ส.ค. 2021
|-
|'''mRNA-1273'''<wbr/><ref name="NCT04470427">
| '''Ad5-nCoV'''
{{cite web | title = A Study to Evaluate Efficacy, Safety, and Immunogenicity of mRNA-1273 Vaccine in Adults Aged 18 Years and Older to Prevent COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04470427 | date = 2020-07-14 | access-date = 2020-07-27}}</ref><ref name="palca">
(CanSino Biologics, Institute of Biotechnology of the Academy of Military Medical Sciences)
{{cite news | last1 = Palca | first1 = Joe | title = COVID-19 vaccine candidate heads to widespread testing in U.S. | url = https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/27/895672859/us-vaccine-candidate-heads-to-widespread-testing-in-people | accessdate = 2020-07-27 | work = NPR | date = 2020-07-27 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200803145621/https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/27/895672859/us-vaccine-candidate-heads-to-widespread-testing-in-people | archivedate = 2020-08-03 | url-status = live}}</ref>
| recombinant adenovirus type 5 vector
มอเดิร์นา, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, {{abbr |BARDA| Biomedical Advanced Research and Development Authority }}
| ระยะ 1 (108 คน)
| การแพร่กระจายของอนุภาคนาโนที่เป็น[[ลิพิด]]และมี[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]
| จีน
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 3 | participants = 30000 | description = การแทรกแซง, [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม|การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่ใช้ยาหลอก]]เพื่อทดสอบประสิทธิศักย์ ความปลอดภัย และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน}}
| มี.ค.-ธ.ค. 2020
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 45 | description = เกิดสารภูมิต้านทานแบบกำจัดฤทธิ์หลังจากให้วัคซีนสองครั้งโดยขึ้นอยู่กับขนาด ยังไม่ได้กำหนดว่าคงยืนเนานเท่าไร '''ผลไม่พึงประสงค์''' - [[เป็นไข้]] [[ล้า]] [[ปวดหัว]] [[ปวดกล้ามเนื้อ]] และเจ็บปวดที่จุดฉีด<ref name="jackson">
|<ref name=thanh/><ref name="CTgov Ad5-nCoV">{{ClinicalTrialsGov |NCT04313127|A Phase I Clinical Trial in 18-60 Adults}}</ref><small>ประกาศในวันที่ 10 เมษายนว่าจะเริ่มการทดลองระยะที่ 2 เร็ว ๆ นี้</small><ref name="liu">{{Cite web | date = 2020-04-10 | author = Liu, Angus | url = https://www.fiercepharma.com/vaccines/china-s-cansino-bio-advances-covid-19-vaccine-into-phase-2-preliminary-safety-data | title = China's CanSino Bio advances COVID-19 vaccine into phase 2 on preliminary safety data | website = FiercePharma | language = en | access-date = 2020-04-13 | quote = CanSino and its collaborators at the Academy of Military Medical Sciences’ Institute of Biotechnology plan to move their adenovirus type-5 vector-based recombinant COVID-19 vaccine, Ad5-nCoV, into phase 2 clinical trial in China “soon,” the company said in a disclosure (PDF) to the Hong Kong Stock Exchange on Thursday. | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430190005/https://www.fiercepharma.com/vaccines/china-s-cansino-bio-advances-covid-19-vaccine-into-phase-2-preliminary-safety-data | archivedate = 2020-04-30 | deadurl = no }}</ref>
{{cite journal | last1 = Jackson | first1 = LA | last2 = Anderson | first2 = EJ | last3 = Rouphael | first3 = NG | last4 = Roberts | first4 = PC | last5 = Makhene | first5 = M | last6 = Coler | first6 = RN | last7 = McCullough | first7 = MP | last8 = Chappell | first8 = JD | last9 = Denison | first9 = MR | last10 = Stevens | first10 = LJ | last11 = Pruijssers | first11 = AJ | last12 = McDermott | first12 = A | last13 = Flach | first13 = B | last14 = Doria-Rose | first14 = NA | last15 = Corbett | first15 = KS | last16 = Morabito | first16 = KM | last17 = O'Dell | first17 = S | last18 = Schmidt | first18 = SD | last19 = Swanson | first19 = PA | last20 = Padilla | first20 = M | last21 = Mascola | first21 = JR | last22 = Neuzil | first22 = KM | last23 = Bennett | first23 = H | last24 = Sun | first24 = W | last25 = Peters | first25 = E | last26 = Makowski | first26 = M | last27 = Albert | first27 = J | last28 = Cross | first28 = K | last29 = Buchanan | first29 = W | last30 = Pikaart-Tautges | first30 = R | last31 = Ledgerwood | first31 = JE | last32 = Graham | first32 = BS | last33 = Beigel | first33 = JH | display-authors = 6 | title = An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary Report | journal = New England Journal of Medicine | date = July 2020 | doi = 10.1056/NEJMoa2022483 | url = https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2022483 | format = [[PDF]] | pmid = 32663912 | lay-url = https://www.statnews.com/2020/07/14/moderna-covid19-vaccine-first-data-show-spurs-immune-response/ }}</ref><ref name="jackson-app">
{{cite journal | last1 = Jackson | first1 = LA | last2 = Anderson | first2 = EJ | last3 = Rouphael | first3 = NG | last4 = Roberts | first4 = PC | last5 = Makhene | first5 = M | last6 = Coler | first6 = RN | last7 = McCullough | first7 = MP | last8 = Chappell | first8 = JD | last9 = Denison | first9 = MR | last10 = Stevens | first10 = LJ | last11 = Pruijssers | first11 = AJ | last12 = McDermott | first12 = A | last13 = Flach | first13 = B | last14 = Doria-Rose | first14 = NA | last15 = Corbett | first15 = KS | last16 = Morabito | first16 = KM | last17 = O'Dell | first17 = S | last18 = Schmidt | first18 = SD | last19 = Swanson | first19 = PA | last20 = Padilla | first20 = M | last21 = Mascola | first21 = JR | last22 = Neuzil | first22 = KM | last23 = Bennett | first23 = H | last24 = Sun | first24 = W | last25 = Peters | first25 = E | last26 = Makowski | first26 = M | last27 = Albert | first27 = J | last28 = Cross | first28 = K | last29 = Buchanan | first29 = W | last30 = Pikaart-Tautges | first30 = R | last31 = Ledgerwood | first31 = JE | last32 = Graham | first32 = BS | last33 = Beigel | first33 = JH | display-authors = 6 | title = An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary Report Supplementary appendix | journal = New England Journal of Medicine | date = July 2020 | doi = 10.1056/NEJMoa2022483 | url = https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2022483/suppl_file/nejmoa2022483_appendix.pdf | pmid = 32663912 }}</ref>}}
| 89 ใน[[สหรัฐ]]
|data-sort-value=2022-10|ก.ค. 2020 - ต.ค. 2022
|-
|'''Ad5-nCoV'''<wbr/><ref name="NCT04341389">{{cite web | title = A Phase II Clinical Trial to Evaluate the Recombinant Vaccine for COVID-19 (Adenovirus Vector) (CTII-nCoV) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04341389 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04341389 | date = 2020-04-10 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
| '''ChAdOx1 nCoV-19'''
CanSino Biologics, Institute of Biotechnology of the Academy of Military Medical Sciences{{efn-la | name = "Ad5-nCoV-manufacture"|
([[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]])
จะผลิตเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรของรัฐบาลกลางแคนาดาคือ National Research Council และ Canadian Center for Vaccinology (ใน[[แฮลิแฟกซ์]] [[รัฐโนวาสโกเชีย]])<ref>{{Cite web | title = The National Research Council of Canada and CanSino Biologics Inc. announce collaboration to advance vaccine against COVID-19 | url = https://www.canada.ca/en/national-research-council/news/2020/05/the-national-research-council-of-canada-and-cansino-biologics-inc-announce-collaboration-to-advance-vaccine-against-covid-19.html | publisher = National Research Council, Government of Canada | date = 2020-05-12 | access-date = 2020-05-22 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200522153344/https://www.canada.ca/en/national-research-council/news/2020/05/the-national-research-council-of-canada-and-cansino-biologics-inc-announce-collaboration-to-advance-vaccine-against-covid-19.html | archive-date = 2020-05-22 | url-status = live}}</ref>}}
| adenovirus vector
|recombinant adenovirus type 5 vector
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-2</span> [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]โดยใช้[[ยาหลอก]] ทำที่ศูนย์หลายศูนย์ (510 คน)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 2 | participants = 508 | description = การแทรกแซงเพื่อตรวจดูขนาดยาและผลข้างเคียง}}
| สหราชอาณาจักร
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 2 | participants = 508 | description = ก่อสารภูมิต้านทานแบบกำจัดฤทธิ์และการตอบสนองของ[[ลิมโฟไซต์]]ชนิด T cell '''ผลไม่พึงประสงค์''' - ร้อยละ 74 เป็นไข้ ปวด และล้า มีอาการพอสมควรภายใน 7 วัน<ref name="zhu7-20">{{cite journal | last = Zhu | first = Feng-Cai | last2 = Guan | first2 = Xu-Hua | last3 = Li | first3 = Yu-Hua | last4 = Huang | first4 = Jian-Ying | last5 = Jiang | first5 = Tao | last6 = Hou | first6 = Li-Hua | last7 = Li | first7 = Jing-Xin | last8 = Yang | first8 = Bei-Fang | last9 = Wang | first9 = Ling | last10 = Wang | first10 = Wen-Juan | last11 = Wu | first11 = Shi-Po | last12 = Wang | first12 = Zhao | last13 = Wu | first13 = Xiao-Hong | last14 = Xu | first14 = Jun-Jie | last15 = Zhang | first15 = Zhe | last16 = Jia | first16 = Si-Yue | last17 = Wang | first17 = Bu-Sen | last18 = Hu | first18 = Yi | last19 = Liu | first19 = Jing-Jing | last20 = Zhang | first20 = Jun | last21 = Qian | first21 = Xiao-Ai | last22 = Li | first22 = Qiong | last23 = Pan | first23 = Hong-Xing | last24 = Jiang | first24 = Hu-Dachuan | last25 = Deng | first25 = Peng | last26 = Gou | first26 = Jin-Bo | last27 = Wang | first27 = Xue-Wen | last28 = Wang | first28 = Xing-Huan | last29 = Chen | first29 = Wei | display-authors = 6 | title = Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial | journal = Lancet | date = July 2020 | issn = 0140-6736 | doi = 10.1016/s0140-6736(20)31605-6 | url = https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931605-6 | format = [[PDF]] | lay-url = https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/07/20/new-data-on-the-cansino-vaccine}}</ref>}}
| เม.ย. 2020-พ.ค. 2021
| [[อู่ฮั่น]]
|<ref name="tsn-oxford">
|data-sort-value=2020-12|มี.ค.-ธ.ค. 2020
{{Cite web | date = 2020-03-31 | url = https://www.trialsitenews.com/university-of-oxford-commences-clinical-trial-for-vaccine-candidate-chadox1-ncov-19-targeting-covid-19-2/ | title = University of Oxford commences clinical trial for vaccine candidate (ChAdOx1 nCoV-19) Targeting COVID-19 | website = Trial Site News | language = en-US | access-date = 2020-04-13 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200429134446/https://www.trialsitenews.com/university-of-oxford-commences-clinical-trial-for-vaccine-candidate-chadox1-ncov-19-targeting-covid-19-2/ | archivedate = 2020-04-29 | deadurl = no}}</ref><ref name="04324606-oxford">
{{ClinicalTrialsGov |NCT04324606|A Study of a Candidate COVID-19 Vaccine (COV001)}}</ref>
|-
|'''BNT162 a1, b1, b2, c2'''<wbr/>{{efn-la |เป็นวัคซีน 4 อย่าง}}<ref name="NCT04368728">
| '''BNT162 (a1, b1, b2, c2)'''
{{cite web | title = Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Adults | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04368728 | date = 2020-04-30 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref name="BNT162-EU trials register">
(BioNTech, Fosun Pharma, [[ไฟเซอร์]])
{{cite web | title = EudraCT Number 2020-001038-36 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001038-36/DE | website = EU Clinical Trials Register | publisher = European Union | access-date = 2020-04-22 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200422111024/https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001038-36/DE | archive-date = 2020-04-22 | url-status = live }}</ref>
| อาร์เอ็นเอ
BioNTech, Fosun Pharma, [[ไฟเซอร์]]
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-4</span> วัคซีน 4 อย่าง, dose escalation, parallel cohorts (196 คน)
|[[อาร์เอ็นเอ]]
| เยอรมนี
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 2 | endphase = 3 | participants = 30000
| เม.ย. 2020-พ.ค. 2021
| description = [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม|การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่ใช้ยาหลอก]] ตรวจหาขนาดยา และเพื่อเลือกวัคซีนแคนดิเดต
|<ref name="BNT162-EU trials register">{{cite web | title = EudraCT Number 2020-001038-36 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001038-36/DE | website = EU Clinical Trials Register | publisher = European Union | accessdate = 2020-04-22 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200501205908/https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001038-36/DE | archivedate = 2020-05-01 | deadurl = no}}</ref><ref name="SWR - BNT162 Apr 2020">
| references = <ref>{{cite news | last = Lovelace Jr. | first = Berkeley | date = 2020-07-27 | title = Pfizer and BioNTech began late-stage human trial for coronavirus vaccine Monday | url = https://www.cnbc.com/2020/07/27/pfizer-and-biontech-began-late-stage-human-trial-for-coronavirus-vaccine-monday.html | work = CNBC | access-date = 2020-08-03}}</ref>}}
{{cite news | title = Mainzer Unternehmen Biontech testet Corona-Impfstoff | trans-title = Mainz-based company Biontech tests coronavirus vaccine | url = https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-impfstoff-coronavirus-100.html | accessdate = 2020-04-22 | work = swr.online | agency = SWR | date = 2020-04-22 | language = de | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200429031926/https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biontech-impfstoff-coronavirus-100.html | archivedate = 2020-04-29 | deadurl = no }}</ref>
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | endphase = 2 | participants = 60
| description = ความตอบสนองทางสารภูมิต้านทานแบบกำจัดฤทธิ์ (neutralizing) และแบบ IgG ที่ยึดกับ RBD อย่างมีกำลัง ซึ่งเกิดสูงสุด 7 วันหลังให้วัคซีนซ้ำ มีการตอบสนองของ T cell แบบ CD4+ และ CD8+ ที่เข้มแข็ง ยังไม่ได้ระบุว่าคงยืนนานเท่าไร
'''ผลไม่พึงประสงค์''' - ขึ้นอยู่กับขนาดยาในระดับพอสมควร รวมทั้งเจ็บปวดที่ที่ฉีด ล้า ปวดหัว หนาวสะท้าน เจ็บปวดกล้ามเนื้อและข้อ เป็นไข้<ref>
{{cite journal | last1 = Mulligan | first1 = Mark | last2 = Lyke | first2 = Kirsten | last3 = Kitchin | first3 = Nicholas | last4 = Absalon | first4 = Judith | last5 = Gurtman | first5 = Alejandra | last6 = Lockhart | first6 = Stephen | last7 = Neuzil | first7 = Kathleen | last8 = Raabe | first8 = Vanessa | last9 = Bailey | first9 = Ruth | last10 = Swanson | first10 = Kena | last11 = Li | first11 = Ping | last12 = Koury | first12 = Kenneth | last13 = Kalina | first13 = Warren | last14 = Cooper | first14 = David | last15 = Fonter-Garfias | first15 = Camila | last16 = Shi | first16 = Pei-Yong | last17 = Tuereci | first17 = Ozlem | last18 = Tompkins | first18 = Kristin | last19 = Walsh | first19 = Edward | last20 = Frenck | first20 = Robert | last21 = Falsey | first21 = Ann | last22 = Dormitzer | first22 = Philip | last23 = Gruber | first23 = William | last24 = Sahin | first24 = Ugur | last25 = Jansen | first25 = Kathrin | display-authors = 6 | date = 2020-07-01 | title = Phase 1/2 Study to Describe the Safety and Immunogenicity of a COVID-19 RNA Vaccine Candidate (BNT162b1) in Adults 18 to 55 Years of Age: Interim Report | url = https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.30.20142570v1.full.pdf | format = [[PDF]] | journal = medRxiv | type = Preprint | doi = 10.1101/2020.06.30.20142570 | access-date = 2020-08-03}}</ref><ref>
{{cite journal | last = Sahin | first = Ugur | last2 = Muik | first2 = Alexander | last3 = Derhovanessian | first3 = Evelyna | last4 = Vogler | first4 = Isabel | last5 = Kranz | first5 = Lena M | last6 = Vormehr | first6 = Mathias | last7 = Baum | first7 = Alina | last8 = Pascal | first8 = Kristen | last9 = Quandt | first9 = Jasmin | last10 = Maurus | first10 = Daniel | last11 = Brachtendorf | first11 = Sebastian | last12 = Loerks | first12 = Verena L | last13 = Sikorski | first13 = Julian | last14 = Hilker | first14 = Rolf | last15 = Becker | first15 = Dirk | last16 = Eller | first16 = Ann-Kathrin | last17 = Gruetzner | first17 = Jan | last18 = Boesler | first18 = Carsten | last19 = Rosenbaum | first19 = Corinna | last20 = Kuehnle | first20 = Marie-Cristine | last21 = Luxemburger | first21 = Ulrich | last22 = Kemmer-Brueck | first22 = Alexandra | last23 = Langer | first23 = David | last24 = Bexon | first24 = Martin | last25 = Bolte | first25 = Stefanie | last26 = Kariko | first26 = Katalin | last27 = Palanche | first27 = Tania | last28 = Fischer | first28 = Boris | last29 = Schultz | first29 = Armin | last30 = Shi | first30 = Pei-Yong | last31 = Fontes-Garfias | first31 = Camila | last32 = Perez | first32 = John L | last33 = Swanson | first33 = Kena A | last34 = Loschko | first34 = Jakob | last35 = Scully | first35 = Ingrid L | last36 = Cutler | first36 = Mark | last37 = Kalina | first37 = Warren | last38 = Kyratsous | first38 = Christos A | last39 = Cooper | first39 = David | last40 = Dormitzer | first40 = Philip R | last41 = Jansen | first41 = Kathrin U | last42 = Tuereci | first42 = Oezlem | display-authors = 6 | title = Concurrent human antibody and TH1 type T-cell responses elicited by a COVID-19 RNA vaccine | journal = medRxiv | type = Preprint | doi = 10.1101/2020.07.17.20140533 | url = https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.17.20140533v1.full.pdf | lay-url = https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/07/20/more-pfizer-phase-i-results-antibodies-viral-mutations-and-t-cells}}</ref>}}
|62 แห่งในสหรัฐ เยอรมนี
| data-sort-value = 2021-05 |เม.ย. 2020-พฤษภาคม 2021
|-
|'''CoronaVac'''<wbr/><ref name="NCT04352608">
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
{{cite web | title = Safety and Immunogenicity Study of Inactivated Vaccine for Prophylaxis of SARS CoV-2 Infection (COVID-19) (Xuzhou) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04352608 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04352608 | date = 2020-04-20 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref name="NCT04383574">
(Sinovac Biotech)
{{cite web | title = Safety and Immunogenicity Study of Inactivated Vaccine for Prevention of SARS-CoV-2 Infection (COVID-19) (Renqiu) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04383574 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04383574 | date = 2020-05-12 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref name="NCT04456595">
| ไวรัส SARS-CoV-2 ฆ่าแล้ว
{{cite web | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04456595 | title = Clinical Trial of Efficacy and Safety of Sinovac's Adsorbed COVID-19 (Inactivated) Vaccine in Healthcare Professionals (PROFISCOV) | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04456595 | date = 2020-07-02 | access-date = 2020-08-03}}</ref>
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-2</span> [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]โดยใช้[[ยาหลอก]] [[การทดลองแบบอำพราง|อำพรางสองทาง]] ทำที่ศูนย์เดียว (744 คน)
ไซโนวัคไบโอเท็ก, Instituto Butantan {{Efn-lr | เป็นศูนย์วิจัยชีวภาพแห่งชาติในเมือง[[เซาเปาลู]] [[บราซิล]] }}
| จีน
|ไวรัส SARS-CoV-2 ที่ฆ่าแล้ว
| เม.ย.-ธ.ค. 2020
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | endphase = 2 | participants = 1166 | description = การทดลองแบบสุ่มอำพรางสองฝ่ายมีกลุ่มควบคุมใช้ยาหลอก ทำที่ศูนย์เดียวในเมือง[[ฉูโจว]] (Xuzhou 744 คน) เมือง [[มณฑลเหอเป่ย์|Renqiu]] (422 คน) }}
|<ref name="04352608-sinovac">{{ClinicalTrialsGov |NCT04352608|Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV Vaccine (Inactivated) for Prophylaxis SARS CoV-2 Infection (COVID-19)}}</ref>
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | sortvalue = 0a|ยังคอยรายงานการทดลองระยะ{{nbsp}}1}}
|2 แห่งในจีน 12 แห่งในบราซิล
| data-sort-value = 2020-07 |{{unbulleted list |item_style=margin-top:.3em|item1_style=margin-top:0
|เม.ย.-ธ.ค. 2020 ในเมืองฉูโจว
|พ.ค.-ก.ค. 2020 ในเมือง Renqiu
|ก.ค. 2020-ต.ค. 2021 ในบราซิล
}}
|-
|'''INO-4800'''<wbr/>{{efn-la | name = "INO-4800-phase"|ระยะ{{nbsp}}1-2 ในเกาหลีใต้ทำพร้อมกับระยะ{{nbsp}}1 ในสหรัฐ}}<ref name="NCT04336410">
| '''INO-4800'''
{{cite web | title = Safety, Tolerability and Immunogenicity of INO-4800 for COVID-19 in Healthy Volunteers | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04336410 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04336410 | date = 2020-04-07 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref>
(Inovio Pharmaceuticals, CEPI, Korea National Institute of Health, International Vaccine Institute)
{{Cite web | url = https://www.ivi.int/ivi-inovio-and-knih-to-partner-with-cepi-in-a-phase-i-ii-clinical-trial-of-inovios-covid-19-dna-vaccine-in-south-korea/ | title = IVI, INOVIO, and KNIH to partner with CEPI in a Phase I/II clinical trial of INOVIO's COVID-19 DNA vaccine in South Korea | publisher = International Vaccine Institute | date = 2020-04-16 | access-date = 2020-04-23}}</ref>
| พลาสมิดของดีเอ็นเอส่งด้วยวิธี electroporation<!--*** เริ่มเชิงอรรถ ***-->{{Efn-ua |
Inovio Pharmaceuticals, เซพี, Korea National Institute of Health, International Vaccine Institute
|พลาสมิดของดีเอ็นเอส่งด้วยวิธี electroporation<!--*** เริ่มเชิงอรรถ ***-->{{Efn-ua |
'''electroporation''' หรือ '''electropermeabilization''' หรือ '''electrotransfer''' เป็นเทคนิคทาง[[จุลชีววิทยา]]ที่ประกบ[[สนามไฟฟ้า]]กับเซลล์เพื่อเพิ่มสภาพให้ซึมผ่านได้ของ[[เยื่อหุ้มเซลล์]] จึงทำให้สารเคมี ยา หรือดีเอ็นเอเข้าไปในเซลล์ได้<ref name="pmid6329708">
{{cite journal | last1 = Neumann | first1 = E | last2 = Schaefer-Ridder | first2 = M | last3 = Wang | first3 = Y | last4 = Hofschneider | first4 = PH | title = Gene transfer into mouse lyoma cells by electroporation in high electric fields | journal = The EMBO Journal | volume = 1 | issue = 7 | pages = 841-5 | year = 1982 | pmid = 6329708 | pmc = 553119 | doi = 10.1002/j.1460-2075.1982.tb01257.x }}</ref><ref>
{{Citation | last = Chang | first = Donald C. | chapter = Electroporation and Electrofusion | date = 2006-09-15 | editor-last = Meyers | editor-first = Robert A. | publisher = Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | doi = 10.1002/3527600906.mcb.200300026 | isbn = 9783527600908 | title = Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine}}</ref>
}}<!--*** จบเชิงอรรถ ***-->
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | endphase = 2 | participants = 40}}
| <span style="background-color:#00FF00">ระยะ 1-2</span> (40 คน)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | sortvalue = 0a|ยังคอยรายงานการทดลองระยะ{{nbsp}}1}}
| สหรัฐ เกาหลีใต้
|3 แห่งในสหรัฐ กรุง[[โซล]]
| เม.ย.-พ.ย. 2020
| data-sort-value = 2020-11 |เม.ย.-พ.ย. 2020
| <small>เกาหลีใต้อยู่ในระยะ 1-2 ซึ่งทำขนานกับการทดลองระยะ 1 ในสหรัฐ</small><ref>
{{Cite web | url = https://www.ivi.int/ivi-inovio-and-knih-to-partner-with-cepi-in-a-phase-i-ii-clinical-trial-of-inovios-covid-19-dna-vaccine-in-south-korea/ | title = IVI, INOVIO, and KNIH to partner with CEPI in a Phase I/II clinical trial of INOVIO's COVID-19 DNA vaccine in South Korea | publisher = International Vaccine Institute | date = 2020-04-16 | access-date = 2020-04-23}}</ref><ref name="Inov-04336410">
{{ClinicalTrialsGov |NCT04336410|Safety, Tolerability and Immunogenicity of INO-4800 for COVID-19 in Healthy Volunteers}}</ref>
|-
|''ยังไม่ได้ตั้งชื่อ''<wbr/><ref name="NCT04412538">{{cite web | title = Safety and Immunogenicity Study of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine for Preventing Against COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04412538 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04412538 | date = 2020-06-02 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
| '''mRNA-1273'''
Chinese Academy of Medical Sciences
(Moderna, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases)
| ไวรัส SARS-CoV-2 ที่ฆ่าแล้ว
| การแพร่กระจายของอนุภาคนาโนที่เป็น[[ลิพิด]]และมี[[เอ็มอาร์เอ็นเอ]]
| {{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | endphase = 2 | participants = 942 | description = การทดลองแบบสุ่มอำพรางสองฝ่ายมีกลุ่มควบคุมใช้ยาหลอก ที่ศูนย์เดียว}}
| ระยะ 1 (45 คน)
| {{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
| สหรัฐ
| [[เฉิงตู]]
| มี.ค. 2020 จนถึง[[ฤดูใบไม้ผลิ]]-[[ฤดูร้อน]] 2021
| data-sort-value = 2021-09 |มิ.ย. 2020-ก.ย. 2021
|<ref name=thanh/><ref name="NIH-director-16-March">
{{cite web | title = NIH clinical trial of investigational vaccine for COVID-19 begins | url = https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins | publisher = US National Institutes of Health | access-date = 2020-03-17 | language = EN | date = 2020-03-16 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200514023815/https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins | archivedate = 2020-05-14 | deadurl = no}}</ref><ref name="mod-04283461">
{{ClinicalTrialsGov |NCT04283461|Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV Vaccine (mRNA-1273) for Prophylaxis SARS CoV-2 Infection}}</ref>
|-
|'''AG0301-COVID19'''<wbr/><ref name="NCT04463472">{{cite web | title = Study of COVID-19 DNA Vaccine (AG0301-COVID19) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04463472 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04463472 | date = 2020-07-09 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
| '''Covid-19/aAPC'''
AnGes Inc.,<ref name="anges-inc">{{cite web | url = https://www.anges.co.jp/en/company/index.html | title = About AnGes - Introduction | website = AnGes, Inc. | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(Shenzhen Geno-Immune Medical Institute)
Japan Agency for Medical Research and Development
| lentiviral vector, pathogen-specific artificial antigen presenting dendritic cells
|พลาสมิดของดีเอ็นเอ{{Efn-lr |DNA plasmid}}
| ระยะ 1 (100 คน)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | endphase = 2 | participants = 30 | description = การทดลองไม่สุ่ม ที่ศูนย์เดียว ให้ยาสองครั้ง}}
| จีน
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
| มี.ค. 2020-2023
|เมือง[[โอซากะ]]
|<ref name=thanh/><ref name="shenz-04299724">{{ClinicalTrialsGov |NCT04299724|Safety and Immunity of Covid-19 aAPC Vaccine}}</ref>
|data-sort-value=2021-07|มิ.ย. 2020-ก.ค. 2021
|-
|'''COVID-19/aAPC'''<wbr/><ref name="NCT04299724">{{cite web | title = Safety and Immunity of Covid-19 aAPC Vaccine | website = ClinicalTrials.gov | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04299724 | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04299724 | date = 2020-03-09 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
| '''LV-SMENP-DC'''
Shenzhen Genoimmune Medical Institute<ref name="shenzhen-genoimmune-medical-institute">{{cite web | url = http://www.szgimi.org/en/about.php | title = About Us | website = Shenzhen Genoimmune Medical Institute | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(Shenzhen Geno-Immune Medical Institute)
|Lentiviral vector with minigene modifying aAPCs
| lentiviral minigene vaccine, dendritic cells modified with lentiviral vector
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 100}}
| ระยะ 1 (100 คน)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
| จีน
|เมือง[[เชินเจิ้น]]
| มี.ค. 2020-2023
| data-sort-value = 2023|มี.ค. 2020-2023
|<ref name=thanh/><ref name="shenz-04276896">{{ClinicalTrialsGov |NCT04276896|Immunity and Safety of Covid-19 Synthetic Minigene Vaccine}}</ref>
|-
|'''LV-SMENP-DC'''<wbr/><ref name="NCT04276896">{{cite web | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04276896 | title = Immunity and Safety of Covid-19 Synthetic Minigene Vaccine | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04276896 | date = 2020-02-19 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
| '''bacTRL-Spike'''
Shenzhen Genoimmune Medical Institute<ref name="shenzhen-genoimmune-medical-institute"/>
(Symvivo Corporation, University of British Columbia, Dalhousie University)
|Lentiviral vector with minigene modifying DCs
| DNA, bacterial medium (ทางปาก)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 100}}
| ระยะ 1 (84 คน)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
| แคนาดา
|เมือง[[เชินเจิ้น]]
| เม.ย. 2020 - ธ.ค. 2021
| data-sort-value = 2023|มี.ค. 2020-2023
|<ref name="Symvivo-Canada-CT.gov">{{cite web | title = Evaluating the Safety, Tolerability and Immunogenicity of bacTRL-Spike Vaccine for Prevention of COVID-19 - Full Text View - ClinicalTrials.gov | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04334980 | website = clinicaltrials.gov | publisher = US National Library of Medicine, NIH | accessdate = 2020-04-24 | language = en}}</ref>
|-
|''ไม่ได้ตั้งชื่อ''<wbr/>{{efn-la | name = "Beijing-Wuhan-Institute-Biological-Products-phase"|ได้ลงทะเบียนรูปแบบการทดลองระยะที่{{nbsp}}2 โดยให้คนเข้าร่วมเกินพันคนรวมทั้งเด็ก ยังไม่เริ่มรับสมัคร}}<ref name="wuhan-52227">{{cite web | url = http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52227 | title = A randomized, double-blind, placebo parallel-controlled phase I/II clinical trial for inactivated novel coronavirus pneumonia vaccine (vero cells) | publisher = Chinese Clinical Trial Registry | date = 2020-04-11 | access-date = 2020-04-25 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200510144252/http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52227 | archive-date = 2020-05-10 | url-status = live}}</ref>
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Sinopharm คือ Beijing Institute of Biological Products, Wuhan Institute of Biological Products)
| ไวรัสโควิด-19 ที่ฆ่าแล้ว (vero cells)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 288}}
| ระยะ 1 (288 คน)
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
| จีน
|เมืองเจียวโซ่ ({{lang-zh |焦作}})
| เม.ย. 2020 - พ.ย. 2021
| data-sort-value = 2021-11 |เม.ย. 2020 - พ.ย. 2021
| <small>กำลังเข้าสู่การทดลองระยะที่สองโดยจะให้คนเข้าร่วมเกินพันคนรวมทั้งเด็ก ยังไม่เริ่มรับสมัคร</small><ref name="wuhan-52227">
{{cite web | url = http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52227 | title = A randomized, double-blind, placebo parallel-controlled phase I/II clinical trial for inactivated novel coronavirus pneumonia vaccine (vero cells) | publisher = Chinese Clinical Trial Registry | date = 2020-04-11 | accessdate = 2020-04-25 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200510144252/http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52227 | archivedate = 2020-05-10 | deadurl = no}}</ref><ref name="who-4-23">
{{Cite web | url = https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/draft-landscape-COVID-19-candidate-vaccines-23-April-2020.pdf | title = Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines - 23 April 2020 | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-23 | access-date = 2020-04-25 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430080231/https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/draft-landscape-COVID-19-candidate-vaccines-23-April-2020.pdf | archivedate = 2020-04-30 | deadurl = no}}</ref>
|-
|'''LNP-nCoVsaRNA'''<wbr/><ref name="LNP-nCoVsaRNA ISRCTN">{{cite web | title = ISRCTN17072692: Clinical trial to assess the safety of a coronavirus vaccine in healthy men and women | url = https://www.isrctn.com/ISRCTN17072692 | website = www.isrctn.com | access-date = 2020-06-08 | language = en}}</ref>
|}
หน่วย Medical Research Council Clinical Trials Unit ที่[[อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน]]
{| class="wikitable floatright" style="width:24em;margin-left: 1em;"
|เอ็มอาร์เอ็นเอ
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 105 | description = การทดลองระยะที่{{nbsp}}1 แบบสุ่มโดย[[ระยะการทดลองทางคลินิก#ระยะ 1|ทดลองเพิ่มขนาดยา]] (15) และขยายตรวจสอบความปลอดภัย (อย่างน้อย 200)}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|4 แห่งในสหราชอาณาจักร
| data-sort-value = 2021-07 |มิ.ย. 2020-ก.ค. 2021
|-
|'''NVX-CoV2373'''<wbr/><ref name="NCT04368988">{{cite web | title = Evaluation of the Safety and Immunogenicity of a SARS-CoV-2 rS (COVID-19) Nanoparticle Vaccine With/Without Matrix-M Adjuvant | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368988 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04368988 | date = 2020-04-30 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
! colspan="3" style="background-color: #FFEBCD;" | วัคซีนแคนดิเดตสำหรับโรคโควิดที่จะทดลองใน{{nowrap |ระยะที่ 1}} ใน{{nowrap |ปี 2020}}<ref name=milken/><ref>{{Cite web | title = COVID-19 vaccine frontrunners | author = Akst, Jef | url = https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-frontrunners-67382 | publisher = The Scientist Magazine | date = 2020-04-29 | access-date = 2020-04-30 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200506041249/https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-frontrunners-67382 | archivedate = 2020-05-06 | deadurl = no}}</ref>
Novavax
|อนุภาคโปรตีน spike ลูกผสมของไวรัสโควิดบวกกับตัวเสริม
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 131}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|2 แห่งใน[[ออสเตรเลีย]]
| data-sort-value = 2021-07 |พ.ค. 2020-ก.ค. 2021
|-
|'''Gam-COVID-Vac Lyo'''<wbr/><ref name="NCT04437875">{{cite web | title = An Open Study of the Safety, Tolerability and Immunogenicity of "Gam-COVID-Vac Lyo" Vaccine Against COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04437875 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04437875 | date = 2020-06-18 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
! วัคซีนแคนดิเดต
Gamaleya Research Institute<ref name="gamaleya">{{cite web | url = http://www.istc.int/en/institute/8333 | title = Gamalei Institute of Epidemiology and Microbiology | website = ISTC | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(ผู้พัฒนา)
|เว็กเตอร์เป็นไวรัสที่ไม่ขยายพันธุ์
! เทคโนโลยี
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 38}}
! วันประกาศว่าจะเริ่ม
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|[[มอสโก]]
| data-sort-value = 2020-08 |มิ.ย.-ส.ค. 2020
|-
|'''GX-19'''<wbr/><ref name="NCT04445389">{{cite web | title = Safety and Immunogenicity Study of GX-19, a COVID-19 Preventive DNA Vaccine in Healthy Adults | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04445389 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04445389 | date = 2020-06-24 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref name="gen-reut">{{cite news | title = S. Korea's Genexine begins human trial of coronavirus vaccine | url = https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-genexine-vaccine-idUSL4N2DW1T3 | access-date = 2020-06-25 | work = Reuters | date = 2020-06-19}}</ref>
| '''NVX-CoV2373'''
Genexine consortium<ref>{{cite news | title = Genexine consortium’s Covid-19 vaccine acquires approval for clinical trails in Korea | url = https://www.ivi.int/genexine-consortiums-covid-19-vaccine-acquires-approval-for-clinical-trails-in-korea/ | date = 2020-06-11 | access-date = 2020-08-01}}</ref>,
(Novavax)
International Vaccine Institute
| หน่วยย่อยโปรตีน, อนุภาคนาโน
|ดีเอ็นเอ
| พ.ค.
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 40}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|กรุง[[โซล]]
| data-sort-value = 2022-06 |มิ.ย. 2020-มิ.ย. 2022
|-
|'''SCB-2019'''<wbr/><ref name="NCT04405908">
| '''DPX-COVID-19'''
{{cite web | title = SCB-2019 as COVID-19 Vaccine | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04405908 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04405908 | date = 2020-05-28 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref name="clover-cta">
(IMV Inc., Canadian Immunization Research Network)
{{cite web | title = Clover Biopharmaceuticals starts Phase I Covid-19 vaccine trial | url = https://www.clinicaltrialsarena.com/news/clover-vaccine-covid-19-trial/ | publisher = Clinical Trials Arena | access-date = 2020-06-25 | date = 2020-06-20}}</ref>
Clover Biopharmaceuticals,<ref name="clover-biopharma">{{cite web | url = http://www.cloverbiopharma.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=12 | title = About Us | website = Clover Biopharmaceuticals | access-date = 2020-08-01}}</ref>
[[แกล็กโซสมิธไคลน์]]
|spike protein trimeric subunit with GSK adjuvant
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 150}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|เมือง[[เพิร์ท]]
| data-sort-value = 2021-05 |มิ.ย. 2020-มี.ค. 2021
|-
|'''COVAX-19'''<wbr/><ref name="NCT04453852">{{cite web | title = Monovalent Recombinant COVID19 Vaccine (COVAX19) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04453852 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04453852 | date = 2020-07-01 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
Vaxine Pty Ltd<ref name="vaxine-pty">{{cite web | url = http://vaxine.net/ | title = Vaxine | access-date = 2020-08-01}}</ref>
|โปรตีนจากยีนลูกผสม {{Efn-lr | Recombinant protein }}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 40}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|เมือง[[แอดิเลด]]
| data-sort-value = 2021-07 |มิ.ย. 2020-ก.ค. 2021
|-
|'''CVnCoV'''<wbr/><ref name="NCT04449276">{{cite web | title = A Study to Evaluate the Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of Vaccine CVnCoV in Healthy Adults | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04449276 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04449276 | date = 2020-06-26 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
CureVac, เซพี
|เอ็มอาร์เอ็นเอ
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 168}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|เมือง[[เกนต์]], 3 แห่งใน[[เยอรมนี]]
| data-sort-value = 2021-08 |มิ.ย. 2020-ส.ค.2021
|-
|''ไม่ได้ตั้งชื่อ''<wbr/><ref>{{Cite web | title = Chinese Clinical Trial Register (ChiCTR) - The world health organization international clinical trials registered organization registered platform | url = http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=55524 | access-date = 2020-07-06 | website = www.chictr.org.cn}}</ref>
PLA Academy of Military Science, Walvax Biotech<ref name="walvax">{{cite web | url = http://www.walvax.com/wosen/28.aspx | title = Company introduction | website = Walvax Biotechnology | access-date = 2020-08-01}}</ref>
|เอ็มอาร์เอ็นเอ
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 168}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|2 แห่งในจีน
| data-sort-value = 2021-12 |มิ.ย. 2020-ธ.ค. 2021
|-
|''ไม่ได้ตั้งชื่อ''<wbr/><ref name="NCT04445194">{{cite web | title = Phase I Clinical Study of Recombinant Novel Coronavirus Vaccine | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04445194 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04445194 | date = 2020-06-24 | access-date = 2020-07-14}}</ref>
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.<ref name="anhui-zhifei">{{cite web | url = http://en.zhifeishengwu.com/about/zfgk/ | title = About Zhifei | website = Zhifei Biological (Zhìfēi Shēngwù) | access-date = 2020-08-01}}</ref>
|หน่วยย่อยของโปรตีนจากดีเอ็นเอลูกผสม
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 50}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|นคร[[ฉงชิ่ง]]
| data-sort-value = 2021-09 |มิ.ย. 2020-ก.ย. 2021
|-
|''ไม่ได้ตั้งชื่อ''<wbr/><ref name="NCT04450004">{{cite web | title = Safety, Tolerability and Immunogenicinity of a Coronavirus-Like Particle COVID-19 Vaccine in Adults Aged 18-55 Years | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04450004 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04450004 | date = 2020-06-29 | access-date = 2020-07-14}}</ref><ref name="ctv-medicago">{{cite news | title = The hunt for a vaccine: Canadian company begins human testing of COVID-19 candidate | work = CTV News | date = 2020-07-14 | url = https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/the-hunt-for-a-vaccine-canadian-company-begins-human-testing-of-covid-19-candidate-1.5022960 | access-date = 2020-07-14 | last1 = St. Philip | first1 = Elizabeth | last2 = Favaro | first2 = Avis | last3 = MacLeod | first3 = Meredith}}</ref>
Medicago<ref name="medicago-about">{{cite web | url = https://www.medicago.com/en/about-us/ | title = About Us | website = Medicago | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(รัฐบาลของ[[ประเทศแคนาดา]]และ[[รัฐควิเบก]])
|อนุภาคคล้ายไวรัสที่ได้จากพืช ใช้ดีเอ็นเอลูกผสม{{efn-la | name = "Medicago-technology"|อนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like particles) ที่ก่อในพืชประจำถิ่นออสเตรเลีย ''Nicotiana benthamiana'' ซึ่งอยู่ใน[[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]]เดียวกันกับ[[ยาสูบ]]<ref name="np-medicago">{{cite news | author = Chander, Vishwadha | publisher = Reuters | title = Canada's Medicago begins human trials of plant-based COVID-19 vaccine | work = National Post | date = 2020-07-14 | url = https://nationalpost.com/news/canada/canadas-medicago-begins-human-trials-of-plant-based-covid-19-vaccine | access-date = 2020-07-14}}</ref>}} และใช้ตัวเสริมจาก[[แกล็กโซสมิธไคลน์]]
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 180 | description = การทดลองแบบสุ่ม หาขนาดยา}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|2 แห่งในแคนาดา
| data-sort-value = 2021-04 |ก.ค. 2020-เม.ย. 2021
|-
|'''SARS-CoV-2 Sclamp'''<wbr/><ref name="NCT04495933">{{cite web | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04495933 | title = A Study on the Safety, Tolerability and Immune Response of SARS-CoV-2 Sclamp (COVID-19) Vaccine in Healthy Adults | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04495933 | date = 2020-08-03 | access-date = 2020-08-04}}</ref>
[[รัฐควีนส์แลนด์|มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์]], Syneos Health, เซพี, Seqirus (ส่วนของ CSL Limited)
|โปรตีน spike ทำให้เสถียรด้วย molecular clamp บวกกับตัวเสริม MF59
|{{ClinicalStudyInfo | align = left | phase = 1 | participants = 120 | description = [[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม|การทดลองแบบสุ่มและใช้ยาหลอก]] อำพรางสองฝ่าย ตรวจหาขนาดยา}}
|{{ClinicalStudyInfo | align = left|}}
|[[บริสเบน]]
| data-sort-value = 2020-10 |ก.ค.-ต.ค. 2020
|}
{{notelist-la}}
 
{| class="wikitable sortable"
|+วัคซีนแคนดิเดตสำหรับโควิด-19 ที่จะทดลองระยะที่{{nbsp}}1 ในปี 2020<ref name=london/><ref name=milken/><ref name="biorender">{{cite web | title = COVID-19 vaccine and therapeutics tracker | url = https://biorender.com/covid-vaccine-tracker | publisher = BioRender | access-date = 2020-06-21 | date = 2020-06-21 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200510013303/https://biorender.com/covid-vaccine-tracker | archive-date = 2020-05-10 | url-status = live }}</ref>
|-
! วัคซีนแคนดิเดต<br>ผู้พัฒนา, ผู้ให้ทุน
! เทโนโลยี
! วันเริ่มที่ประกาศ
|-
|'''DPX-COVID‑19'''
IMV, Inc.<ref name="imv-inc">{{cite web | url = https://www.imv-inc.com/about-us | title = About us | website = IMV Inc. | access-date = 2020-08-01}}</ref>,
Canadian Immunization Research Network<ref>{{cite web | url = http://cirnetwork.ca/ | title = Canadian Immunization Research Network}}</ref>
| หน่วยย่อยโปรตีน ส่งโดยอาศัยลิพิด
| data-sort-value = 2020-08d|กลางปี 2020
|-
| '''PittCoVacc'''
([[มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก]])
| หน่วยย่อยโปรตีน, microneedle arrays
| data-sort-value=2020-08d|กลางปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
([[มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์]])
| หน่วยย่อยโปรตีน, โปรตีนเอส
|data-sort-value=2020-08d| กลางปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
([[อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน|อิมพิเรียล{{nowrap |คอลเลจ}}{{nowrap |ลอนดอน}}]])
| อาร์เอ็นเอ, saRNA
| กลางปี 2020
|-
| '''CureVac'''
(CEPI)
| อาร์เอ็นเอ, {{nowrap |เอ็มอาร์เอ็นเอ}}
| กลางปี 2020
|-
| '''LUNAR-COV19'''
(Arcturus Therapeutics, <br>[[มหาวิทยาลัยดุ๊ก]] - National University of Singapore
[[มหาวิทยาลัยดุ๊ก]] - National University of Singapore)
| อาร์เอ็นเอ, {{nowrap |เอ็มอาร์เอ็นเอ}}
|data-sort-value=2020-08d| กลางปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline)แกล็กโซสมิธไคลน์
| หน่วยย่อยโปรตีน, โปรตีนเอส
|data-sort-value=2020-08d| กลางปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Cobra Biologics, Karolinska Institute)
| พลาสมิดของดีเอ็นเอ
|data-sort-value=2020-08d| กลางปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
Generex Biotech<ref name="generex">{{cite web | url = https://www.generex.com/ | title = Home | website = Generex Biotechnology | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(Generex Biotech)
| เพปไทด์สังเคราะห์ของไวรัสบวกกับ Ii-key immune activation
|data-sort-value=2020-08d| กลางปี 2020
| mid-2020
|-
| '''Ad26'''
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
Janssen Pharmaceutica (ส่วนของ[[จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน]]), Beth Israel Deaconess Medical Center
(Clover Biopharm)
| เว็กเตอร์ไวรัสที่ไม่แพร่พันธุ์<ref>{{Cite news | last = Zimmer | first = Carl | date = 2020-05-20 | title = Prototype Vaccine Protects Monkeys From Coronavirus | language = en-US | work = The New York Times | url = https://www.nytimes.com/2020/05/20/health/coronavirus-vaccine-harvard.html | access-date = 2020-06-21 | issn = 0362-4331 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200610231023/https://www.nytimes.com/2020/05/20/health/coronavirus-vaccine-harvard.html | archive-date = 2020-06-10 | url-status = live}}</ref>
| ชิ้นส่วนของ spike protein จาก SARS-CoV-2
|data-sort-value=2020-07c| ปลายเดือน ก.ย.
| กลางปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Medicago, Inc.)
| อนุภาคคล้ายไวรัสที่ได้จากพืช
| ก.ค.-ส.ค.
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Janssen Pharmaceutica, Beth Israel Deaconess Medical Center)
| เว็กเตอร์ไวรัสที่ไม่แพร่พันธุ์
| ก.ย.
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(SK Biosciences, [[รัฐซัสแคตเชวัน|รัฐ{{nowrap |ซัสแคตเชวัน}}]], ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้)
| หน่วยย่อยแอนติเจนของ COVID-19
|data-sort-value=2020-09| ก.ย. 2020
|-
| '''CoroFlu'''
([[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน]], FluGen<ref>{{cite web | url = http://flugen.com/ | title = FluGen | website = FluGen | access-date = 2020-08-01}}</ref>, Bharat Biotech)
| ไวรัสไข้หวัดใหญ่แบบ self-limiting
|data-sort-value=2020-12d| ปลายปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''<ref name="takis">{{cite web | url = http://www.takisbiotech.it/index.php/en/about-us | title = About us | website = Takis | access-date = 2020-08-01}}</ref>
Applied DNA Sciences, Evvivax<ref name="evvivax">{{cite web | url = http://www.evvivax.com/index.php/our-vision | title = Our Vision | website = Evvivax | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(Takis, Applied DNA Sciences, Evvivax)
| ดีเอ็นเอ
|data-sort-value=2020-12d| ปลายปี 2020
|-
| '''AdCOVID'''
Altimmune,<ref name="altimmune">{{cite web | url = https://altimmune.com/about-us/ | title = About us | website = Altimmune | access-date = 2020-08-01}}</ref>
(Altimmune, University of Alabama at Birmingham)
University of Alabama at Birmingham
| เว็กเตอร์ไวรัสที่ไม่แพร่พันธุ์ (ให้ทางจมูก)
|data-sort-value=2020-12d| ปลายปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
(Vaxart, Emergent BioSolutions)
| เว็กเตอร์ไวรัสที่ไม่แพร่พันธุ์ (ให้ทางปาก)
|data-sort-value=2020-06| มิ.ย.-ก.ย. 2020
| ปลายปี 2020
|-
| '''ไม่ได้ตั้งชื่อ'''
VBI Vaccines,<ref name="vbi">{{cite web | url = https://www.vbivaccines.com/about/ | title = About VBI Vaccines | website = VBI Vaccines Inc. | access-date = 2020-08-01}}</ref> NRC Canada
(VBI Vaccines, National Research Council of Canada)
| [[ไวรัสโคโรนา]]ทั่วไป
|data-sort-value=2020-11d| เร็วสุดเดือน พ.ย. 2020
| ปลายปี
|-
|}
 
=== งานวิจัยพรีคลินิก ===
ในเดือนเมษายน องค์การอนามัยโลกแถลงการณ์เป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลกว่าจะร่วมมือกันเพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด<ref name="who-scientists">{{Cite web | url = https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development | title = Public statement for collaboration on COVID-19 vaccine development | publisher = World Health Organization | date = 2020-04-13 | access-date = 2020-04-20 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200509141649/https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development | archivedate = 2020-05-09 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
โดยชักชวนองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรที่กำลังพัฒนาวัคซีนแคนดิเดต องค์กรควบคุมและตั้งนโยบายของรัฐ ผู้ให้เงินทุน องร์กรสาธารณสุข และรัฐบาล ให้ร่วมมือกันเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิผลได้โดยมีปริมาณเพียงพอเพื่อจำหน่ายให้แก่เขตต่าง ๆ ทั้งหมดของโลกโดยเฉพาะเขตที่ยากจน<ref name=thanh/>
แต่เมื่อวิเคราะห์ประวัติของอุตสาหกรรมพัฒนาวัคซีนก็พบว่า การพัฒนาจะล้มเหลวในอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 84-90}}<ref name=thanh/><ref name=bio/>
 
อนึ่ง เพราะโควิดเป็นไวรัสใหม่ มีลักษณะต่าง ๆ ที่ยังไม่ชัดเจนทั้งหมด และต้องใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพื่อพัฒนาวัคซีน ทุก ๆ ขั้นตอนจึงเสี่ยงไม่สำเร็จสูงมาก<ref name=thanh/>
เพื่อประเมินประสิทธิผลที่วัคซีนหนึ่ง ๆ อาจมี จะต้องพัฒนาการจำลองทางคอมพิวเตอร์และสัตว์จำลองที่เฉพาะเจาะจงต่อโควิดที่ไม่เคยมีมาก่อน และสิ่งจำลองเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถทดสอบยืนยันกับลักษณะต่าง ๆ ของไวรัสที่ยังไม่ปรากฏ เป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันทำโดยกำลังจัดตั้งใน{{nowrap |ปี 2020}}<ref name=thanh/>
 
ผู้กำลังพัฒนาวัคซีนรวมองค์กรในสหรัฐและแคนาดาผู้รวมกันมีงานวิจัยวัคซีนที่แอ๊กถีฟเป็นอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 46}} ทั้งหมดของโลก เทียบกับเอเชียที่{{nowrap |ร้อยละ 36}} รวมประเทศจีน และกับยุโรปที่{{nowrap |ร้อยละ 18}}<ref name=thanh/>
 
ในต้นเดือนเมษายนกรกฎาคม นักวิทยาศาสตร์เครือข่าย CEPI แถลงการณ์องค์กรหนึ่งรายงานว่ามีวัคซีนแคนดิเดต 115{{nowrap ชนิด|205 อย่าง}}ที่กำลังพัฒนารวมทั้งที่เป็นโปรเจ็กต์บุกเบิกหรือในระยะ "สำรวจ/พรีคลินิก" หรือที่เป็นการทดสอบความปลอดภัยในกำลังทดลองกับอาสาสมัครมนุษย์ในระยะ{{nowrap |ที่ 1nbsp}}1-3<ref name=thanhlondon/>
ตารางมาจากแหล่งอ้างอิงสาธารณะที่ติดตามความก้าวหน้าของในหัวข้อย่อยนี้แสดงวัคซีนใหม่ ๆ แคนดิเดตที่จะเข้าสู่การเริ่มทดลองในระยะที่{{nowrap |ที่ 1nbsp}}1 ใน{{nowrap |ปี 2020}}<ref name=milken/>
 
==== การทดลองระยะ 1 ที่วางแผนในปี 2020 ====
วัคซีนแคนดิเดตที่กำลังออกแบบหรือพัฒนาในระยะพรีคลินิกสำหรับโรคโควิดในปี 2020 อาจจะไม่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาในมนุษย์เพราะเป็น[[พิษ]] ไม่มี[[ประสิทธิศักย์ของวัคซีน|ประสิทธิผล]]ชักนำให้ภูมิคุ้มกันตอบสนอง หรือล้มเหลวในด้านต่าง ๆ ในสัตว์ทดลอง หรืออาจจะไม่มีทุนพอ<ref name="gouglas">
{{cite journal | journal = The Lancet. Global Health | title = Estimating the cost of vaccine development against epidemic infectious diseases: a cost minimisation study | date = 2018-10-17 | authors = Gouglas, Dimitrios; Le, Tung Thanh; Henderson, Klara; Kaloudis, Aristidis; Danielsen, Trygve; Hammersland, Nicholas Caspersen; Robinson, James M; Heaton, Penny M; Røttingen, John-Arne | volume = 6 | issue = 12 | pages = e1386-96 | url = https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30346-2/fulltext | doi = 10.1016/S2214-109X(18)30346-2 | pmid = 30342925 | pmc = 7164811}}</ref><ref name="strovel">
{{cite book | last1 = Strovel | first1 = J | last2 = Sittampalam | first2 = S | last3 = Coussens | first3 = NP | last4 = Hughes | first4 = M | last5 = Inglese | first5 = J | last6 = Kurtz | first6 = A | last7 = Andalibi | first7 = A | last8 = Patton | first8 = L | last9 = Austin | first9 = C | last10 = Baltezor | first10 = M | last11 = Beckloff | first11 = M | display-authors = 6 | title = Assay Guidance Manual | date = 2016-07-01 | pmid = 22553881 | chapter = Early Drug Discovery and Development Guidelines: For Academic Researchers, Collaborators, and Start-up Companies | publisher = Eli Lilly & Company and the National Center for Advancing Translational Sciences | chapter-url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92015/ }}</ref>
สำหรับโรคติดเชื้อ โอกาสประสบความสำเร็จของวัคซีนแคนดิเดตในการฝ่าอุปสรรคระยะพรีคลินิกแล้วเข้าสู่ระยะการทดลองในมนุษย์ระยะ ที่{{nbsp}}1 อยู่ในอัตรา{{nowrap |ร้อยละ 41-57}}<ref name=gouglas/>
ทุนค่าใช้จ่ายของการทดลองเบื้องต้นในมนุษย์ค่อนข้างสูงสำหรับผู้พัฒนาวัคซีน ประเมินอยู่ที่ {{nowrap |14-25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ {{nowrap |440-786 ล้านบาท}})
สำหรับโปรแกรมการทดลอง{{nowrap |ระยะที่ 1}} ทั่วไป แต่ก็อาจถึง {{nowrap |70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ {{nowrap |2,200 ล้านบาท}}) ได้เหมือนกัน<ref name=gouglas/><ref name="dimasi">{{cite journal | last1 = DiMasi | first1 = JA | last2 = Grabowski | first2 = HG | last3 = Hansen | first3 = RW | title = Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs | journal = Journal of Health Economics | volume = 47 | pages = 20-33 | date = May 2016 | pmid = 26928437 | doi = 10.1016/j.jhealeco.2016.01.012 | url = https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/12742/DiMasi-Grabowski-Hansen-RnD-JHE-2016.pdf;sequence=1 | hdl = 10161/12742 | hdl-access = free | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200514051624/https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/12742/DiMasi-Grabowski-Hansen-RnD-JHE-2016.pdf | archivedate = 2020-05-14 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
เมื่อเปรียบเทียบกับ{{nowrap |[[โรคไวรัสอีโบลา]]}}ที่ระบาดทั่วระหว่างปี 2013-2016 ซึ่งมีวัคซีนแคนดิเดต {{nowrap |37 ชนิด}}ที่พัฒนาอย่างเร่งด่วน มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นวัคซีน โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันประสิทธิผลในการทดลองระยะ{{nowrap |ที่ 2-3}} ประมาณ{{nowrap |พันล้านดอลลาร์สหรัฐ}} ({{nowrap |35,292 ล้านบาท}})<ref name=gouglas/>
 
วัคซีนบางชนิดมีผลที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Non-specific effects)
คืออาจมีประโยชน์เกินนอกเหนือจากโรคที่ป้องกัน<ref name="Kleinnijenhuis 2015">{{cite journal | last1 = Kleinnijenhuis | first1 = J | last2 = van Crevel | first2 = R | last3 = Netea | first3 = MG | title = Trained immunity: consequences for the heterologous effects of BCG vaccination. | journal = Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene | date = January 2015 | volume = 109 | issue = 1 | pages = 29-35 | doi = 10.1093/trstmh/tru168 | pmid = 25573107}}</ref>
มีวัคซีนซึ่งมีอยู่แล้วสองอย่างและกำลังทดสอบว่ามีผลป้องกันโควิดหรือไม่
วัคซีนป้องกัน[[วัณโรค]] คือ [[บาซิลลัสกาลแม็ต-เกแร็ง|บีซีจี]] เป็นวัคซีนอย่างหนึ่งที่กำลังทดสอบว่าป้องกันโรคโควิดได้หรือไม่เพราะมีผู้อ้างว่าอัตราการตายเพราะโรคโควิดต่ำกว่าในประเทศที่ให้วัคซีนบีซีจีเป็นปกติ<ref name="deVrieze-April">{{cite journal | last1 = de Vrieze | first1 = Jop | title = Can a century-old TB vaccine steel the immune system against the new coronavirus? | journal = Science | date = 2020-03-23 | doi = 10.1126/science.abb8297 | url = https://www.sciencemag.org/news/2020/03/can-century-old-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200512070454/https://www.sciencemag.org/news/2020/03/can-century-old-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus | archivedate = 2020-05-12 | deadurl = no}}</ref>
 
ในเดือนมีนาคมแม้อ้างว่า 2020(มี.ค., [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]ได้เริ่มมิ.ย. และ ก.ค.) อัตราการทดลองตายเหตุโควิดจะต่ำกว่าในประเทศที่ฉีดวัคซีน[[บาซิลลัสกาลแม็ต-เกแร็ง|บีซีจีแบบสุ่ม]]เพื่อลดการติดโรคโควิดโดยรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |1,000 คน}}ป้องกัน[[วัณโรค]]เป็นปกติ<ref name="BCGdeVrieze-EudraCTApril">{{cite webjournal | last1 = de Vrieze | first1 = Jop | title = EudraCTCan a century-old TB vaccine steel the immune system against the new coronavirus? | journal = Science | date = 2020-00091903-6923 | doi = 10.1126/science.abb8297 | url = https://www.clinicaltrialsregistersciencemag.euorg/ctr-search/trialnews/2020/03/can-000919century-69/NL | website = EU Clinical Trials Registerold-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/2020040410490220200512070454/https://www.clinicaltrialsregistersciencemag.euorg/ctr-search/trialnews/2020/03/can-000919century-69/NLold-tb-vaccine-steel-immune-system-against-new-coronavirus | archivedate = 2020-0405-0412 | deadurlurl-status = nolive}}</ref><ref>
{{cite journal | last1 = O'Neill | first1 = LA | last2 = Netea | first2 = MG | title = BCG-induced trained immunity: can it offer protection against COVID-19? | journal = Nat. Rev. Immunol. | volume = 20 | issue = 6 | pages = 335-337 | date = June 2020 | pmid = 32393823 | pmc = 7212510 | doi = 10.1038/s41577-020-0337-y }}</ref><ref>
{{cite journal | last1 = Escobar | first1 = LE | last2 = Molina-Cruz | first2 = A | last3 = Barillas-Mury | first3 = C | title = BCG vaccine protection from severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) | journal = Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. | date = July 2020 | pmid = 32647056 | doi = 10.1073/pnas.2008410117 }}</ref><ref>
{{cite journal | last1 = Koti | first1 = M | last2 = Morales | first2 = A | last3 = Graham | first3 = CH | last4 = Siemens | first4 = DR | title = BCG vaccine and COVID-19: implications for infection prophylaxis and cancer immunotherapy | journal = J Immunother Cancer | volume = 8 | issue = 2 | date = July 2020 | pmid = 32636240 | pmc = 7342862 | doi = 10.1136/jitc-2020-001119 }}</ref>
แต่[[องค์การอนามัยโลก]]ก็กล่าวในเดือนเมษายนว่า ไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนนี้มีผลต้านโควิด<ref>{{cite web | title = Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 | website = World Health Organization (WHO) | date = 2020-04-12 | url = https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | access-date = 2020-05-01 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200430121126/https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | archive-date = 2020-04-30 | url-status = live }}</ref>
 
ในเดือนมีนาคม 2020 [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]ได้เริ่มการทดลองวัคซีนบีซีจีแบบสุ่มเพื่อลดการติดโรคโควิดโดยรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |1,000 คน}}<ref name="BCG-EudraCT">{{cite web | title = EudraCT 2020-000919-69 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000919-69/NL | website = EU Clinical Trials Register | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200404104902/https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-000919-69/NL | archivedate = 2020-04-04 | url-status = live}}</ref>
[[ออสเตรเลีย]]ก็ทดลองแบบสุ่มเช่นกันโดยรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |4,170 คน}}<ref name="MCRI-BCG-trial">
{{cite web | title = Murdoch Children's Research Institute to trial preventative vaccine for COVID-19 healthcare workers | url = https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children%E2%80%99s-research-institute-trial-preventative-vaccine-covid-19-healthcare-workers | website = Murdoch Children's Research Institute | accessdate = 2020-04-11 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200430080056/https://www.mcri.edu.au/news/murdoch-children%E2%80%99s-research-institute-trial-preventative-vaccine-covid-19-healthcare-workers | archivedate = 2020-04-30 | deadurlurl-status = nolive }}</ref><ref name="CTNCT04327206">{{cite web | title = BCG Vaccination to Protect Healthcare Workers Against COVID-19 (BRACE) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04327206 BCG| Australia"website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04327206 | date = 2020-03-31 | access-date = 2020-04-11 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200411045454/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04327206 | archive-date = 2020-04-11 | url-status = live}}</ref>
ส่วนการทดลองในสหรัฐรับแพทย์พยาบาล {{nowrap |700 คน}}ในเมือง[[บอสตัน]]และ[[ฮิวสตัน]]<ref name="NCT04348370">{{cite web | title = BCG VaccinationVaccine tofor ProtectHealth HealthcareCare Workers as Defense Against COVID- 19 (BADAS) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2ct2/show/NCT04327206NCT04348370 | website = ClinicalTrials.gov | accessdatepublisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04348370 | date = 2020-04-1116 | archiveurlaccess-date = 2020-04-18 | archive-url = https://web.archive.org/web/2020051004440920200502175235/https://clinicaltrials.gov/ct2ct2/show/NCT04327206NCT04348370 | archivedatearchive-date = 2020-05-1002 | deadurlurl-status = no live}}</ref>
ส่วนและการทดลองที่มหาวิทยาลัยอียิปต์ในสหรัฐเมือง[[ไคโร]]รับแพทย์พยาบาล {{nowrap |700900 คน}}ในเมือง[[บอสตัน]]และ[[ฮิวสตัน]]<ref name="Harvard BCG trial CT.govNCT04350931">{{cite web | title = Application of BCG Vaccine for HealthImmune-prophylaxis CareAmong Egyptian Healthcare Workers asDuring Defensethe AgainstPandemic SARSof COVID-COV219 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0434837004350931 | website = ClinicalTrials.gov | accessdatepublisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04350931 | date = 2020-04-17 | access-date = 2020-04-18 | archiveurlarchive-url = https://web.archive.org/web/2020051105175420200421102422/httphttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0434837004350931 | archivedatearchive-date = 2020-0504-1121 | deadurlurl-status = no live}}</ref>
และการทดลองที่มหาวิทยาลัยอียิปต์ในเมือง[[ไคโร]]รับแพทย์พยาบาล {{nowrap |900 คน}}<ref name="BCG Cairo CT.gov">{{cite web | title = Application of BCG Vaccine for Immune-prophylaxis Among Egyptian Healthcare Workers During the Pandemic of COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04350931 | website = ClinicalTrials.gov | accessdate = 2020-04-18 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200509115047/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04350931 | archivedate = 2020-05-09 | deadurl = no }}</ref>
การทดลองอีกงานหนึ่งในเนเธอร์แลนด์จะตรวจว่า วัคซีนบีซีจีช่วยป้องกันคนชราหรือไม่ โดยรับคนอายุเกิน {{nowrap |65 ปี}} {{nowrap |1,000 คน}}และอายุน้อยกว่านั้น {{nowrap |600 คน}}<ref name="Neth-BCG-elderly-EudraCT">{{cite web | title = EudraCT Number 2020-001591-15 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001591-15/NL | website = EU Clinical Trials Register | accessdate = 2020-04-23}}</ref>
การทดลองในเมือง[[เมเดยิน]][[ประเทศโคลอมเบีย]]รับแพทย์พยาบาล {{nowrap |1,000 คน}}<ref name="BCG-Colombia-CT.govNCT04350931">{{cite web | title = Performance EvaluationApplication of BCG vsVaccine for Immune-prophylaxis Among Egyptian Healthcare Workers During the Pandemic of COVID-19 | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0436212404350931 | website = ClinicalTrials.gov | accessdatepublisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04350931 | date = 2020-04-2417 | archiveurlaccess-date = 2020-04-18 | archive-url = https://web.archive.org/web/2020051019004520200421102422/httphttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0436212404350931 | archivedatearchive-date = 2020-0504-1021 | deadurlurl-status = no live}}</ref>
ยังมีการลงทะเบียนทดลองวัคซีนบีซีจีในแพทย์พยาบาลปลายเดือนเมษายนรวมทั้ง
อย่างไรก็ดี ตามองค์การอนามัยโลก ยังไม่มี[[หลักฐาน|หลักฐาน]]ว่าวัคซีนบีซีจีป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิด<ref>{{cite web | title = Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 | website = World Health Organization (WHO) | date = 2020-04-12 | url = https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | access-date = 2020-05-01 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200509171803/https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | archivedate = 2020-05-09 | deadurl = no}}</ref>
[[บราซิล]]รับอาสาสมัคร 1,100 (ต้นเดือนพฤษภาคม )<ref name="NCT04369794">{{cite web | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04369794 | title = COVID-19: BCG As Therapeutic Vaccine, Transmission Limitation, and Immunoglobulin Enhancement (BATTLE) | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04369794 | date = 2020-04-30 | access-date = 2020-05-05 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200517065914/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04369794 | archive-date = 2020-05-17 | url-status = live}}</ref>,
[[ฝรั่งเศส]]รับคน 1,120 คน<ref name="Paris BCG EudraCT">{{cite web | title = EudraCT Number 2020-001678-31 | url = https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001678-31/FR | website = EU Clinical Trials Register | publisher = EU | access-date = 2020-05-05 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200505173527/https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001678-31/FR | archive-date = 2020-05-05 | url-status = live }}</ref>,
[[เดนมาร์ก]] 1,500 คน<ref name="NCT04373291">{{cite web | title = Using BCG Vaccine to Protect Health Care Workers in the COVID-19 Pandemic | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04373291 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04373291 | date = 2020-05-04 | access-date = 2020-05-05 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200506040738/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04373291 | archive-date = 2020-05-06 | url-status = live}}</ref>
และ[[แอฟริกาใต้]] 500 คน<ref name="NCT04379336">{{cite web | title = BCG Vaccination for Healthcare Workers in COVID-19 Pandemic | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379336 | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04379336 | date = 2020-05-07 | access-date = 2020-05-08 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200603023241/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379336 | archive-date = 2020-06-03 | url-status = live}}</ref>
ในเดือนพฤษภาคม 2020 การทดลองในกรีซรับอาสาสสมัครอายุเกิน 50 ปีเพื่อทดสอบว่าวัคซีนบีซีจีมีผลป้องกันโควิดหรือไม่<ref name="NCT04414267">{{cite web | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04414267 | title = Bacillus Calmette-guérin Vaccination to Prevent COVID-19 (ACTIVATEII) | website = ClinicalTrials.gov | publisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04414267 | date = 2020-06-04 | access-date = 2020-06-08 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200608054507/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04414267 | archive-date = 2020-06-08 | url-status = live}}</ref>
 
[[การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]]โดย[[ยาหลอก]]เพื่อตรวจว่า[[วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์]] (ป้องกัน[[โรคหัด]]-[[คางทูม]]-[[หัดเยอรมัน]]) สามารถป้องกันแพทย์พยาบาลจากโรคโควิดจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2020 ที่เมืองไคโรโดยรับ[[อาสาสมัคร]] {{nowrap |200 คน}}<ref name="MMR-Cairo-CT.govNCT04357028">{{cite web | title = Measles Vaccine in HCW (MV-COVID19) | url = https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04357028 | website = ClinicalTrials.gov | accessdatepublisher = United States National Library of Medicine | type = Registry | id = NCT04357028 | date = 2020-04-22 | access-date = 2020-04-24 | archiveurlarchive-url = https://web.archive.org/web/20200507053436/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04357028 | archivedatearchive-date = 2020-05-07 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
== ข้อจำกัดที่อาจเกิด ==
เป็นไปได้ว่า การรีบเร่งพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อโควิด-19 ที่กำลังพัฒนาอยู่ระบาดทั่วอาจไม่เพิ่มความเสี่ยงและอัตราความล้มเหลวของการได้วัคซีนที่ปลอดภัยหรือไม่และมีประสิทธิผล<ref name=diamond/><ref name=thanh/><ref name="Thorp">{{cite journal | last1 = Thorp | first1 = H. Holden | title = Underpromise, overdeliver | journal = Science | date = 2020-03-27 | volume = 367 | issue = 6485 | pages = 1405 | doi = 10.1126/science.abb8492 | pmid = 32205459 }}</ref>
งานศึกษาหนึ่งพบว่าในระหว่าง{{nowrap |ปี 2006-2015}} การได้รับอนุมัติให้ทำการทดลอง{{nowrap |ระยะที่ 1}} แล้วผ่านการทดลอง{{nowrap |ระยะที่ 3}} อย่างสำเร็จได้อยู่ที่อัตรา{{nowrap |ร้อยละ 16.2}} สำหรับวัคซีน<ref name="bio">{{cite web | url = https://www.bio.org/sites/default/files/legacy/bioorg/docs/Clinical%20Development%20Success%20Rates%202006-2015%20-%20BIO,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf | title = Clinical Development Success Rates 2006-2015 | date = June 2016 | publisher = BIO Industry Analysis | archiveurlaccess-date = 2020-03-23 | archive-url = https://web.archive.org/web/2020051102192920190912220246/https://www.bio.org/sites/default/files/legacy/bioorg/docs/Clinical%20Development%20Success%20Rates%202006-2015%20-%20BIO,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf | archivedatearchive-date = 20202019-0509-1112 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
และองค์กร CEPI เซพีก็ได้ระบุว่าอัตราประสบความสำเร็จของวัคซีนแคนดิเดตที่กำลังพัฒนาอยู่ในปี 2020 น่าจะอยู่ที่เพียง{{nowrap |ร้อยละ 10}}<ref name=thanh/>
 
ในเดือนเมษายน 2020 รายงานของเซพีระบุว่า "การประสานงานและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและเป็นสากลระหว่างผู้พัฒนาวัคซีน องค์กรควบคุม องค์กรตั้งนโยบาย ผู้ให้เงินทุน องค์กรสาธารณสุข และรัฐบาลจำเป็นเพื่อให้วัคซีนแคนดิเดตในระยะสุดท้าย ๆ สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอและจำหน่ายให้แก่เขตติดโรคทั้งหมดได้อย่าง[[ยุติธรรม]] โดยเฉพาะแก่เขตที่ยากจน"<ref name=thanh/>
การพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะความเร่งด่วนเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับโรคโควิดอาจเพิ่มความเสี่ยงและอัตราความล้มเหลวของการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล<ref name=thanh/>
แต่ประชากรอาจถึงร้อยละ 10 ก็รู้สึกว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยหรือไม่จำเป็น และไม่ยอมรับวัคซีน
งานวิจัยเบื้องต้นเพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีนโดยใช้สัตว์แบบจำลองที่เฉพาะต่อโรคโควิด เช่น หนูเพาะให้มียีนหน่วยรับ ACE2 (ACE2-transgenic mice), ใช้สัตว์ทดลองอื่น ๆ และไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ แสดงว่าจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพใน{{nowrap |ระดับ 3}} เมื่อทดลองกับไวรัสที่ยังไม่ตาย และจำเป็นต้องร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย<ref name=thanh/>
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสาธารณสุขของโลกที่ได้ชื่อว่า vaccine hesitancy (ความลังเลกับวัคซีน)<ref name="who-threat">{{Cite web | url = https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019 | title = Ten health issues WHO will tackle this year | publisher = World Health Organization | access-date = 2020-05-26 | year = 2019 | archive-url = https://web.archive.org/web/20191111212640/https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019 | archive-date = 2019-11-11 | url-status = live }}</ref>
ในเดือนเมษายน 2020 องค์กร CEPI แถลงการณ์ว่า "การประสานงานและการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและเป็นสากลระหว่างผู้พัฒนาวัคซีน องค์กรควบคุม องค์กรตั้งนโยบาย ผู้ให้เงินทุน องค์กรสาธารณสุข และรัฐบาลจำเป็นเพื่อให้วัคซีนแคนดิเดตในระยะสุดท้าย ๆ สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอและจำหน่ายให้แก่เขตติดโรคทั้งหมดได้อย่าง[[ยุติธรรม]] โดยเฉพาะแก่เขตที่ยากจน"<ref name=thanh/>
และเพิ่มความเสี่ยงว่าโควิดจะเกิดระบาดอีก<ref name="dube">{{Cite journal | last = Dubé | first = Eve | last2 = Laberge | first2 = Caroline | last3 = Guay | first3 = Maryse | last4 = Bramadat | first4 = Paul | last5 = Roy | first5 = Réal | last6 = Bettinger | first6 = Julie | date = 2013-08-01 | title = Vaccine hesitancy: an overview | journal = Human Vaccines and Immunotherapeutics | volume = 9 | issue = 8 | pages = 1763-1773 | doi = 10.4161/hv.24657 | issn = 2164-554X | pmc = 3906279 | pmid = 23584253 }}</ref>
 
=== ปัญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ ===
อนึ่ง เทียบกับ[[วัคซีนไข้หวัดใหญ่]]ที่ปกติผลิตเป็นจำนวนมากโดยฉีดไวรัสเข้าไปในไข่ไก่ วิธีนี้ใช้ไม่ได้สำหรับวัคซีนโรคโควิดเพราะไวรัสไม่สามารถแพร่พันธุ์ในไข่<ref>{{Cite web | url = https://www.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-scli/index.html | title = Millions of chickens are used to make vaccines each year. But that won't work for coronavirus | last = Yeung | first = Jessie | date = 2020-03-29 | website = CNN | deadurl = no | access-date = 2020-04-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200423035519/https://www.cnn.com/2020/03/27/health/chicken-egg-flu-vaccine-intl-hnk-scli/index.html | archivedate = 2020-04-23 | deadurl = no}}</ref>
งานวิจัยเบื้องต้นเพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีนโดยใช้สัตว์แบบจำลองที่เฉพาะต่อโรคโควิด เช่น หนูเพาะให้มียีนหน่วยรับ ACE2 (ACE2-transgenic mice), ใช้สัตว์ทดลองอื่น ๆ และไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ แสดงว่าต้องรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพใน{{nowrap |ระดับ 3}} เมื่อทดลองกับไวรัสที่ยังไม่ตาย และต้องร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อให้มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัย<ref name=diamond/><ref name=thanh/>
 
=== Antibody-dependent enhancement ===
<!--เผื่ออนาคต {{บทความหลัก |Antibody-dependent enhancement}} -->
แม้การผลิตสารภูมิต้านทานที่วัคซีนช่วยกระตุ้นนั้นมุ่งให้กำจัดการติดเชื้อโควิด-19 แต่วัคซีนก็อาจมีผลตรงกันข้ามคือเพิ่มฤทธิ์ของเชื้อโดยอาศัยภูมิต้านทาน เป็นกระบวนการที่เรียกว่า antibody-dependent enhancement (ADE) ซึ่งเพิ่มสมรรถภาพของไวรัสในการจับกับเซลล์เป้าหมายในร่างกายแล้วจุดชนวนอาการ[[พายุไซโตไคน์]]เมื่อติดเชื้อหลังจากได้วัคซีน<ref name=diamond/><ref name="iwasaki">{{Cite journal | last = Iwasaki | first = Akiko | last2 = Yang | first2 = Yexin | date = 2020-04-21 | title = The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19 | journal = Nature Reviews Immunology | doi = 10.1038/s41577-020-0321-6 | issn = 1474-1733 | pmc = 7187142 | pmid = 32317716}}</ref>
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของวัคซีน (เช่น ใช้เว็กเตอร์เป็นไวรัส, ใช้โปรตีน spike ของไวรัส หรือใช้หน่วยย่อยโปรตีนของไวรัส), ขนาดวัคซีนที่ให้, ระยะเวลาระหว่างการให้วัคซีนซ้ำ ๆ เพราะโอกาสการติดเชื้อโควิดอีก และอายุมาก ล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดความเสี่ยงและความรุนแรงของ {{abbr |ADE| antibody-dependent enhancement }}<ref name=diamond/><ref name=iwasaki/>
การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนก็ยังขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ รวมทั้งความแม่นยำของกลไกการทำงานของวัคซีน<ref name=diamond/>
หรือวิธีการให้ (ฉีดในกล้ามเนื้อ ฉีดใต้ผิวหนัง ให้ทางปาก ให้ทางจมูก เป็นต้น)<ref name=iwasaki/><ref name="wied">{{Cite journal | last = Wiedermann | first = Ursula | last2 = Garner-Spitzer | first2 = Erika | last3 = Wagner | first3 = Angelika | date = 2016 | title = Primary vaccine failure to routine vaccines: Why and what to do? | journal = Human Vaccines and Immunotherapeutics | volume = 12 | issue = 1 | pages = 239-243 | doi = 10.1080/21645515.2015.1093263 | issn = 2164-554X | pmc = 4962729 | pmid = 26836329 }}</ref>
 
=== เหตุให้ล้มเหลว ===
ความล้มเหลวของวัคซีนมีปัจจัยหลายอย่าง<ref name=wied/>
วัคซีนอาจไม่ดีพอเพราะไม่มีประสิทธิศักย์เพียงพอ (เช่น ประสิทธิศักย์น้อยกว่า{{nowrap |ร้อยละ 60}} ก็จะไม่ทำให้ล้มเหลวไม่เกิด[[ภูมิคุ้มกันหมู่]])<ref name="gates2" />,
เพราะให้วัคซีนโดยวิธีที่ไม่มีประสิทธิผล (กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ปาก หรือจมูก) หรือเพราะเก็บวัคซีนไว้ไม่เย็นพอในช่วงการขนส่งหรือในคลัง<ref name="wied" />
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ทำให้เสี่ยงการติดโรค เช่น ยีน สุขภาพ (โรคประจำตัว การได้อาหาร การตั้งครรภ์ ไวหรือแพ้อะไรง่าย) ภูมิคุ้มกัน อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม อาจเป็นปัจจัยปฐมภูมิหรือทุติยภูมิซึ่งมีผลต่อความรุนแรงเมื่อติดโรคและการตอบสนองต่อวัคซีน<ref name="wied" />
คนชรา (อายุเกิน 60 ปี) ผู้มีภูมิแพ้ และคน[[อ้วน]]เสี่ยงมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอและทำให้วัคซีนไม่มีประสิทธิผล จึงอาจต้องใช้เทคโนโลยีวัคซีนโดยเฉพาะ ๆ สำหรับคนกลุ่มเฉพาะ ๆ หรือต้องให้วัคซีนซ้ำเพื่อจำกัดการแพร่เชื้อ<ref name="wied" />
 
ผู้พัฒนาวัควีนต้องลงทุนแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อหาอาสาสมัครสำหรับการทดลองทางคลินิกระยะ{{nbsp}}2-3 ให้มีจำนวนเพียงพอถ้าไวรัสปรากฏว่าระบาดไปในอัตราต่าง ๆ กันทั้งข้ามประเทศหรือในประเทศ<ref name="cohen6-19">{{cite journal | journal = Science | title = Pandemic vaccines are about to face the real test | volume = 368 | issue = 6497 | pages = 1295-6 | doi = 10.1126/science.368.6497.1295 | author = Cohen, Jon | date = 2020-06-19 | url = https://science.sciencemag.org/content/368/6497/1295 | access-date = 2020-06-20 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200621082652/https://science.sciencemag.org/content/368/6497/1295 | archive-date = 2020-06-21 | url-status = live}}</ref>
ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน บริษัทผลิตวัคซีนจีนคือไซโนวัคไบโอเท็กได้ร่วมมือกับ[[มาเลเซีย]] แคนาดา สหราชอาณาจักร และบราซิลเพื่อรับอาสาสมัครในการทดลองและเพื่อผลิตวัคซีนให้ได้จำนวนเพียงพอสำหรับการทดลองระยะที่{{nbsp}}3 ในประเทศบราซิลที่โรคได้เร่งระบาดของเพิ่มขึ้น<ref name=cohen6-19/><ref name="hu">{{cite news | url = https://www.globaltimes.cn/content/1191829.shtml | title = Brazil joins China in quest for vaccine | date = 2020-06-16 | last1 = Hu | first1 = Yuwei | last2 = Leng | first2 = Shumei | access-date = 2020-06-20 | work = Global Times-China | archive-url = https://web.archive.org/web/20200622025034/https://www.globaltimes.cn/content/1191829.shtml | archive-date = 2020-06-22 | url-status = live}}</ref>
เพราะจีนควบคุมการระบาดทั่วของโควิดได้ ผู้พัฒนาวัคซีนจีนจึงต้องร่วมมือกับนานาชาติเพื่อทำงานศึกษาในมนุษย์ระยะปลายในประเทศหลายประเทศ<ref name=hu/>
ซึ่งเป็นการแข่งขันหาอาสาสมัครสู้กับผู้ผลิตอื่น ๆ และกับโปรแกรม Solidarity trial ที่องค์การอนามัยโลกเป็นผู้จัด<ref name=cohen6-19/>
 
นอกจากปัญหาการแข่งขันหาอาสาสมัครแล้ว ผู้จัดทำการทดลองอาจเจอกับคนที่ไม่ต้องการได้วัคซีนเพราะเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิศักย์ที่ค้านกับ[[ความเห็นพ้องของนักวิทยาศาสตร์]]<ref name=dube/>
หรือไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ที่ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีวัคซีนและสมรรถภาพการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีน<ref name="howard-cnn">{{cite news | authors = Howard, Jacqueline; Stracqualursi, Veronica | title = Fauci warns of 'anti-science bias' being a problem in US | url = https://www.cnn.com/2020/06/18/politics/anthony-fauci-coronavirus-anti-science-bias/index.html | access-date = 2020-06-21 | work = CNN | date = 2020-06-18 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200621003117/https://www.cnn.com/2020/06/18/politics/anthony-fauci-coronavirus-anti-science-bias/index.html | archive-date = 2020-06-21 | url-status = live }}</ref>
 
การมีบุคลากรผู้สามารถให้วัคซีนได้ไม่เพียงพออาจขัดขวางการทดลองทางคลินิกที่ต้องฝ่าความเสี่ยงความล้มเหลวของการทดลอง ความเสี่ยงเช่นการชวนอาสาสมัครในเขตชนบทหรือในเขตที่มีคนอยู่หนาแน่นน้อย และความต่าง ๆ กันทางอายุ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และปัญหาสุขภาพที่มีอยู่แล้ว<ref name=cohen6-19/>
นิยามของความปลอดภัยของวัคซีน ประสิทธิศักย์ จุดยุติทางคลินิก (clinical endpoint) ในการทดลองระยะที่{{nbsp}}3 อาจต่างกันระหว่างการทดลองของบริษัทต่าง ๆ เช่นการนิยามระดับผลข้างเคียง การติดเชื้อ หรือการแพร่เชื้อ และว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบรุนแรงหรือแบบปานกลาง<ref name=cohen6-19/><ref name="cdc-eff">
{{Cite web | title = How flu vaccine effectiveness and efficacy are measured | url = https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectivenessqa.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprofessionals%2Fvaccination%2Feffectivenessqa.htm | date = 2016-01-29 | publisher = Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, US Department of Health and Human Services | access-date = 2020-05-06 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200507083203/https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/effectivenessqa.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprofessionals%2Fvaccination%2Feffectivenessqa.htm | archive-date = 2020-05-07 | url-status = live}}</ref><ref>
{{Cite web | title = Principles of epidemiology, Section 8: Concepts of disease occurrence | url = https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section8.html | date = 2012-05-18 | publisher = Centers for Disease Control and Prevention, Center for Surveillance, Epidemiology, and Laboratory Services, US Department of Health and Human Services | access-date = 2020-05-06 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200406212227/https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section8.html | archive-date = 2020-04-06 | url-status = live}}</ref>
อนึ่ง เป็นไปได้ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์แล้วเปลี่ยนลักษณะต่าง ๆ มีกลไกการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อที่ต่างกับเป้าของวัคซีน<ref name="zumla">
{{cite journal | authors = Zumla, Alimuddin; Hui, David S; Perlman, Stanley | title = Middle East respiratory syndrome | journal = Lancet | date = 2015-09-11 | volume = 386 | pages = 995-1007 | doi = 10.1016/S0140-6736(15)60454-8 | pmid = 26049252 | pmc = 4721578}}</ref><ref name="garcia">
{{cite web | author1 = de Jesus, Erin Garcia | title = Is the coronavirus mutating? Yes. But here’s why you don’t need to panic | url = https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid19-mutations-strains-variants | publisher = Science News | access-date = 2020-06-21 | date = 2020-05-26 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200621235243/https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid19-mutations-strains-variants | archive-date = 2020-06-21 | url-status = live }}</ref>
 
=== ค่าใช้จ่าย ===
วัคซีนต้านไวรัสโคโรนาที่มีประสิทธิผลอาจลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกเป็นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และดังนั้น ค่าใช้จ่ายเป็นพัน ๆ ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกันแล้วก็จะเล็กน้อย<ref name="gates3">{{Cite web | title = The first modern pandemic: The scientific advances we need to stop COVID-19 | url = https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation | last = Gates | first = Bill | date = 2020-04-23 | publisher = The Gates Notes | access-date = 2020-05-06 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513122415/https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation | archive-date = 2020-05-13 | url-status = live}}</ref>
ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถสร้างวัคซีนสำหรับไวรัสนี้ได้อย่างปลอดภัย [[เชื่อถือได้]] และมีราคาที่พอซื้อไหว และก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาวัคซีนเท่าไร<ref name=gates1/><ref name=gates2/><ref name=sanger/>
เป็นไปได้ว่าการลงทุนเป็นเป็นพัน ๆ ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นอาจไม่ได้ผลอะไร<ref name=reuters/>
[[คณะกรรมาธิการยุโรป]]จัดให้มีการประชุมทางวิดิโอของผู้นำโลกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2020 ซึ่งได้สัญญาว่าจะให้เงิน {{nowrap |8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}}เพื่อพัฒนาวัคซีนไวรัสโคโรนา<ref>{{Cite news | last = Stevis-Gridneff | first = Matina | last2 = Jakes | first2 = Lara | date = 2020-05-04 | title = World Leaders Join to Pledge $8 Billion for Vaccine as U.S. Goes It Alone | language = en-US | work = The New York Times | url = https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/europe/eu-coronavirus-vaccine.html | access-date = 2020-05-10 | issn = 0362-4331 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513041549/https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/europe/eu-coronavirus-vaccine.html | archive-date = 2020-05-13 | url-status = live}}</ref>
 
หลังจากสร้างวัคซีนได้แล้ว จะต้องผลิตวัคซีนเป็นพัน ๆ ล้านชุดแล้วแจกจ่ายทั่วโลก ในเดือนเมษายน 2020 มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ประเมินว่า การผลิตและการแจกจำหน่ายวัคซีนอาจมีค่าใช้จ่ายถึง {{nowrap |25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |แปดแสนล้านบาท}})<ref>{{Cite news | title = Global philanthropists, experts call for COVID-19 vaccine distribution plan | url = https://www.thestar.com/news/canada/2020/04/30/global-philanthropists-experts-call-for-covid-19-vaccine-distribution-plan.html | date = 2020-04-30 | first = Mike | last = Blanchfield | work = The Toronto Star | access-date = 2020-05-06 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200507230428/https://www.thestar.com/news/canada/2020/04/30/global-philanthropists-experts-call-for-covid-19-vaccine-distribution-plan.html | archive-date = 2020-05-07 | url-status = live}}</ref>
 
== ปัญหาของการศึกษาแบบ "ท้าทาย" ที่เสนอ ==
เพราะ[[การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2562–2563|โรคโควิดกำลังระบาดทั่ว]]โดยเป็นเรื่องฉุกเฉินทั่วโลก จึงต้องพิจารณายุทธการย่อเวลาเพื่ออนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด โดยเฉพาะการย่อเวลาของการทดลองทางคลินิกระยะ 2-3 ที่ปกติยาว (ธรรมดาหลายปี)<ref name="eyal">
{{Cite journal | last = Eyal | first = Nir | last2 = Lipsitch | first2 = Marc | last3 = Smith | first3 = Peter G. | title = Human challenge studies to accelerate coronavirus vaccine licensure | url = https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216 | journal = The Journal of Infectious Diseases | language = en | doi = 10.1093/infdis/jiaa152 | date = 2020-03-31 | pmid = 32232474 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511102037/https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa152/5814216 | archivedate = 2020-05-11 | deadurlurl-status = nolive}}</ref><ref name="callaway">
{{Cite journal | last = Callaway | first = Ewen | date = 2020-03-26 | title = Should scientists infect healthy people with the coronavirus to test vaccines? | url = https://www.nature.com/articles/d41586-020-00927-3 | journal = Nature | language = en | volume = 580 | issue = 7801 | pages = 17 | doi = 10.1038/d41586-020-00927-3 | pmid = 32218549}}</ref><ref name="boodman">
{{Cite web | url = https://www.statnews.com/2020/03/11/researchers-rush-to-start-moderna-coronavirus-vaccine-trial-without-usual-animal-testing/ | title = Coronavirus vaccine clinical trial starting without usual animal data | publisher = STAT | author = Boodman, Eric | date = 2020-03-13 | access-date = 2020-04-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200511174127/https://www.statnews.com/2020/03/11/researchers-rush-to-start-moderna-coronavirus-vaccine-trial-without-usual-animal-testing/ | archivedate = 2020-05-11 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
คือเมื่อได้ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนแคนดิเดตในสัตว์ทดลองและมนุษย์ที่สุขภาพปกติแล้ว อาจต้องทำงานศึกษาแบบท้าทาย (challenge) และมีกลุ่มควบคุมโดยข้ามงานทดลองระยะ 3 ที่ปกติต้องทำ ซึ่งช่วยเร่งให้อนุมัติใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดได้อย่างกว้างขวาง<ref name=eyal/><ref name="cohen">{{Cite journal | url = https://www.sciencemag.org/news/2020/03/speed-coronavirus-vaccine-testing-deliberately-infecting-volunteers-not-so-fast-some | title = Speed coronavirus vaccine testing by deliberately infecting volunteers? Not so fast, some scientists warn | last = Cohen | first = Jon | date = 2020-03-31 | journal = Science | doi = 10.1126/science.abc0006 | access-date = 2020-04-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200506192241/https://www.sciencemag.org/news/2020/03/speed-coronavirus-vaccine-testing-deliberately-infecting-volunteers-not-so-fast-some | archivedate = 2020-05-06 | deadurl = no}}</ref>
งานศึกษาเช่นนี้เคยทำกับโรคที่เสี่ยงตายน้อยกว่าโควิด เช่น [[ไข้หวัดใหญ่]]ทั่วไป [[ไข้รากสาดน้อย]] [[อหิวาตกโรค]] และ[[มาลาเรีย]]<ref name=callaway/>
คือเมื่อได้ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนแคนดิเดตในสัตว์ทดลองและมนุษย์ที่สุขภาพปกติแล้ว อาจต้องทำงานศึกษาแบบท้าทาย (challenge) และมีกลุ่มควบคุมโดยข้ามงานทดลองระยะ 3 ที่ปกติต้องทำ ซึ่งช่วยเร่งให้อนุมัติใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดได้อย่างกว้างขวาง<ref name=eyal/><ref name="cohen">{{Cite journal | url = https://www.sciencemag.org/news/2020/03/speed-coronavirus-vaccine-testing-deliberately-infecting-volunteers-not-so-fast-some | title = Speed coronavirus vaccine testing by deliberately infecting volunteers? Not so fast, some scientists warn | last = Cohen | first = Jon | date = 2020-03-31 | journal = Science | doi = 10.1126/science.abc0006 | access-date = 2020-04-19 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200506192241/https://www.sciencemag.org/news/2020/03/speed-coronavirus-vaccine-testing-deliberately-infecting-volunteers-not-so-fast-some | archivedate = 2020-05-06 | url-status = live}}</ref>
 
งานศึกษาแบบท้าทายมีสองขั้นตอน ขั้นแรกตรวจสอบวัคซีนแคนดิเดตว่าปลอดภัยหรือไม่และมีผลต่อภูมิต้านทานอย่างไรทั้งในสัตว์ทดลองและผู้ใหญ่อาสาสมัครสุขภาพดี ({{nowrap |100 คน}}หรือน้อยกว่านั้น) พร้อม ๆ กันซึ่งปกติจะทำเป็นลำดับต่อกันเริ่มจากสัตว์ก่อน
เมื่อขั้นแรกได้ผลดี ขั้นสองเป็นการทดลองขนาดใหญ่{{nowrap |ระยะ 2-3}} และให้วัคซีนขนาดที่ได้ผลแก่อาสาสมัครผู้ไม่ได้ติดโรคมาก่อน มีความเสี่ยงน้อย (เช่น ผู้มีอายุน้อย) โดยจงใจทำให้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ให้[[ยาหลอก]]<ref name=eyal/><ref name=callaway/><ref name=cohen/>
หลังจาก "ท้าทาย" ให้ติดโรคเช่นนี้ ก็จะเฝ้าตรวจอาสามาสมัครอย่างใกล้ชิดในคลินิกที่มีอุปกรณ์วัสดุพร้อมมือสามารถช่วยชีวิตได้ถ้าจำเป็น<ref name=eyal/><ref name=callaway/>
การอาสาเป็นผู้ร่วมงานศึกษาแบบท้าทายในช่วงเกิดโรคระบาดทั่วเช่นนี้ คล้ายกับการเข้าปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉินของแพทย์พยาบาลเพื่อรักษาคนไข้โรคโควิด หรือของ[[เจ้าหน้าที่ดับเพลิง]] หรือของผู้บริจาคอวัยวะ<ref name=eyal/>
 
แม้งานศึกษาเช่นนี้จะน่าสงสัยทาง[[จริยธรรม]]เพราะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาสาสมัครเพราะโรคอาจรุนแรงขึ้นเหตุวัคซีน (disease enhancement) เพราะไม่ชัดเจนว่าวัคซีนปลอดภัยในระยะยาวหรือไม่ หรือเพราะประเด็นปัญหาอื่น ๆ แต่ตามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคติดต่อ งานศึกษาเช่นนี้ก็อาจเลี่ยงไม่ได้ถ้าโรคโควิดระบาดรุนแรงมากขึ้นบางท่าน<ref name=eyal/><ref name=callaway/><ref name=cohen/>
งานศึกษาเช่นนี้ก็อาจเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิผลผลได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดจำนวนคนตายเพราะโรคเหตุโควิดที่กะว่าอาจตกเป็นล้าน ๆ คนทั่วโลกตามคาด<ref name="eyal" /><ref>{{Cite document | title = The global impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression | publisher = Imperial College COVID-19 Response Team | doi = 10.25561/77735 | date = 2020-03-26 | access-date = 2020-04-19 | url = https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/77735/10/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf | last1 = Walker | first1 = P. | last2 = Whittaker | first2 = C. | last3 = Watson | first3 = O. | last4 = Baguelin | first4 = M. | last5 = Ainslie | first5 = K. | last6 = Bhatia | first6 = S. | last7 = Bhatt | first7 = S. | last8 = Boonyasiri | first8 = A. | last9 = Boyd | first9 = O. | last10 = Cattarino | first10 = L. | last11 = Cucunuba Perez | first11 = Z. | last12 = Cuomo-Dannenburg | first12 = G. | last13 = Dighe | first13 = A. | last14 = Donnelly | first14 = C. | last15 = Dorigatti | first15 = I. | last16 = Van Elsland | first16 = S. | last17 = Fitzjohn | first17 = R. | last18 = Flaxman | first18 = S. | last19 = Fu | first19 = H. | last20 = Gaythorpe | first20 = K. | last21 = Geidelberg | first21 = L. | last22 = Grassly | first22 = N. | last23 = Green | first23 = W. | last24 = Hamlet | first24 = A. | last25 = Hauck | first25 = K. | last26 = Haw | first26 = D. | last27 = Hayes | first27 = S. | last28 = Hinsley | first28 = W. | last29 = Imai | first29 = N. | last30 = Jorgensen | first30 = D. | displayauthors = 296 | archiveurlarchive-url = https://web.archive.org/web/2020051114170720200421013007/https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/77735/10/2020-03-26-COVID19-Report-12.pdf | archivedatearchive-date = 2020-0504-1121 | deadurlurl-status = nolive}}</ref>
 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่แสดงกฎเกณฑ์การศึกษาโควิดแบบท้าทายในอาสาสามัครสุภาพดี รวมวิธีการประเมินทางวิทยาศาสตร์และทางจริยธรรม การปรึกษาหารือและการประสานงานกับประชาชน การเลือกและการขอคำยินยอมของอาสาสมัคร และการเฝ้าตรวจของผู้เชี่ยวชาญอิสระ<ref name="who-challenge">{{Cite web | title = Key criteria for the ethical acceptability of COVID-19 human challenge studies | url = https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331976/WHO-2019-nCoV-Ethics_criteria-2020.1-eng.pdf | publisher = World Health Organization | date = 2020-05-06 | access-date = 2020-05-12 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200508153855/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331976/WHO-2019-nCoV-Ethics_criteria-2020.1-eng.pdf | archive-date = 2020-05-08 | url-status = live}}</ref>
== ประวัติ ==
มีวัคซีนป้องกันโรค[[ไวรัสโคโรนา]]ในสัตว์หลายอย่าง รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบเหตุติดเชื้อไวรัส (infectious bronchitis virus) โรคไวรัสโคโรนาในสุนัข (canine coronavirus) และโรคไวรัสโคโรนาในแมว (feline coronavirus)<ref>{{cite journal | last1 = Cavanagh | first1 = D | title = Severe acute respiratory syndrome vaccine development: experiences of vaccination against avian infectious bronchitis coronavirus | journal = Avian Pathology | volume = 32 | issue = 6 | pages = 567-82 | date = December 2003 | pmid = 14676007 | doi = 10.1080/03079450310001621198 | pmc = 7154303 }}</ref>
 
== การวางตลาดและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ==
โปรเจ็กต์ก่อน ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสใน[[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]] ''Coronaviridae'' ที่มนุษย์ติดมุ่งใช้สำหรับ[[กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง]] (ซาร์ส หรือ {{abbr |SARS| severe acute respiratory syndrome }}) และ[[โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง]] (เมอร์ส หรือ {{abbr |MERS| Middle East respiratory syndrome }})
=== ปัญหาการวางตลาด ===
โดยวัคซีนป้องกันโรคซาร์ส<ref>{{cite journal | last1 = Gao | first1 = W | last2 = Tamin | first2 = A | last3 = Soloff | first3 = A | last4 = D'Aiuto | first4 = L | last5 = Nwanegbo | first5 = E | last6 = Robbins | first6 = PD | last7 = Bellini | first7 = WJ | last8 = Barratt-Boyes | first8 = S | last9 = Gambotto | first9 = A | display-authors = 6 | title = Effects of a SARS-associated coronavirus vaccine in monkeys | journal = Lancet | volume = 362 | issue = 9399 | pages = 1895-6 | date = December 2003 | pmid = 14667748 | pmc = 7112457 | doi = 10.1016/S0140-6736(03)14962-8 }}</ref>
จนถึงเดือนมิถุนายน 2020 บริษัท รัฐบาล องค์กรสาธารณสุขนานาชาติ และกลุ่มวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ลงทุนเป็น{{nowrap |หมื่น ๆ ล้านดอลลาร์สหรัฐ}}เพื่อพัฒนาวัคซีนแคนดิเดตเป็น{{nowrap |สิบ ๆ อย่าง}} และเตรียมตัวตั้งโปรแกรมให้วัคซีนเพือสร้างภูมิคุ้มกันต้านการติดเชื้อโควิด-19<ref name=gates1/><ref name="hbr">
และป้องกันโรคเมอร์ส<ref>{{cite journal | last1 = Kim | first1 = E | last2 = Okada | first2 = K | last3 = Kenniston | first3 = T | last4 = Raj | first4 = VS | last5 = AlHajri | first5 = MM | last6 = Farag | first6 = EA | last7 = AlHajri | first7 = F | last8 = Osterhaus | first8 = AD | last9 = Haagmans | first9 = BL | last10 = Gambotto | first10 = A | display-authors = 6 | title = Immunogenicity of an adenoviral-based Middle East Respiratory Syndrome coronavirus vaccine in BALB/c mice | journal = Vaccine | volume = 32 | issue = 45 | pages = 5975-82 | date = October 2014 | pmid = 25192975 | pmc = 7115510 | doi = 10.1016/j.vaccine.2014.08.058 }}</ref>
{{Cite news | last = Weintraub | first = Rebecca | last2 = Yadav | first2 = Prashant | last3 = Berkley | first3 = Seth | date = 2020-04-02 | title = A COVID-19 vaccine will need equitable, global distribution | publisher = Harvard Business Review | url = https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution | access-date = 2020-06-09 | issn = 0017-8012 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200609173105/https://hbr.org/2020/04/a-covid-19-vaccine-will-need-equitable-global-distribution | archive-date = 2020-06-09 | url-status = live}}</ref><ref name="cbcr">
ได้ทดสอบใน[[สัตว์ทดลอง]]ที่ไม่ใช่มนุษย์แล้ว
{{Cite news | date = 2020-05-08 | title = COVID-19 pandemic reveals the risks of relying on private sector for life-saving vaccines, says expert | work = CBC Radio | url = https://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/the-sunday-edition-for-may-10-2020-1.5554451/covid-19-pandemic-reveals-the-risks-of-relying-on-private-sector-for-life-saving-vaccines-says-expert-1.5554463 | url-status = live | access-date = 2020-06-08 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513172525/https://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/the-sunday-edition-for-may-10-2020-1.5554451/covid-19-pandemic-reveals-the-risks-of-relying-on-private-sector-for-life-saving-vaccines-says-expert-1.5554463 | archive-date = 2020-05-13}}</ref><ref name="ahmed">
แต่จนถึงปี 2020 ก็ยังไม่มีวัคซีนรักษาหรือป้องกันโรคซาร์สที่แสดงว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลในมนุษย์<ref name="JiangFutureVirology">
{{Cite web | last = Ahmed | first = Darius D. | date = 2020-06-04 | title = Oxford, AstraZeneca COVID-19 deal reinforces 'vaccine sovereignty' | url = https://www.statnews.com/2020/06/04/oxford-astrazeneca-covid-19-deal-reinforces-vaccine-sovereignty/ | access-date = 2020-06-08 | publisher = STAT | archive-url = https://web.archive.org/web/20200612125335/https://www.statnews.com/2020/06/04/oxford-astrazeneca-covid-19-deal-reinforces-vaccine-sovereignty/ | archive-date = 2020-06-12 | url-status = live}}</ref>
{{cite journal | last1 = Jiang | first1 = S | last2 = Lu | first2 = L | last3 = Du | first3 = L | title = Development of SARS vaccines and therapeutics is still needed | journal = Future Virology | volume = 8 | issue = 1 | pages = 1-2 | date = January 2013 | pmid = 32201503 | pmc = 7079997 | doi = 10.2217/fvl.12.126 }}</ref><ref>
การลงทุนของบริษัทและความจำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อความกังวลในเรื่องการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ "วิธีการทางตลาด" เรื่องวัคซีนที่ได้อนุมัติมีราคาแพง เรื่องประเทศร่ำรวยจะได้วัคซีนก่อน และเรื่องเขตที่โรคระบาดแย่สุดจะไม่ได้วัคซีนหรือได้น้อย ซึ่งพยากรณ์ว่าจะเกิดในประเทศยากจน มีประชากรหนาแน่น ที่ไม่สามารถซื้อวัคซีนได้<ref name=gates1/><ref name=sanger/><ref name=cbcr/>
{{cite web | url = https://www.nhs.uk/conditions/sars/ | title = SARS (severe acute respiratory syndrome) | date = 2020-03-05 | publisher = National Health Service | deadurl = no | archive-url = https://web.archive.org/web/20200309174230/https://www.nhs.uk/conditions/sars/ | archive-date = 2020-03-09 | access-date = 2020-01-31}}</ref>
แม้ตามวรรณกรรมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระหว่าง{{nowrap |ปี 2005-2006}} การหาและพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคซาร์สจริง ๆ เป็นเรื่องที่รัฐบาลและองค์กรสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ<ref name="PMID 15655773">
{{cite journal | last1 = Greenough | first1 = TC | last2 = Babcock | first2 = GJ | last3 = Roberts | first3 = A | last4 = Hernandez | first4 = HJ | last5 = Thomas | first5 = WD | last6 = Coccia | first6 = JA | last7 = Graziano | first7 = RF | last8 = Srinivasan | first8 = M | last9 = Lowy | first9 = I | last10 = Finberg | first10 = RW | last11 = Subbarao | first11 = K | last12 = Vogel | first12 = L | last13 = Somasundaran | first13 = M | last14 = Luzuriaga | first14 = K | last15 = Sullivan | first15 = JL | last16 = Ambrosino | first16 = DM | display-authors = 6 | title = Development and characterization of a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody that provides effective immunoprophylaxis in mice | journal = The Journal of Infectious Diseases | volume = 191 | issue = 4 | pages = 507-14 | date = February 2005 | pmid = 15655773 | pmc = 7110081 | doi = 10.1086/427242 }}</ref><ref name="PMID 15885812">
{{cite journal | last1 = Tripp | first1 = RA | last2 = Haynes | first2 = LM | last3 = Moore | first3 = D | last4 = Anderson | first4 = B | last5 = Tamin | first5 = A | last6 = Harcourt | first6 = BH | last7 = Jones | first7 = LP | last8 = Yilla | first8 = M | last9 = Babcock | first9 = GJ | last10 = Greenough | first10 = T | last11 = Ambrosino | first11 = DM | last12 = Alvarez | first12 = R | last13 = Callaway | first13 = J | last14 = Cavitt | first14 = S | last15 = Kamrud | first15 = K | last16 = Alterson | first16 = H | last17 = Smith | first17 = J | last18 = Harcourt | first18 = JL | last19 = Miao | first19 = C | last20 = Razdan | first20 = R | last21 = Comer | first21 = JA | last22 = Rollin | first22 = PE | last23 = Ksiazek | first23 = TG | last24 = Sanchez | first24 = A | last25 = Rota | first25 = PA | last26 = Bellini | first26 = WJ | last27 = Anderson | first27 = LJ | display-authors = 6 | title = Monoclonal antibodies to SARS-associated coronavirus (SARS-CoV): identification of neutralizing and antibodies reactive to S, N, M and E viral proteins | journal = Journal of Virological Methods | volume = 128 | issue = 1-2 | pages = 21-8 | date = September 2005 | pmid = 15885812 | pmc = 7112802 | doi = 10.1016/j.jviromet.2005.03.021 }}</ref><ref name="PMID 16453264">
{{cite journal | last1 = Roberts | first1 = A | last2 = Thomas | first2 = WD | last3 = Guarner | first3 = J | last4 = Lamirande | first4 = EW | last5 = Babcock | first5 = GJ | last6 = Greenough | first6 = TC | last7 = Vogel | first7 = L | last8 = Hayes | first8 = N | last9 = Sullivan | first9 = JL | last10 = Zaki | first10 = S | last11 = Subbarao | first11 = K | last12 = Ambrosino | first12 = DM | display-authors = 6 | title = Therapy with a severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus-neutralizing human monoclonal antibody reduces disease severity and viral burden in golden Syrian hamsters | journal = The Journal of Infectious Diseases | volume = 193 | issue = 5 | pages = 685-92 | date = March 2006 | pmid = 16453264 | pmc = 7109703 | doi = 10.1086/500143 }}</ref>
 
การร่วมมือกันระหว่าง[[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]]กับแอสตราเซเนกา (เป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ในประเทศสหราชอาณาจักรมีรายได้ประมาณ{{nowrap |แปดแสนล้านบาท}}ในปี 2016<ref>{{cite web | title = Annual Report 2016 | url = https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Investor_Relations/Annual-report-2016/AZ_AR2016_Full_Report.pdf | publisher = AstraZeneca | accessdate = 2017-04-02 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20170403111027/https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Investor_Relations/Annual-report-2016/AZ_AR2016_Full_Report.pdf | archivedate = 2017-04-03 | url-status = live}}</ref>)
โรคเมอร์สก็ยังไม่มีวัคซีนด้วย<ref>{{cite journal | last1 = Shehata | first1 = Mahmoud M. | last2 = Gomaa | first2 = Mokhtar R. | last3 = Ali | first3 = Mohamed A. | last4 = Kayali | first4 = Ghazi | title = Middle East respiratory syndrome coronavirus: a comprehensive review | journal = Frontiers of Medicine | date = 2016-01-20 | volume = 10 | issue = 2 | pages = 120-136 | doi = 10.1007/s11684-016-0430-6 | pmid = 26791756 | pmc = 7089261 }}</ref>
ก่อความกังวลเรื่องราคาวัคซีนและการแชร์ผลกำไรของการขายวัคซีนทั่วโลก เพราะปัญหาว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยซึ่งได้เงินภาษีของประชาชนมีสิทธิขายหรือไม่<ref name=ahmed/>
เมื่อโรคกำลังระบาด เชื่อกันว่า งานวิจัยเกี่ยวกับโรคซาร์สอาจเป็นโครงแบบที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาโรค<ref name="JiangFutureVirology" /><ref name="Butler3oct2013">
บริษัทแจ้งว่า ราคาเบื้องต้นของวัคซีนจะไม่รวมกำไรสำหรับบริษัทตราบเท่าที่โรคยังระบาดอยู่<ref name=ahmed/>
{{cite journal | last1 = Butler | first1 = D | title = SARS veterans tackle coronavirus | journal = Nature | volume = 490 | issue = 7418 | pages = 20 | date = October 2012 | pmid = 23038444 | doi = 10.1038/490020a | bibcode = 2012Natur.490...20B }}</ref>
ในต้นเดือนมิถุนายน บริษัทตกลงกับเซพีและ[[กาวี]]ว่าจะผลิตวัคซีนจนถึง {{nowrap |2,000 ล้านชุด}}ถ้าวัคซีนของออกซฟอร์ดพิสูจน์ว่าปลอดภัยและได้ผล โดยแลกกับการลงทุนเป็นจำนวน {{nowrap |750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สองหมื่นสี่พันล้านบาท}})<ref name="kyle">{{Cite web | title = AstraZeneca unveils massive $750M deal in effort to produce billions of COVID-19 shots | url = https://www.fiercepharma.com/manufacturing/astrazeneca-unveils-massive-750m-deal-effort-to-produce-billions-covid-19-shots | access-date = 2020-06-08 | publisher = FiercePharma | last = Blankenship | first = Kyle | date = 2020-06-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200610191605/https://www.fiercepharma.com/manufacturing/astrazeneca-unveils-massive-750m-deal-effort-to-produce-billions-covid-19-shots | archive-date = 2020-06-10 | url-status = live}}</ref>
จนถึงเดือนมีนาคม 2020 มีวัคซีนโรคเมอร์สชนิดหนึ่ง (อาศัยดีเอ็นเอ) ที่ได้ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 กับมนุษย์แล้ว<ref>{{cite journal | last1 = Modjarrad | first1 = K | last2 = Roberts | first2 = CC | last3 = Mills | first3 = KT | last4 = Castellano | first4 = AR | last5 = Paolino | first5 = K | last6 = Muthumani | first6 = K | last7 = Reuschel | first7 = EL | last8 = Robb | first8 = ML | last9 = Racine | first9 = T | last10 = Oh | first10 = MD | last11 = Lamarre | first11 = C | last12 = Zaidi | first12 = FI | last13 = Boyer | first13 = J | last14 = Kudchodkar | first14 = SB | last15 = Jeong | first15 = M | last16 = Darden | first16 = JM | last17 = Park | first17 = YK | last18 = Scott | first18 = PT | last19 = Remigio | first19 = C | last20 = Parikh | first20 = AP | last21 = Wise | first21 = MC | last22 = Patel | first22 = A | last23 = Duperret | first23 = EK | last24 = Kim | first24 = KY | last25 = Choi | first25 = H | last26 = White | first26 = S | last27 = Bagarazzi | first27 = M | last28 = May | first28 = JM | last29 = Kane | first29 = D | last30 = Lee | first30 = H | last31 = Kobinger | first31 = G | last32 = Michael | first32 = NL | last33 = Weiner | first33 = DB | last34 = Thomas | first34 = SJ | last35 = Maslow | first35 = JN | display-authors = 6 | title = Safety and immunogenicity of an anti-Middle East respiratory syndrome coronavirus DNA vaccine: a phase 1, open-label, single-arm, dose-escalation trial | journal = The Lancet. Infectious Diseases | volume = 19 | issue = 9 | pages = 1013-1022 | date = September 2019 | pmid = 31351922 | doi = 10.1016/S1473-3099(19)30266-X | pmc = 7185789 }}</ref>
การวางตลาดวัคซีนโรคระบาดทั่วเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูง เพราะอาจเสียเงินทุนค่าพัฒนาและการเตรียมตัวผลิตวัคซีนถ้าวัคซีนแคนดิเดตปรากฏว่าไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้ผล<ref name=gates1/><ref name=sanger/><ref name=reuters/><ref name=hbr/>
และมีวัคซีนอีก {{nowrap |3 อย่าง}}ที่กำลังอยู่ในกระบวนการโดยทั้งหมดเป็นวัคซีนมีเว็กเตอร์เป็นไวรัส, 2 อย่างมีอะดีโนไวรัส (ChAdOx1-MERS, BVRS-GamVac) เป็นเว็กเตอร์ และอีกอย่างมี {{abbr |MVA| Modified vaccinia Ankara }} เป็นเว็กเตอร์<ref>{{cite journal | last1 = Yong | first1 = CY | last2 = Ong | first2 = HK | last3 = Yeap | first3 = SK | last4 = Ho | first4 = KL | last5 = Tan | first5 = WS | title = Recent Advances in the Vaccine Development Against Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus | journal = Frontiers in Microbiology | volume = 10 | pages = 1781 | year = 2019 | pmid = 31428074 | pmc = 6688523 | doi = 10.3389/fmicb.2019.01781 }}</ref>
บริษัทยาข้ามชาติคือ [[ไฟเซอร์]] ระบุว่า ไม่สนใจเป็นหุ้นส่วนกับรัฐ เพราะจะเป็น "มือที่สาม" ที่ทำให้โปรแกรมวัคซีนของบริษัทล่าช้า<ref name="cohen6-4">{{Cite journal | last = Cohen | first = Jon | date = 2020-06-04 | title = Top U.S. scientists left out of White House selection of COVID-19 vaccine short list | url = https://www.sciencemag.org/news/2020/06/top-us-scientists-left-out-white-house-selection-covid-19-vaccine-shortlist | journal = Science | doi = 10.1126/science.abd1719 | issn = 0036-8075 | access-date = 2020-06-10 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200609203807/https://www.sciencemag.org/news/2020/06/top-us-scientists-left-out-white-house-selection-covid-19-vaccine-shortlist | archive-date = 2020-06-09 | url-status = live}}</ref>
อนึ่ง ยังมีความกังวลด้วยว่า โปรแกรมเร่งพัฒนา เช่น Operation Warp Speed (ปฏิบัติการความเร็วเหนือแสง) ของสหรัฐ กำลังเลือกวัคซีนแคนดิเดตเพราะความได้เปรียบทางการผลิตเพื่อย่นระยะเวลาการพัฒนา ไม่ได้เลือกเทคโนโลยีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิศักย์สูงสุด<ref name=cohen6-4/>
 
=== อำนาจอธิปไตย ===
การเลือกแจกจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศไม่กี่ประเทศ ซึ่งคนตะวันตกเรียกว่า "vaccine sovereignty" (อธิปไตยวัคซีน) เป็นข้อวิจารณ์ข้อหนึ่งของหุ้นส่วนการพัฒนาวัคซีน<ref name=cbcr/><ref name="bolly">{{Cite journal | last = Bollyky | first = Thomas J. | last2 = Gostin | first2 = Lawrence O. | last3 = Hamburg | first3 = Margaret A. | date = 2020-05-07 | title = The equitable distribution of COVID-19 therapeutics and vaccines | url = https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765944 | journal = JAMA | doi = 10.1001/jama.2020.6641 | access-date = 2020-06-10 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200512234709/https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765944 | archive-date = 2020-05-12 | url-status = live}}</ref>
เช่นหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับแอสตราเซเนกา ว่าจะเลือกแจกจำหน่ายวัคซีนภายในสหราชอาณาจักรและต่อ "ผู้ให้ราคาสูงสุด" คือสหรัฐ ผู้ได้จ่ายเงินล่วงหน้า {{nowrap |1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ}} (ประมาณ{{nowrap |สามหมื่นแปดพันล้านบาท}}) เพื่อคนอเมริกัน แม้ก่อนที่วัคซีนของออกซฟอร์ดหรือของ Sanofi จะได้พิสูจน์ว่าปลอดภัยและได้ผล<ref name=ahmed/><ref>
{{Cite web | title = U.S. secures 300 million doses of potential AstraZeneca COVID-19 vaccine | url = https://www.theguardian.pe.ca/news/world/astrazeneca-gets-first-supply-agreements-for-covid-19-vaccine-452225/ | access-date = 2020-06-10 | work = The Guardian | last1 = Aakash | first1 = B | first2 = Guy | last2 = Faulconbridge | first3 = Kate | last3 = Holton | date = 2020-05-22 | publisher = Reuters | archive-url = https://web.archive.org/web/20200610002524/http://www.theguardian.pe.ca/news/world/astrazeneca-gets-first-supply-agreements-for-covid-19-vaccine-452225/ | archive-date = 2020-06-10 | url-status = live}}</ref><ref name="paton">
{{Cite news | title = U.S. likely to get Sanofi vaccine first if it succeeds | url = https://www.bloombergquint.com/business/u-s-to-get-sanofi-covid-vaccine-first-if-it-succeeds-ceo-says | access-date = 2020-06-08 | work = Bloomberg | last1 = Paton | first1 = James | last2 = Griffin | first2 = Riley | last3 = Koons | first3 = Cynthia | archive-url = https://web.archive.org/web/20200608182905/https://www.bloombergquint.com/business/u-s-to-get-sanofi-covid-vaccine-first-if-it-succeeds-ceo-says | archive-date = 2020-06-08 | url-status = live}}</ref>
มีความกังวลว่า ประเทศบางประเทศที่ผลิตวัคซีนอาจจำกัดการส่งออกเพื่อตุนวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนของตนก่อน<ref name=hbr/><ref name=cbcr/><ref name=bolly/>
 
ในเดือนมิถุนายนสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลก ได้สิทธิจากบริษัทแอสตราเซเนกาให้ผลิตวัคซีน {{nowrap |1,000 ล้านชุด}}สำหรับประเทศมีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง<ref name="kyle" />
สถาบันระบุว่า อินเดียจะได้วัคซีนจำนวนเท่าที่รัฐบาลอินเดียกำหนด<ref>{{Cite news | date = 2020-06-09 | title = Serum Institute investing US$ 100 million on potential COVID-19 vaccine | work = The Economic Times | url = https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/serum-institute-investing-usd-100-million-on-potential-covid-19-vaccine/articleshow/76288408.cms | access-date = 2020-06-09}}</ref>
ถ้าประเทศออสเตรเลียผลิตวัคซีนด้วย ก็อาจเลือกปฏิบัติเช่นกัน<ref name="khamsi">{{Cite journal | last = Khamsi | first = Roxanne | date = 2020-04-09 | title = If a coronavirus vaccine arrives, can the world make enough? | url = https://www.nature.com/articles/d41586-020-01063-8 | journal = Nature | language = en | volume = 580 | pages = 578-580 | doi = 10.1038/d41586-020-01063-8 | access-date = 2020-06-10 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200513023042/https://www.nature.com/articles/d41586-020-01063-8 | archive-date = 2020-05-13 | url-status = live}}</ref>
เพราะความกังวลว่าวัคซีนที่ผลิตในจีนจะแจกจำหน่ายในจีนก่อน รัฐบาลจีนจึงให้คำมั่นสัญญาในเดือนพฤษภาคมว่า วัคซีนจีนที่สำเร็จจะเป็น "ของสาธารณะของโลก" (global, public good) คือบอกเป็นนัยว่า จะผลิตวัคซีนให้เพียงพอใช้ในประเทศและในโลก<ref>{{Cite news | last = Gretler | first = Corinne | title = China pledges to make its coronavirus vaccine a 'public good' | work = The National Post | publisher = Bloomberg | url = https://nationalpost.com/news/world/china-pledges-to-make-its-coronavirus-vaccine-a-public-good | access-date = 2020-06-09 | date = 2020-05-18 | quote = global, public good}}</ref>
 
=== การเข้าถึงอย่างยุติธรรม ===
เพราะการพัฒนาและการผลิตวัคซีนแคนดิเดตยังมีผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งอัตราความล้มเหลวสูงในช่วงทดสอบในมนุษย์ องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเซพี องค์การอนามัยโลก และองค์กรวัคซีนการกุศล เช่น มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์และกาวี ได้ระดมทุนเกินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกินหกแสนล้านบาท) ในต้นปี 2020 เพื่อเป็นทุนพัฒนาวัคซีนและเตรียมตัวแจกจำหน่ายให้วัคซีน โดยเฉพาะแก่เด็กใน[[ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด|ประเทศด้อยพัฒนา]]<ref name=cepi-fund/><ref name=waked/><ref name=gavi-summit/><ref name=hbr/>
เซพีแถลงการณ์ว่า รัฐบาลต่าง ๆ ควรจัดระบบจัดสรรวัคซีนที่ยุติธรรมทั่วโลกสำหรับวัคซีนที่จะได้ โดยประสานงานการผลิต การจัดหาทุนและการซื้อ และประกันว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้พัฒนาวัคซีน<ref name=yamey/>
 
องค์กรได้ตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าตรวจการแจกจำหนายวัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่ยุติธรรมไปยังประเทศรายได้น้อยและปานกลาง<ref name=bolly/><ref name="huney">{{Cite journal | last = Huneycutt | first = Brenda | last2 = Lurie | first2 = Nicole | last3 = Rotenberg | first3 = Sara | last4 = Wilder | first4 = Richard | last5 = Hatchett | first5 = Richard | date = 2020-02-24 | title = Finding equipoise: CEPI revises its equitable access policy | url = https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264410X19317190 | journal = Vaccine | volume = 38 | issue = 9 | pages = 2144-2148 | doi = 10.1016/j.vaccine.2019.12.055 | pmc = 7130943 | pmid = 32005536 | access-date = 2020-06-10 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200608182907/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264410X19317190 | archive-date = 2020-06-08 | url-status = live}}</ref>
เซพีได้ปรับปรุงนโยบายการเข้าถึงได้อย่างยุติธรรมที่ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ และน่าจะสันนิษฐานได้ว่า จะใช้กับทุนพัฒนาวัคซีนโควิดขององค์กรด้วย คือ
# ราคาวัคซีนจะต้องตั้งให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ในอาณาเขตที่ได้รับผลหรืออาจได้รับผลจากการระบาดของโรคที่เงินทุนของเซพีได้ใช้เพื่อพัฒนาวัคซีน
# ข้อมูล วิธี และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้พัฒนาวัคซีนต้องแชร์กับ (หรือถ่ายโอนให้แก่) เซพี เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาวัคซีนได้ต่อถ้าบริษัทเลิกการลงทุนกับวัคซีนแคนดิเดตที่มีอนาคต
# เซพีต้องสามารถเข้าถึง หรือสามารถจัดการสิทธิ[[ทรัพย์สินทางปัญญา]] (เช่น [[สิทธิบัตร]]) สำหรับวัคซีนที่มีอนาคต
# เซพีจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจพอกพูนขึ้นจากการพัฒนาวัคซีนที่เซพีสนับสนุน เพื่อนำกลับไปลงทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการทำประโยชน์ทางสาธารณสุขในระดับโลก
# ความโปร่งใสของข้อมูลในระหว่างหุ้นส่วนการพัฒนาควรใช้เกณฑ์ "WHO Statement on Public Disclosure of Clinical Trial Results" และควรสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลที่ได้ในวารสารที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป<ref name=huney/>
แต่ผู้ผลิตวัคซีนบางรายก็ต่อต้านข้อเสนอนี้เป็นบางส่วน<ref name=cbcr/><ref name=huney/>
 
กลุ่มนานาชาติบางกลุ่ม เช่น Centre for Artistic Activism และ Universities Allied for Essential Medicines สนับสนุนให้เข้าถึงวัคซีนโควิดที่อนุมัติได้อย่างยุติธรรม<ref>
{{Cite web | publisher = The Center for Artistic Activism | date = 2020-03-22 | title = Vaccine for COVID-19 | url = https://c4aa.org/2020/03/join-us-free-the-vaccine-for-covid-19 | access-date = 2020-06-08 | year = 2020 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200609001355/https://c4aa.org/2020/03/join-us-free-the-vaccine-for-covid-19 | archive-date = 2020-06-09 | url-status = live}}</ref><ref>
{{Cite web | title = UAEM response to COVID-19 | url = https://uaem.org/ | access-date = 2020-06-09 | publisher = Universities Allied for Essential Medicines | date = 2020 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200421083204/https://uaem.org/ | archive-date = 2020-04-21 | url-status = live}}</ref>
นักวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้องค์การอนามัยโลก เซพี บริษัท และรัฐบาลร่วมมือกันเพื่อจัดสรรวัคซีนโควิดที่จะได้ตามหลักฐานที่มีโดยให้กำหนดด้วยความเสี่ยงการติดโรค<ref name=bolly/><ref name=huney/>
โดยเฉพาะการให้วัคซีนก่อนอย่างเร่งด่วนแก่บุคลากรทางแพทย์ กลุ่มประชากรที่อ่อนแอ และเด็ก<ref name=gates1/><ref name=hbr/><ref name=cbcr/>
 
นักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติและองค์กรคริสตังจำนวนหนึ่งได้ร้องให้ทำข้อมูลทั้งทางคลินิกและทางการทดลองที่ใช้ในการผลิตวัคซีนอาศัย[[พันธุวิศวกรรม]]ให้เป็น[[สาธารณสมบัติ]]
ให้คล้ายกับการพัฒนาวัคซีนโปลิโอแรกที่ไม่ได้จดสิทธิบัตร วัคซีนโควิด-19 ที่ได้ผลควรจะได้อนุมัติและผลิตในประเทศต่าง ๆ และศูนย์การผลิตยาทั่วโลก เพื่อให้สามารถแจกจำหน่ายได้อย่างยุติธรรมและมีราคาถูกยิ่งขึ้นในระดับโลก<ref>Ferrucci A. (05 MAY 2020). [https://www.edc-online.org/en/home-en/news/16033-more-than-100-scientists-call-for-covid-19-vaccines-to-be-in-the-public-domain.html "More than 100 scientists call for Covid 19 vaccines to be in the public domain"]. ''edc.online.org.'' Retrieved July 21 2020.</ref>
 
== ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ==
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 เลขาธิการกระทรวงบริการทางสาธารณสุขและมนุษย์สหรัฐได้ประกาศยกเว้นความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้สู้กับโควิด-19 คือ วัคซีนอะไรก็ได้ ที่ใช้รักษา วินิจฉัย ป้องกัน หรือลดอาการโควิด-19 หรือลดการแพร่เชื้อของ SARS-CoV-2 หรือของไวรัสที่กลายพันธุ์จากนั้น และระบุว่า ประกาศนี้กันการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบว่า ผู้ผลิตวัคซีนประมาทเลินเล่อ หรือแพทย์พยาบาลประมาทเลินเล่อเพราะให้ยาผิดขนาด/ผิดประเภท ถ้าไม่มีการประพฤติไม่ชอบในหน้าที่อย่างจงใจ<ref>{{cite web | url = https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/COVID19.aspx | title = Notice of Declaration under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for medical countermeasures against COVID-19 | first = Alex | last = Azar | date = 2020-02-04 | access-date = 2020-04-22 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200425015411/https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/COVID19.aspx | archive-date = 2020-04-25 | url-status = live}}</ref>
ประกาศนี้มีผลในสหรัฐจนกระทั่งถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2024
 
== ข้อมูลผิด ๆ ==
<!--เผื่ออนาคต {{บทความหลัก |Misinformation related to the 2019-20 coronavirus pandemic}} -->
[[สื่อสังคม]]ช่วยสนับสนุน[[ทฤษฎีสมคบคิด]]ที่อ้างว่า ไวรัสก่อโรควัคซีนโควิดเป็นเชื้อโรคที่รู้จักกันมาก่อนและ-19 มีวัคซีนอยู่แล้ว
แต่จริง ๆ [[สิทธิบัตร]]ที่บทความต่าง ๆ ได้อ้างผิด ๆ ก็เป็นสิทธิบัตรสำหรับ[[ลำดับดีเอ็นเอ]]และวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น [[ไวรัสโคโรนาโรคซาร์ส]] ไม่ใช่สำหรับโควิด<ref>
{{Cite web | url = https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/ | title = No, there is no vaccine for the Wuhan coronavirus | last = Kertscher | first = Tom | date = 2020-01-23 | website = PolitiFact | publisher = Poynter Institute | deadurlurl-status = nolive | archive-url = https://web.archive.org/web/20200207133056/https://www.politifact.com/factchecks/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/ | archive-date = 2020-02-07 | access-date = 2020-02-07}}</ref><ref name="20200124factcheckA">
{{Cite web | url = https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/ | title = Social Media Posts Spread Bogus Coronavirus Conspiracy Theory | last = McDonald | first = Jessica | date = 2020-01-24 | website = FactCheck.org | publisher = Annenberg Public Policy Center | deadurlurl-status = nolive | archive-url = https://web.archive.org/web/20200206102802/https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/ | archive-date = 2020-02-06 | access-date = 2020-02-08}}</ref>
 
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2020 องค์การอาหารและยาสหรัฐได้แถลงการณ์ว่า ได้ยื่นคำสั่งให้หยุดและไม่กระทำอีกต่อบริษัท[[ซีแอตเทิล]]คือ North Coast Biologics ผู้ได้ขายยาซึ่งอ้างว่าเป็น "วัคซีนโปรตีน spike ของ nCoV19"<ref>{{cite web | url = https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/north-coast-biologics-607532-05212020 | title = WARNING LETTER - North Coast Biologics - MARCS-CMS 607532 | publisher = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | date = 2020-05-21 | access-date = 2020-05-23 | archive-url = https://web.archive.org/web/20200526221432/https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/north-coast-biologics-607532-05212020 | archive-date = 2020-05-26 | url-status = live }}</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019]]
* [[โคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง]]
* [[ระยะการทดลองทางคลินิก]]
* [[โรคระบบหายใจ]]
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{cite web | last = Johnson | first = Carolyn Y. | last2 = Mufson | first2 = Steven | title = Can old vaccines from science's medicine cabinet ward off coronavirus? | website = The Washington Post | date = 2020-06-11 | url = https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/11/can-old-vaccines-sciences-medicine-cabinet-ward-off-coronavirus/ }}
* {{cite web | url = https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker | title = COVID-19 Vaccine Tracker | website = Regulatory Focus }}
* {{cite web | last = Peccoud | first = Jean | title = Labs are experimenting with new - but unproven - methods to create a coronavirus vaccine fast | website = The Conversation | date = 2020-03-26 | url = http://theconversation.com/labs-are-experimenting-with-new-but-unproven-methods-to-create-a-coronavirus-vaccine-fast-134319 }}
*[https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines Draft landscape of COVID 19 candidate vaccines from WHO]
* {{cite web | first = Stuart A. | last = Thompson | title = How Long Will a Vaccine Really Take? | website = The New York Times | date = 2020-04-30 | url = https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html }}
* {{cite web | first1 = Carl | last1 = Zimmer | first2 = Knvul | last2 = Sheikh | first3 = Noah | last3 = Weiland | title = A New Entry in the Race for a Coronavirus Vaccine: Hope | website = The New York Times | date = 2020-05-20 | url = https://www.nytimes.com/2020/05/20/health/coronavirus-vaccines.html }}
* {{cite document | title = Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19 | url = https://www.fda.gov/media/139638/download | format = [[PDF]] | website = U.S. Food and Drug Administration (FDA) | date = June 2020 | lay-url = https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/development-and-licensure-vaccines-prevent-covid-19 }}
* {{cite web | title = Coronavirus Vaccine Tracker | website = The New York Times | url = https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html }}
* [https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker COVID-19 vaccine tracker, Regulatory Focus]
* {{cite web | title = STAT's Covid-19 Drugs and Vaccines Tracker | website = Stat | url = https://www.statnews.com/feature/coronavirus/drugs-vaccines-tracker/#vaccines }}
<!-- {{การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส 2019}} -->
{{วัคซีน | state = expanded}}
[[หมวดหมู่:วัคซีน]]
[[หมวดหมู่:การวิจัยทางการแพทย์]]
[[หมวดหมู่:โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012|วัคซีน]]
11,815

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์