ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 28 กันยายน พ.ศ. 2461 พันจ่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/1562.PDF พระราชทานยศเสือป่า] </ref>
* 23 ธันวาคม พ.ศ. 2462 เรือตรี<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3122.PDF พระราชทานยศนายเสือป่า] </ref>
* 19 กันยายน พ.ศ. 2468 จ่าพิเศษ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/2034.PDF พระราชทานยศ] </ref>
* 24 กันยายน พ.ศ. 2468 พระยาภักดีนรเศรษฐ
 
ผู้ใช้นิรนาม