ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนกลับไปรุ่นของ Sry85 ด้วยสคริปต์จัดให้: ข้อมูลที่เพิ่ม อธิบายเรื่องอื่นมากกว่
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Sry85 ด้วยสคริปต์จัดให้: ข้อมูลที่เพิ่ม อธิบายเรื่องอื่นมากกว่)
หม่อมกมลา ยุคลฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างของบริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์ ของ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม คือ ครูสมศรี คนเลี้ยงช้าง น้องเมีย มือปืน สาละวิน เฮโรอีน เสียดาย เสียดาย 2 กล่อง และ[[สุริโยไท]] ได้ร่วมงานและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ของท่านมุ้ยมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2526 โดยทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ และผู้ควบคุมการผลิต ดูแลความเรียบร้อยในกองถ่าย รวมทั้งการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งการเดินทางไปเจรจากับค่าย ภาพยนตร์ต่างประเทศ ของภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัย หม่อมกมลา จะเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้เจรจาร่วมกับตัวแทนของมงคลฟิล์ม
 
5 พฤษภาคม 2550 หม่อมกมลาได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า ซึ่งจะมีคำนำหน้าชื่อเป็น “คุณหญิง”
5 พฤษภาคม 2550 หม่อมกมลาได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า ซึ่งจะมีคำนำหน้าชื่อเป็น “คุณหญิง” ( แต่สำหรับกรณี หม่อมกมลาฯ เนื่องจากเป็นสตรีที่มีศักดิ์เป็น พระชายาใน หม่อมเจ้าเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯไม่ว่าชั้นใดก็ไม่ต้องเปลี่ยนคำนำหน้านาม ยังคงใช้ หม่อมอยู่ เนื่องจากมีคำนำหน้านามที่เหนือว่าบุคคลธรรมดาอยู่แล้ว และการเรียกโดยลำลองนั้น ก็ให้ใช้ "หม่อม" การเรียกว่าคุณหญิงหม่อม นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจาก หม่อมนั้นมีศักดิ์ที่สูงกว่าคุณหญิงจะมาใช้เรียกปะปนกันไม่ได้ เนื่องจากเป็น พระชายา หรือชายาของเจ้านายอยู่แล้ว เช่นเดียวกับกรณีของ สมาชิกราชสกุล สตรีที่ได้รับ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าฯ ขึ้นไป ถ้าเป็นหม่อมหลวง ให้สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามเป็น "คุณหญิง" ได้ แต่ถ้าเป็น หม่อมราชวงศ์ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนคำนำหน้านาม เนื่องจาก ศักดิ์ หม่อมราชวงศ์ นั้นมีเกียรติสูงหรือเทียบเท่ากับ คุณหญิงอยู่แล้ว ยกเว้นว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชฯชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าฯขึ้นไป จึงสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านาม จาก หม่อมราชวงศ์ เป็น ท่านผู้หญิง เนื่องจาก ศักดิ์ ท่านผู้หญิงสูงกว่า หม่อมราชวงศ์ เช่นเดียวกับหม่อมเจ้า ที่มีศักดิ์สูงกว่า "คุณหญิง" ส่วนสำหรับ หม่อมเจ้า ไม่ว่าได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯชั้นใดก็ไม่ต้องเปลี่ยนคำนำหน้านาม เนื่องจาก พระยศหม่อมเจ้านั้น เดิมนั้นสูงศักดิ์กว่าอยู่แล้ว เพราะเป็นพระบรมวงศ์สานุวงศ์ ชั้นพระอนุวงศ์ ส่วนหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง เป็นสามัญชนแล้วนับเป็นเพียงสมาชิกราชสกุล ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ ส่วนกรณีหม่อมเจ้าต้องใช้คำราชาศัพท์ ตามแต่ชั้นไป)
 
== อ้างอิง ==

รายการนำทางไซต์