ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==สมณศักดิ์==
* 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ ''พระราชพัชรมานิต พิสิฐธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/040/T_0007.PDF พระบรมราชโองการประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562 , หน้า 13</ref>
* 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ ''พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/020/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์] </ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม