ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
save
(save)
{{กระบะทรายผู้ใช้}}
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
[[File:Logo-Blooddonationthai.png|frameless|]]
 
'''ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' [https://goo.gl/maps/E8vujVbxaBxjMAst7 แผนที่] เป็นหน่วยงานใน[[สภากาชาด]]ที่มีหน้าที่ในการจัดหา[[โลหิต]]ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่ว[[ประเทศไทย]] มีทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต โดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศไทย<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg</ref>
 
* '''พ.ศ. 2563 – ปัจจุปัน''' รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
 
== โครงสร้างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ==
 
* '''รูปโครงสร้างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' <ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg</ref>
 
== หน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติปัจจุบัน ==
 
* จัดหาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
 
* จัดทำอุปกรณ์เจาะเก็บโลหิต เช่น ถุงบรรจุโลหิต
 
* ผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิตเพื่อใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 
* ผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย
 
* จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
 
* ให้การช่วยเหลือด้านการบริการโลหิตแก่ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลต่าง ๆ
 
* จัดการอบรมระยะสั้นงานบริการโลหิตให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางธนาคารโลหิต
 
* จัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ให้ครบวงจร 12 ภาคทั่วประเทศ
 
== ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ==
*'''ดำเนินงาน รับบริจาคโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต ตรวจ NAT ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายโลหิต ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่'''
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี [https://goo.gl/maps/aB4YijUszwiMW6i5A แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี [https://goo.gl/maps/gLsensrkyvHodvPQ8 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี [https://goo.gl/maps/5E5eaHiM9zvMCNQJ6 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา [https://goo.gl/maps/cDAQTbteWXYFSL5a8 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น [https://goo.gl/maps/hg13nQMm2Gnat1QM6 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี [https://goo.gl/maps/LFVyfYg5zeTLCQoG9 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ [https://goo.gl/maps/36yiHaagjxDwFe3P8 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก [https://goo.gl/maps/yUbKRsBWoGnEAS6eA แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ [https://goo.gl/maps/jNnjurdk12x7Z9W59 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช [https://goo.gl/maps/eeqHJD8vcp4Q9CFN6 แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [https://goo.gl/maps/bfaMAyrzEfNBFHT7A แผนที่]
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต [https://goo.gl/maps/VdfHhuVWF7m1KYwSA แผนที่]
*'''ดำเนินงานรับบริจาคโลหิตเพียงอย่างเดียว'''
**งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ [https://goo.gl/maps/tMcfmSWmS7T2G23e8 แผนที่]
 
== ดูเพิ่ม ==
35

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์