ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช]]<br>คณะพยาบาลศาสตร์<br>สถาบันพระบรมราชชนก
| ภาพ = [[ไฟล์:Logo Boromarajonani College.png|180px]]
| ชื่อไทย = [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช]]
| ชื่ออังกฤษ = Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat
| วันที่ก่อตั้ง =
| สังกัด = คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ
| คณบดี =
}}
 
'''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช''' เป็นสถานศึกษาวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ [[สถาบันพระบรมราชชนก]] โดยเป็นสถาบันสมทบของ[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันพระบรมราชชนก]] โดยเปิดสอนนักศึกษาในสายพยาบาลศาสตร์
 
== ประวัติ ==
** ปีการศึกษา 2530-2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ( เฉพาะกาล ) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือผดุงครรภ์ มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ระยะเวลา การศึกษา 2  ปี รวมจำนวน 4 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 288 คน
** ปีการศึกษา 2532  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ( ที่เน้นชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เปิดรับปีละ 1 รุ่น และในปี พ.ศ.2537 ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์ ( ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ.2537 ( ป.พย. ระดับวิชาชีพ ) Diploma in Nursing Science : Dip.N.S. และใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 - 2544  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 729 คน
** พุทธศักราช 2541  พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปีการศึกษา 2562
 
== หลักสูตร ==
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
* สาขาพยาบาลศาสตร์
{{รายการอ้างอิง}}
{{สถาบันพระบรมราชชนก}}
[[หมวดหมู่:สถาบันพระบรมราชชนก]]
{{คณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย}}
2,635

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์