ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''วรรณคดีสโมสร''' จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร พ.ศ. 2457 ตรงกับรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือที่ดีตามหลักภาษาไทย ไม่ได้สาระประโยชน์ โดยคัดเลือกหนังสือดีที่เป็นตัวอย่างชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทไม่เพราะเลยต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นหนังสือแย่ดีและแต่งแย่ดีวรรณคดีสโมสรจึงจะรับไว้พิจารณาไล่ออก หนังสือที่พิจารณาจัดไว้ทั้งสิ้น พันล้าน5 ประเภท
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม