ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิวตัน (หน่วยวัด)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| namedafter = [[ไอแซก นิวตัน]]
| units1 = [[หน่วยฐานเอสไอ]]
| inunits1 = 1 [[กิโลกรัม|kg]]⋅[[เมตร|m]]/[[วินาที|s]]<sup>2</sup> หรือ [[กิโลกรัม|kg]]⋅[[เมตร|m]]⋅[[วินาที|s]]<sup>-2</sup>
| units2 = ระบบแรงโน้มถ่วงของอังกฤษ
| inunits2 = 0.2248089 [[ปอนด์ (แรง)|lb<sub>f</sub>]]
ผู้ใช้นิรนาม