ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเหี้ยนเต้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
**พระสนมโจเซียง (曹憲) ลูกสาวของโจโฉ
**พระสนมโจฮัว (曹華) ลูกสาวของโจโฉ
**พระสนมกัว
**พระสนมเจ้า
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม