ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
 
* {{ม.จ.ก.ฝ่ายหน้า|}}
{{น.ร.ฝ่ายหน้า|2457}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/2239.PDF</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2456}}<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1961.PDF </ref>
{{ป.ช.|2454}}<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1783.PDF </ref>
{{ป.ม.|2444}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/027/467_1.PDF</ref>
* {{ร.จ.พ.|๒๔๕๗}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/2402.PDF พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา] </ref>
{{ร.จ.พ.}}
{{ม.ป.ร.2|2447}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/032/564_1.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔], เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 564</ref>
{{ว.ป.ร.2}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์