ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวัสดิ์ สืบสายพรหม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เกิดปี|2490}}
{{alive}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดศรีสะเกษ]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ]]
[[หมวดหมู่:พรรคกิจสังคม]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคความหวังใหม่]]
[[หมวดหมู่:พรรคไทยรักไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
21,055

การแก้ไข